Site rengi

Tasarım

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), YSK’nin yasalara aykırı ilanına itiraz etti

17.01.2020
526
A+
A-

 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ilan ettiği 9 Ocak 2020 tarih 1 sayılı kararı ile 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle seçimlere katılma yeterliliğine sahip olduğunu belirttiği siyasi partileri ilan etmiştir. Bu ilanda partimizin adı bulunmamaktadır. YSK’nin yasaya, hukuka, yerleşmiş uygulama ve kararlarına aykırı, keyfi ve çifte standartlı bu kararına itiraz ettik. İtiraz dilekçemiz aşağıdadır. HKP bütün bu yasalara aykırı, keyfi, çifte standartlı engelleri aşacaktır. Mücadelemiz her platformda sürecek, halkımızla buluşmamız, kaynaşmamız engellenemeyecektir. 17.01.2020

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA 

İLGİ: 09/01/2020 tarih 1 sayılı kararınızın yeniden değerlendirilmesi talebimizin sunulmasıdır.

Yukarıda belirtilen kararınızda 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 47. Maddesi hükümleri gereğince seçmen kütüğü verilebilecek olan ve seçime katılma yeterliliği bulunan siyasi partilerin aynı kanunun 14. Maddesinin 4 ve 11. fıkraları gereğince tespit edilmesi çalışması sonucunda karara varmış bulunmaktasınız. Yukarıda belirtilen kararınızda 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 15,17,18 ve 19. Maddeleri hükümleri uyarınca, 2020 yılı Ocak ayının ikinci haftasından altı (6) ay öncesi olan 15/07/2019 tarihinden en az altı ay öncesi itibariyle illerin en az yarısında teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olan siyasi partiler ilan edilmiştir. Bu ilanda partimizin adı bulunmamaktadır.

1- Karardan anlaşıldığı üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kararınıza dayanak 18/12/2019 tarih, E.1029 sayılı yazısında yasaya aykırı biçimde partimizin teşkilat sayısının eksik bildirildiği anlaşılmaktadır. Ekte sunduğumuz Yargıtay SİPAR üzerinden aldığımız teşkilat raporundan anlaşılacağı üzere bildirim tarihinde partimiz, aşağıda ayrıntılı dökümü yapılan 57 ilimizde yasanın belirttiği koşulları taşıyan, örgütlemesini tamamlamış bulunmaktadır. (EK-1) Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bilinçli bir yasaya aykırı işlemde bulunmaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, KENDİSİNİ ANAYASA MAHKEMESİ YERİNE KOYARAK, fiili ve kanunsuz bir yol ihdas etmiş ve kurulu teşkilatlarımızı yok saymıştır, yok saymaktadır. Bu fiili işlem hem YETKİ GASPI, hem de FONKSİYON GASPI’dır.

Ne yazık ki bu açık yasaya aykırılığı düzeltecek yerde kararınızda :

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 20. maddesinde ilçe teşkilatının; ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve parti tüzüğünde öngörülmüşse disiplin kurulundan teşkili öngörülmüştür. İlçe teşkilatının varlığından bahsedilebilmesi için, ilçe kongresinin yapılarak anılan organların oluşturulması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; siyasi partilerin bir ilde teşkilatlanmasının varlığından bahsedilebilmesi için, o ilin merkez ilçe dâhil ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmaları ve ilçe kongrelerini yapmaları; seçime katılma yeterliliğini sağlayabilmeleri için de illerin en az yarısında teşkilatlanmaları ya da Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.” diyerek geçerlilik tanımaktasınız. 1983 yılından beri varolan yasal düzenlemelerimizde herhangi bir değişiklik olmamasına ve o yıllardan beri uygulamanız farklı olmasına karşın yukarıdaki kararı verebilmektesiniz. Partimiz, 07 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimine başkanlığınızın 30/01/2015 tarih 98 sayılı kararı çerçevesinde tüm Türkiye çapında 550 adayla katılmıştır. Yine 01 Kasım 2015 tarihinde yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimine başkanlığınızın 26/08/2015 tarih 1551 sayılı kararı çerçevesinde tüm Türkiye çapında 550 adayla katılmıştır. Bu her iki seçime de YSK’nın kararı ile girilmiştir. O tarihlerde de söz konusu ilçelerde kongre toplanamamıştı. Ne değişti? Hukuki süreklilik ve istikrar neden ortadan kaldırıldı? Bu yasaya, hukuka aykırı keyfi uygulamanın tek nedeni Genel Başkanımızın söz konusu seçimlerde yaptığı TRT’deki seçim konuşmalarının ilgiyle karşılanması, mevcut AKP iktidarını rahatsız etmesi değil midir?

2- Kaldı ki yukarıda belirttiğiniz ilçe kongrelerini yapmış olmak kuralını tutarlı kullandığınız kanısında değiliz. Seçime katılma yeterliliğine sahip olduğuna hükmettiğiniz 15 partinin hemen hemen hiçbirisinin örgütlü olduğu tüm ilçelerde kongresini yapmış olduğuna inanmıyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz. Gerçeklerin farkındayız. Çifte standart uygulanmasına son verilmesini talep ediyoruz. Ve kurulunuzda seçime katılma yeterliliğine sahip ettiğiniz söz konusu 15 partinin örgütlü oldukları ilçelerde kongrelerini yapmış olduklarını kanıtlayan bilgi ve belgelerin tarafımıza sunulmasını istiyoruz. Aksi halde yasaya aykırı, keyfi, çifte standartlı davrandığınızı göstermiş olacaksınız.

3- İlk Büyük Genel Kongremiz 2007 yılında yapılmıştır. İkinci Olağan Genel Kongremiz 24 Şubat 2013 tarihinde, Üçüncü Olağan Genel Kongremiz 08 Mayıs 2016 tarihinde, Dördüncü Olağan Genel kongremiz 16 Haziran 2019 tarihinde yapılmıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yasaya aykırı ve gerçeğe uymayan bir bildirimi ile yasal hakkımızın elimizden alınması yerinde değildir. Bilindiği üzere; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 47. maddesi hükümleri gereğince, seçmen kütüğü verilebilecek olan ve seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partileri tespit ve ilan etme görev ve yetkisi 298 ve 2820 sayılı Kanunlara göre Yüksek Seçim Kuruluna ait bulunduğundan, anılan başvurumuz ve ekinde sunduğumuz Yargıtay’ca düzenlenmiş teşkilat raporu dikkate alınarak Halkın Kurtuluş Partisi olarak seçimlere katılma yeterliliği taşıyan bir parti olduğumuzun tespitine karar verilmesi gerekirdi. Ancak kararınızda da belirttiğiniz üzere 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 47. maddesi hükümleri gereğince, seçmen kütüğü verilebilecek olan ve seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partileri tespit ve ilan etme görev ve yetkisi 298 ve 2820 sayılı Kanunlara göre Yüksek Seçim Kuruluna aittir ve kurulunuz bu kararı ile görev ve yetkisini hukuka ve yasaya uygun kullanmamaktadır.

Kararınızın bu çerçevede yeniden gözden geçirilerek talebimiz doğrultusunda 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Halkın Kurtuluş Partisi olarak seçimlere katılma yeterliliği taşıyan bir parti olduğumuzun tespitine karar verilmesini talep ediyoruz.

01 OCAK 2020 TARİHİNDEN EN AZ 6 AY ÖNCESİ ÖRGÜTLENMESİ TAMAMLANAN İLLER

1- ADANA

2- ADIYAMAN

3- AĞRI

4- AKSARAY

5-AMASYA

6 -ARDAHAN

7- ARTVİN

8- AYDIN

9- BARTIN

10- BATMAN

11- BAYBURT

12- BİLECİK

13- BİNGÖL

14- BİTLİS

15- BOLU

16- BURDUR

17- BURSA

18- ÇANAKKALE

19- DÜZCE

20- EDİRNE

21- ERZİNCAN

22- ESKİŞEHİR

23- GAZİANTEP

24 -GÜMÜŞHANE

25- HAKKARİ

26- HATAY

27- MERSİN

28- IĞDIR

29-İZMİR

30- KARABÜK

31- KARAMAN

32-KARS

33-KIRIKKALE

34- KIRKLARELİ

35- KIRŞEHİR

36- KİLİS

37-KOCAELİ

38- MANİSA

39-MARDİN

40-MUĞLA

41- MUŞ

42- NEVŞEHİR

43- NİĞDE

44- OSMANİYE

45-RİZE

46- SAMSUN

47-SİİRT

48- SİNOP

49 -ŞIRNAK

50- TEKİRDAĞ

51-TOKAT

52-TRABZON

53- TUNCELİ

54- UŞAK

55- YALOVA

56- YOZGAT

57-ZONGULDAK

Gereği için bilginize sunulur. 17.01.2020

Av. Metin BAYYAR             Av. Sait KIRAN

Genel Başkan Yrd.            Genel Sekreter Yrd.