Site rengi

Tasarım

Anaokullarında tam gün eğitim kalktı, şimdi ne olacak?

01.10.2014
8.258
A+
A-

Tayyipgiller tarafından, Temmuz ayında Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı anaokullarında tam gün eğitim kaldırıldı. Tam gün yerine ikili, yani sabahçı ve öğlenci şeklinde eğitim verilecek.

Yönetmelik, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğiyle birleştirilerek bazı değişikliklere uğradı. 26 Temmuz 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği” adıyla yürürlüğe girdi.

Bu değişikliklerden en önemlisi, özellikle çalışan anne ve babaları etkileyecek olan tam gün eğitimin devlet anaokullarında kaldırılmış olması. Yönetmeliği okuduğumuzda tam gün eğitimin kaldırıldığına dair net bir madde olmadığını görüyoruz.

Yönetmeliğin tanımlar bölümünde “tam gün eğitim” tanımlanmamış. Onun yerine sadece “ikili eğitim”, “okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında ayrı gruplarla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitimi ifade eder” şeklinde tanımlanmış.

Ayrıca Yönetmeliğin “İkinci Bölüm-Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlarının İşleyişi” başlığı altındaki 6’ncı Maddesi şöyle diyor:

“a) Okul öncesi eğitim kurumlarında günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile ikili eğitim yapılır. Ancak, ana sınıflarında kayıt alanındaki tüm çocukların kayıtlarının yapılmasına rağmen, ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı takdirde okulun öğretim şekline uygun olarak normal eğitim de yapılabilir.”

Gördüğümüz gibi, tam gün eğitimin kaldırıldığı netçe ifade edilmezken, yönetmelikteki bu ifadelerle tam gün eğitim ortadan kaldırılmış oluyor.

Yönetmelik çıktıktan sonra, net olmayan bu ifadeler yüzünden Anaokullarında tam gün sınıfları açıldı. Buna göre kayıtlar yapıldı. Çalışan anne-babalar programlarını buna göre yaptı, çocuklarını daha güvenli ve ekonomik olan devlet okullarına kaydettirdi. Okul idarelerinin verdiği bilgiye göre, MEB’den okulların açılmasına az bir zaman kala tam gün eğitimin kaldırıldığı, yönetmeliğin ilgili maddelerinin bu şekilde yorumlanması gerektiği açıklaması geldi. Bu yüzden, Anaokulu yönetimleri yönetmeliğin çıkmasından belli bir süre sonra velilere tam gün eğitimin kaldırıldığı bilgisini verebildiler. Çalışan ya da çocuğunun tam gün eğitime devam etmesini isteyen veliler özel okullara başvurmak zorunda bırakıldılar.

MEB’in tam gün eğitimi kaldırma gerekçesi, okul öncesi eğitime katılımı arttırmak(!) Breh breh breh, çözüme bak, hizaya gel. İmam Hatip Okuluna çevirdiğin ya da İmam Hatip Okulu olarak açtığın yüzlerce okula, kapasitesinin çok altında öğrenci olmasına rağmen dokunma. İş sahalarının olduğu bölgelere, okul öncesi eğitim kurumlarının yetersiz olduğu yerlere yeni okullar açma. Ama anaokullarındaki eğitimin süresini kısarak, daha fazla öğrenci almaya çalış. Böylece binlerce veliyi ve çocuğu mağdur et. Çalışan anne-babaları fahiş fiyatlarla öğrenci alan özel okullara ya da gerici-Ortaçağcı örgütlenmeden başka derdi olmayan tarikatların kurup işlettiği “sübyan okulu” adı altındaki Anaokullarına mahkûm et!

Okul öncesi eğitim çocukların zihinsel, bedensel ve kişilik gelişimi için önemli. Bilimsel araştırmalar okul öncesi eğitimi alan çocukların almayan çocuklara göre, okul hayatında daha başarılı, sosyal ve duygusal, sözel, zihinsel ve fiziksel gelişim açısından daha yetkin olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca okul öncesi eğitim, çocukların yaratıcı yönlerini ortaya çıkarıyor. Çocukların kendilerine güven duymalarını sağlıyor. Ancak ülkemizde ne yazık ki, okul öncesi eğitime hak ettiği önem verilmiyor.

MEB’in verilerine göre, ülkemizde 4 yaş grubunda okullaşma oranı da yüzde 37. 2011-2012 eğitim yılında 5 yaş grubunda okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 65,69. Ancak, 2012-2013 yılında çocuklarımızı Ortaçağcı-gerici ideolojiyle donatmak için Tayyipgiller tarafından getirilen 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle verilerin değiştiğini görüyoruz. 5 yaşta okul öncesi yerine çocukların ilkokula yönlendirilmesiyle okullaşma oranı yüzde 39,72’ye iniyor.

Okul öncesi eğitime büyük önem veren ülkelerin başında Sosyalist Küba gelir. Küba’nın, yani Sosyalizmin en önemsediği konu eğitim… Eğitim okul öncesinden üniversite eğitimine kadar bütün öğrenciler için ücretsizdir.

“Okul öncesi eğitim 45 günlük ve 5 yaş arası çocukları kapsar. UNESCO’nun 2005 yılı verilerine göre, Küba’da 2002-2003 dönemi, 3-5 yaş grubu çocuklarda, okulöncesi düzeyde okullaşma oranı yüzde 100’dür. Altı yaşındaki tüm çocuklar anaokuluna gider. Bu okullar TV, video, bilgisayar gibi cihazlarla donatılmıştır ve çocuklara bilgisayar tanıtım dersleri verilir. Ayrıca, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için özel eğitim sistemi bulunmaktadır. İşyerlerine yakın bölgelerde, ihtiyaca cevap verecek kapasitede ve sayıda anaokulları bulunur.”

“Okulöncesi eğitim, kreşler, çocuk yuvaları ve “Çocuğunu Yetiştir” programı aracılığıyla yürütülür. Sistemin örgütlenmesi doktorlar, hasta bakıcılar, kadın örgütleri ve mahalle örgütlerinin işbirliğiyle gerçekleştirilir. “Çocuğunu yetiştir” programı, adanın tüm yerleşim bölgelerinde sunulan bir ebeveyn eğitim programıdır. Çocuğun aylar boyunca tamamlaması gereken program ve gelişmişlik göstergeleri anne ve babalara verilir ve çocuklarını teşvik etmeleri için yol gösterilir. Ayrıca ailelerin pedagojik bilgilerine katkı sağlar. Okulöncesi ve temel eğitimi kapsar. İlgili ebeveyn nüfusun yüzde 99,2’sinin bu programa katılımı sağlanabilmektedir.” (Alberto T. Vélez, Küba Eğitimi Üzerine Birkaç Söz)

İşte Sosyalist Küba’daki okul öncesi eğitime verilen önem ve bunun sonucu olarak ulaşılan yüzde 100’lük okullaşma oranı. İnsana ve geleceğimiz olan çocuklara verilen önemin göstergesidir bu.

Tayyipgiller’in devlet anaokullarında tam gün eğitimi kaldırması, iler tutar yanını bırakmadıkları, neresinden tutarsan dökülen ve bir ucubeye çevrilen eğitim sistemimizin bir başka ürünüdür.

ETİKETLER: