Site rengi

Tasarım

700 İşçinin Çalıştığı İstanbul Tüvtürk Araç Muayene İstasyonlarında anlaşma sağlandı. İlk Yıl Ücretlerde Artış Oranı Ortalama % 25 oldu

09.08.2020
429
A+
A-

Sendikamızın örgütlü olduğu ve 700 işçinin çalıştığı İstanbul Tüvtürk Araç Muayene İstasyonları İşletim AŞ ile sendikamız arasında 01.01.2020-31.12.2021 tarihleri arasında yürürlükte olacak 5. dönem 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

2019Aralık ayından başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine uyuşmazlık tutanağı tutulmuş, arabulucu aşamasında da anlaşma sağlanamadığı için sendikamız 15.04.2020 tarihinde 15.05.2020 tarihinde uygulanmak üzere Grev kararı almıştı. Ancak AKP hükümetinin, üç işçi konfederasyonunun talebi üzerine sendikal üyelik dışında tüm sendikal faaliyetleri 3 ay askıya alması sonucu sendikamızın alınan Grev Kararının uygulanması 7244 Sayılı Yeni Koronaviris (Covid-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında ki kanun ile bazı kanunlarda ki değişiklik yapılmasına dair kanunun 2. Maddesinin “ı” fıkrası gereğince 3 (üç) ay süreyle uzatarak-erteleyerek uygulamasını 16 Ağustos 2020 tarihine ertelemişti.

Sendikamız Pandemi sürecinde bütün engellemelere, AKP hükümetinin, üç işçi konfederasyonunun talebi üzerine sendikal üyelik dışında tüm sendikal faaliyetleri toplu iş sözleşme görüşmeleri ve grevlerin 3 ay askıya aldığı bir dönemde tüm üyelerimizin katılımı ve onayı ile örnek bir sözleşme imzalamıştır. Toplu iş sözleşmesi sürecinde anket çalışması yapılarak, Toplu iş sözleşmesi teklif tasarısı demokratik sınıf sendikası işleyişi ile üyelerimizin önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu pandemi sürecinde yapılan yoğun ve zorlu bir mücadelenin sonucunda üyelerimizin % 80’inin onayı ile sözleşme imzalanmıştır.

Anlaşmaya göre;

A- 1. Yıl İşyerinde çalışan ve ücretleri asgari ücretin altında kalan üyelerin önce ücretleri asgari ücrete çıkartıldı. Daha sonra bunun üzerine yapılan zamla birlikte ücret artış oranı % 30 oldu. Ayrıca bazı ücret gruplarına da % 20 oranında zam yapılmıştır. Böylece Araç Muayene Teknisyeni, Müşteri Kabul Görevlisi, Egzoz Emisyon Teknisyeni ve KAFE personeli olarak çalışanların ücretlerine ortalama % 25 oranında zam yapılmış oldu.

B- Üyelerimize sözleşmenin birinci yılında 90 günlük ikramiye verilecektir.

C- Ramazan ve Kurban Bayramlarında her bir Bayram için net 380.00’er TL olmak üzere, yıllık toplam net 760 TL tutarında alışveriş çeki verilecektir.

D- Sosyal yardımlarda ise mevcut sözleşmede yer alan üyenin evlenmesi durumunda tam altın, çocuk doğumunda çeyrek altın verilmesi devam edecek. Sözleşmenin birinci yılında izin yardımı 223,00 TL, ölüm yardımı ise net 500,00 TL’dir.

E- Üyelerimize günlük yemek ücreti 21,00 TL olarak ödenecektir.

İkinci yıl ücret ve sosyal haklarda ki artışlar ise Vergi Usul Kanunun hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında olacaktır.

Hafta sonu, ulusal ve dini bayramlarda yapılacak fazla çalışmaların %100, hafta içi fazla çalışmaların %75 zamlı olarak ödenmesi kabul edilmiştir.

İşyerinde, Uyuşmazlıkları Çözüm ve Disiplin Kurulunda; sendika ile işverenin temsili 2’şer üye olarak eşit sayıdadır. Kurulda başkanlık dönüşümlüdür. İşyerinde yasaların, sözleşmenin uygulanması ile disiplin kararları ve işten çıkarma kurul kararına bağlıdır. Kurul kararı olmadan sendika üyesi işten çıkartılamamaktadır.

Mevcut sözleşmedeki yıllık izin süreleri ise hizmet süresi bir yıldan 5 yıla kadar olanlar 19 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 25 gün ve 15 yıldan fazla olanlar ise 27 gün yıllık ücretli izin olarak devam edecektir.

Kıdem tazminatı her yıl için 35 günlük ücret üzerinden, ihbar tazminatı da 4857 Sayılı İş Kanununun 17. Maddesine göre iş akdininfesih edilmesi durumunda belirtilen sürelere 1’er hafta eklenmektedir.

Toplu iş sözleşmesinde kadın işçilerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ücretli izin hakları bulunmaktadır.

Covid-19 salgını ile toplu iş sözleşme süreçlerinin askıya alınması, sendikaların birçoğunun kapısına kilit vurduğu bir dönemde sendikamız toplu iş sözleşme süreçlerini başarıyla yürütmüş ve Tüvtürk’te yapılan toplu iş sözleşmesi örnek bir toplu iş sözleşmesi olmuştur.

Üyelerimize, İşçi Sınıfımıza hayırlı olsun. 01.07.2020

 

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi