Site rengi

Tasarım

Bugün bu ülkede CHE olmak

09.10.2015
730
A+
A-

Bugün bu ülkede CHE olmak

İnsan soyunun en büyük düşmanı olarak nitelemiş ABD ve AB Emperyalistlerini, Kahraman Gerilla CHE. Bu zalimlerin sömürüsü kaldırılmadığı, sınıf olarak varlıklarına son verilmediği sürece rahat yok Dünya Halklarına. İşte bugünlerde CHE olmak, insan soyunun en büyük düşmanları AB-D Emperyalistlerinin, Dünya Halklarını birbirine kırdırma projelerine karşı olmaktır. AB-D Emperyalistlerinin bin ülkeli bir dünya yaratmak için Halkları birbirine düşürme planlarına karşı mücadeleyi hep yükseltmektir bugün CHE olmak.

Üzerinde yaşadığımız bu topraklarda, bu güzelim coğrafyada bugün CHE olmak, “Katil Amerika Ortadoğu’dan Defol” diyebilmektir, haykırabilmektir. AB-D Emperyalistlerinin ülkemizi en az üç parçaya bölme projesi demek olan Yeni Sevr’e karşı çıkmaktır CHE olmak. AB-D Emperyalistlerine Ortadoğu’da ikinci bekçi köpekliği yapacak olan Müslüman İsrail’e karşı çıkmaktan geçmektedir CHE olmanın yolu. Bugün bu ülkede CHE olmak Antiemperyalist olmaktır. Kararlı, tutarlı, esnemeden, bükülmeden, bir an bile olsun Emperyalistlerin oyunlarına kanmadan, o zalimlerin umut kaynağı olmadan, demokrasi-özgürlük masallarına inanmadan, sürekli tıpkı CHE gibi mücadele verebilmektir CHE olmak.

Türkiye’de bugün CHE olmak, bu topraklarda binlerce yıldır kardeşçe yaşayan Halkları düşmanlaştırma ve bu toprakları kan deryasına dönüştürme demek olan Sözde Ermeni Soykırımı Yalanına karşı çıkmaktır. Kuvayimilliyeci atalarımızı Soykırımcı, cani yaftasıyla yaftalamamaktır bugün bu ülkede CHE olmak. Mazlum Halklara, CHE ve Fidel’e örnek olmuş, dünyada ilk kez bir Antiemperyalist Kurtuluş Savaşını zaferle taçlandırmış Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşlarını bir halka soykırım uygulamakla suçlamamaktır CHE olmak.

Bu topraklarda bugün CHE olmak, Kürt Sorunu’nda Devrimci Çözümü savunabilmektir. Nasıl ki CHE Latin Amerika Halklarının birliği için mücadele ettiyse, ömrünü bu ideali gerçekleştirmeye adamışsa, bugün CHE olmak, Edirne’den Çin Sınırına kadar Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’ni savunabilmektir, yeni bir Sovyetler demek olan bu idealin gerçekleşmesi için mücadele verebilmektir. Bugün CHE olmak Antişovenist olabilmektir.

İçinden geçtiğimiz bu karanlık günlerde, parçalanmak istenen bu topraklarda CHE olmak, insan soyunun en büyük düşmanlarının en aşağılık işbirlikçileri Tayyipgiller’e karşı olmaktır. AB-D Emperyalistlerinin Ilımlı İslam Projesi adını verdikleri, İnsanlığın Ortaçağ karanlığına mahkûm edilmesi demek olan Şeriata karşı olmaktır bugün CHE olmak. “Türban insan hakkıdır, özgürlüktür” dememektir CHE olmak. Gerçekten CHE olmak “Türban özgürlük değil esarettir”, “Şeriat Ortaçağdır”, “Şeriata karşı ya birleşmek ya ölüm” diye haykırabilmektir. Bugün CHE olmak Antifeodal olabilmektir.

Bugün bu ülkede CHE olmak, sert esen gericilik rüzgârlarına kapılmamaktır. Bu rüzgâra kapılıp, AB-D Emperyalistlerinin gerici ideolojilerini baş tacı yapmamaktır CHE olmak. Tıpkı CHE gibi Bilimsel Sosyalizme olan inancı sürekli bilemektir CHE olmak. Marksizm-Leninizm’in ışığını olaylara düşürüp çözümler, taktikler üretebilmektir. Bugün CHE olmak, insanlığın kurtuluş bilimine inancını bir an olsun kaybetmemektir, bilincini hergün bileyebilmektir, kararlılığını hiçbir zaman kaybetmemektir.

Bizi biz yapan değerlerin AB-D Emperyalistleri ve yerli satılmışlar eliyle erozyona uğratıldığı bugünlerde CHE olmak, insan, hayvan, doğa, bitki sevgisiyle dolu olabilmektir. Bu sevgiyi mücadelenin temeline koyabilmektir CHE olmak.

Bugün CHE olmak, “başta işçi sınıfımız gelmek üzere” deyip İşçi Sınıfı denizine boylu boyunca dalmaktır. Devrimci Sınıf Sendikacılığı ilkelerinden ödün vermemektir, CHE olmak. Uzun, zahmetli ve kahırlı bir süreç olan İşçi Sınıfının örgütlenme mücadelesinden geri durmamaktır, vazgeçmemektir, bıkmamaktır, yorulmamaktır CHE olmak.

Bugün bu ülkede CHE olmak, Taksim Meydanı’nı yeniden 1 Mayıs Alanı yapmak için mücadele vermektir, 1 Mayısları yeniden özgürleştirmektir.

Bugün bu topraklarda CHE olmak, cesaret vatanına sahip olmaktır, korkunun esiri olmamaktır. Düşman karşısında yüreğin temposunun bozulmamasıdır CHE olmak. İşkencelerde çözülmemektir, teslim olmamaktır CHE olmak.

Bugün CHE olmak, Halkına olan inancını ne olursa olsun kaybetmemektir. Nasıl ki CHE’yi Bolivya Halkı 40 yıl sonra anlamışsa, Halkın tarafından eninde sonunda anlaşılacağına olan inancını kaybetmemektir CHE olmak.

Bugün CHE olmak, “Vatan Aşkını Söylemekten ve Gereğini Yapmaktan Korkar Hale Gelmektense Ölmeyi Yeğ Tutmaktır.”

Bugünün Türkiyesi’nde CHE olmak, GERÇEK İNSAN-GERÇEK DEVRİMCİ olmaktır.

Bu coğrafyada bugün CHE olmak, Kıvılcımlı Usta’nın Düşünce Oğlu, Düşünce Kızı olmaktır.

Bugün bu coğrafyada CHE olmak:

İşçi Sınıfı Mücadelesinde en önde olan,

Antiemperyalist-Antişovenist-Antifeodal Mücadelede en önde olan,

1 Mayıs’ların yeniden özgürleştirilmesi, Taksim’in yeniden kazanılması, 1 Mayıs Alanı yapılması mücadelesinde en önde olan HKP’li olmaktır.

Bugün bu coğrafyada CHE olmak;

Bilimsel Sosyalizmin ışığını hiç söndürmeyen, bilimli-bilinçli-inançlı-kararlı mücadeleden bir an olsun vazgeçmeyen,

Üzerinde yaşadığı toprakları faşizm koşullarında bile terk etmeyen,

Düşmanın çokluğuna, sayısının azlığına bakmadan, yılmadan, usanmadan, bayrağı yere düşürmeden zalimin zulmüne karşı yaşamın her alanında mücadele yürüten,

Cesaret vatanını hiç ama hiç kaybetmeyen,

HALKIN KURTULUŞ PARTİLİ olmaktır. 9 Ekim 2015

HKP Genel Merkezi