Devrimci Mücadele Dergisi Sayı: 15 / Temmuz Ağustos 1995