Devrimci Mücadele Dergisi Sayı: 16 / Eylül Ekim 1995