Site rengi

Tasarım

Cevizli Tekel Yerleşkesinin peşkeş çekilmesine karşı mücadele devam ediyor

02.01.2020
501
A+
A-

İnsanlarımızı Allah ile kandırarak zenginleşen 2 organize suç örgütünün (AKP ve Gelecek Partisi), 450 dönümlük Tekel arazisini karşılıksız biçimde Şehir Üniversitesine peşkeş çekilmesine yönelik mücadelemiz devam ediyor. Bu doğrultuda 29 Aralık 2019 Pazar günü, Şehir Üniversitesi önünde Cevizli Tekel Dayanışması bileşenleri tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Kitlesel bir biçimde gerçekleşen basın açıklamasında alanın halka açılması açısından hem hukuki, hem de kamusal olarak olumlu adımların atıldığını, ortak mücadelenin devamı halinde sonuca ulaşmasının yüksek olasılık olduğu vurgusu yapıldı. Ayrıca AKP tarafından ısrarcı olunan Kanal İstanbul’a yönelik protestolar için de çağrıda bulunuldu. Açıklamaya Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri katılım göstererek, destekte bulundular.

Eylemde Prof. Doğan Kantarcı’nın konuşmasının ardından basın açıklamasını TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen okudu.

Açıklama sırasında “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Sermaye elini Cevizli’den çek”, “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Cevizli Tekel halkındır, satılamaz” sloganları atıldı.

Kartal’dan Kurtuluş Partililer

 

Basın ile paylaşılan metin şu şekilde:

 

Bizim Olanı Bizden Çalınanı Geri İstiyoruz!..

Cevizli Tekel Alanının Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz devrinin mahkeme tarafından iptal edilmesi kararı, 2009 yılından beri sürdürülen mücadelenin, onlarca davanın ve Cevizli Tekel Dayanışması’nın mücadelelerinin sonucudur.

Ahmet Davutoğlu’nun kurucu üyesi olduğu ve bir dönem başkanlığını yaptığı, 31 Mayıs 2008 tarihinde kurulan Bilim ve Sanat Vakfı’na ait İstanbul Şehir Üniversitesi, kurulduktan 2 ay sonra, 21 Temmuz 2008 tarihinde Cevizli’deki Tekel’e ait 450 dönümlük arazinin 49 yıllığına kendilerine tahsis edilmesini istedi- ki bu tarihte alan, henüz Maliye hazinesine devredilmemişti.

2001 yılında özelleştirme kapsamına alınan Tekel’in, Cevizli’deki arsalarından 207 ve 237 numaralı parseller, 28 Kasım 2008 tarihinde “Tekel’in sözde vergi borcuna karşılık” Maliye Hazinesi’ne devredildi. Toplamda yaklaşık 315 bin m2lik bu alanın Özelleştirme İdaresi kararıyla Maliye Hazinesine devri, dönemin örgütlü sendikası Tek Gıda İş tarafından yargıya taşınmış ve devir iptal edilmişti.

Bu dava, özelleştirmeler nedeniyle işlerinden edilen Tekel çalışanlarının haklarıyla ilgili yapılan pazarlıklar yüzünden sendika tarafından geri çekilmiş, tarafı kalmayan dava devam etmemiş ve bahse konu parsellerin Maliye Hazinesine devri gerçekleşmiştir.

Bu devirden sonra, 21 Nisan 2009 tarihinde 2.970.000 TL tahmini bedelle açılan İrtifak Hakkı İhalesini adrese teslim şeklinde, tek katılımcı olan İstanbul Şehir Üniversitesi, 2.972.000.TL’lik teklifiyle kazanmış ve alanın Üniversite olarak planlama çalışmalarına başlamıştır.

İçersinde endüstri mirası yapıların ve 4.100 adet tescilli ağacın olduğu alanla ilgili yapılan planlara TMMOB Mimarlar Odası tarafından “plan iptal” davaları açılmış, tahsis işlemi yapılan 237 parsel (296.159 m2) ile ilgili davalar devam ederken, 2013 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da imzasıyla Tekel’e ait arsalardan toplamda yaklaşık 70 bin m2’lik 2 adet parsel daha Şehir Üniversitesi’ne tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine devredildi.

2015 yılında ise, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplanan Özelleştirme Yüksek Kurulu, Tekel’e ait toplamda 408.442 m2’lik 8 adet parseli Şehir Üniversitesi’ne “bedelsiz olarak” devretti.

Böylece Darphanenin olduğu parsel ve Arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı parsel hariç Cevizli Tekel’in  tüm alanı Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz olarak verilmiş oldu.

Üniversite alanı olarak planlanan parselin, bedelsiz devir işlemine TMMOB Mimarlar Odası tarafından açılan dava sonucunda Danıştay 27 Eylül 2016 tarihinde  “yürütmenin durdurulmasına”,  04 Temmuz 2019 tarihinde de “bedelsiz devir işleminin iptaline” karar vermiştir.

Bizler; TMMOB’ye bağlı meslek odaları, bölgede yaşayanlar, Demokratik Kitle Örgütleri, Siyasi Partiler, mahalle örgütleri olarak “Cevizli Tekel Dayanışması”nı kurduk ve  2009 yılından beri Cevizli Tekel alanının halkın kullanımına açılması için mücadele ediyoruz.

Alan, bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, Kartal Belediye Başkanlığı tarafından defalarca talep edilmiş ve bu talep karşılık bulmamıştır. Ancak; son süreçte siyasi yol ayrımına giren taraflar, birbirlerini suçlarken süreçteki tüm hukuksuzluğu da gözler önüne sermiştir. Ayrıca, devir iptalinin ardından muhalefet partisi tarafından Şehir Üniversitesi’ne yapılan ziyaretler ve “yazıktır, günahtır” açıklamaları da büyük talihsizliktir.

Tahsis ve devir işlemleri sürecinde yapılan haksızlıklara ve hukuksuzluklara taraf olanlar, “TMMOB’nin açtığı kasıtlı dava” tanımlamalarıyla kendilerini aklayamazlar.

Taleplerimiz ve tarafımız o günden bugüne değişmedi!

Cevizli Tekel kamusal alanı, doğal ve arkeolojik sit alanı olma özellikleri korunarak, içindeki Tekel’e ait endüstri mirası yapılarla birlikte, halka açılmalıdır.

Depremi bekleyen İstanbul’da afet anında bölge halkının toplanma alanı olarak düzenlenmelidir.

Cevizli Tekel Alanı, kamusal özelliği korunarak ve kamu yararına kullanılmak üzere ilçe belediyesine devredilmelidir.

Bizim olanı, bizden çalınanı geri istiyoruz!..

29.12.2019

Cevizli Tekel Dayanışması