Devrimci Mücadele Dergisi Sayı: 11 / Temmuz Ağustos 1993