Site rengi

Tasarım

Nakliyat-İş’ten: Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın 3.600.00 TL Net Olsun!

09.01.2020
507
A+
A-

Sendikamızın örgütlü bulunduğu işyerlerinde 1000’e yakın üyemiz;

“Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın 3.600.00 TL Net Olsun” başlıklı bildirimizi okudular

 

Sendikamızı örgütlü olduğu;

* Tüvtürk İstanbul Taşıt Muayene İstasyonlarının tamamında, Dudullu, Pendik, Samandıra, Tuzla, Orhanlı, Şile, Çatalca, Esenyurt, Haraçcı, Haraççı -2,  Mimarsinan, Silivri, Kavaklı, 10. Yıl istasyonlarında çalışan,

* Tüvsüd Bursa Taşıt Muayene İstasyonlarının tamamında, Gemlik, İnegöl, Karacabey, Kestel, Orhangazi istasyonlarında çalışan,

* Tüvtürk Ergene Taşıt Muayene İstasyonlarının tamamında, Kırklareli, Lüleburgaz, Edirne, Keşan ve Uzunköprü istasyonlarında çalışan,

* Kocaeli’de Demtrans Taş. AŞ, MC Paketleme’de çalışan,

* Eskişehir’de Sarp Havacılık Loj’de çalışan üyelerimiz dün ve bugün sabah işbaşı yapmadan önce ve vardiya giriş-çıkışlarında, işyerlerinde toplanarak Asgari Ücretle ilgili bildirimizi okuyarak, Pazar günü illerde yapılacak basın açıklamalarına katılım çağrısında bulundular.

* Konya’da Selçuk Konay, Meram Kargo, Konya Sürat Uğursoy Nak’ta çalışan,

* Şanlıurfa’da 398 gündür Sendikal hakları için direnen Tüvtürk POLÇAK Direnişçileri;

* Reysaş Tüvtürk Karabük ve Kastamonu’da 31 günden beri Sendikal hakları için direnen Reysaş Direnişçileri; üyelerimiz direniş alanlarında Asgari Ücretle ilgili bildirimizi okuyarak, Pazar günü yapacağımızı basın açıklamasına katılım çağrısı yaptılar.

Okunan bildirinin tam metni:

 

Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın!

3600 TL Net Olsun!

Yeril yabancı Parababaları ve işbirliği içerisinde oldukları siyasi iktidarları ile birlikte ülkemizi ve dünyamızı kendileri için dikensiz gül bahçesine çevirmeye çalışıyorlar. Kârlarına kâr, zenginliklerine zenginlik katıyorlar, doymuyorlar.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

“Çalışan herkesin kendisine ve ailesine insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sağlayan ve gerektiğinde her türlü sosyal koruma yolları ile destekleme adil ve elverişli bir ücret hakkı vardır.”

İLO Uluslararası Çalışma Örgütü

“Asgari ücretin tespitinde işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçları, ülkedeki genel ücret seviyesi hayat pahalılığı sosyal güvenlik yardımları ve diğer sosyal grupların göreli yaşama standartları dikkate alınmalıdır.”

Asgari ücretin hangi kriterlere göre belirleneceği uluslararası anlaşmalar, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile ortaya konulmuştur.

2020 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağının tespit edildiği komisyon çalışmalarına başladı, toplantılar devam ediyor.

Ancak ülkemizde hiçbir dönem asgari ücretin tespitinde uluslararası kriterlere uyulmamıştır.

Asgari ücret sefalet ücreti olmamalı, işçinin ailesi ile insan onuruna yaraşır bir yaşamı asgari koşullarda sağlayacak ücret olmalıdır. Asgari Ücret Tespit Yönetmeliğinde de bu çerçeve ortaya konulmaktadır. Yönetmelikte “Asgari ücret işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.” Yönetmelikteki bu kriterlere de hiçbir dönem uyulmamıştır.

Türkiye, gelirin ve servetin en adaletsiz paylaşıldığı ülkeler arasındadır. TUİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) en son verilerine göre nüfusun en zengin % 20’lik kesimin milli gelirden aldığı % 47,6, en yoksul % 20’lik kesimin aldığı pay ise % 6,1’e düşmüştür.

Türkiye’de en zengin % 1’in serveti, toplam servetin % 54’ü oranındadır. En zengin % 10’un serveti ise % 77’ye çıkmıştır.

Asgari ücretin tespitinde bu değerlerde dikkate alınmalıdır. Bu değerler dikkate alınmadan yapılacak bir tespit adaletsizlik ve vicdansızlıktır.

* Türkiye, Avrupa’da en düşük asgari ücretle işçi çalıştıran ülkeler arasındadır. Türkiye’den sonra en düşük asgari ücretli ülkeler Sırbistan, Bulgaristan ve Arnavut’tur.

* Asgari Ücret Tespit Komisyonu, demokratik değildir. Komisyon 5 hükümet, 5 işveren ve 5 işçi temsilcisi olarak en fazla üyeye sahip Türk-İş Konfederasyonu temsilcilerinden oluşmaktadır. DİSK’in ve diğer Konfederasyonların temsiliyeti yoktur.

* Asgari ücretten vergi, sigorta primi işsizlik sigortası primi damga vergisi kesilmektedir.

* Asgari ücretin tespitinde milli gelir artışı dikkate alınmamaktadır.

* Asgari ücret döviz bazında son yıllarda sürekli geriledi. 2008’de 371 ABD Doları olan asgari ücret 2009’da 339, 2016’da 430 dolar düzeyinden 2019’da 357 ABD dolarına geriledi.

* Asgari ücretli ücretin yıllık toplamı ile 2003’te 25 Cumhuriyet altını alırken 2019’da yıllık net asgari ücretle 14 Cumhuriyet altını alabilmektedir.

* Asgari ücret asgari geçim indirimi AGİ ile birlikte açıklanmaktadır. Bu doğru değildir. 2008 yılına kadar ücretliler topladıkları fatura ve fişlerin karşılığı olarak vergi iadesi almaktaydı, yapılan düzenleme ile bunun yerine AGİ uygulaması getirildi. AGİ işveren tarafından ödenmemektedir. Devlet tarafından işçiye daha önce ödenen vergi iadesi karşılığıdır.

* Buna göre 2019’da asgari ücret AGİ hariç 1,829,00 TL’dir. AGİ ile birlikte 2,021,00 TL’dir (Bekar işçi için). Yıllık asgari ücret artışları bazı yıllar vergiler ve harçların artış göstergesi olan yeniden değerleme oranının da altında kalmaktadır.

Bunları belirttikten sonra asgari ücret tespitinde;

* Uluslararası sözleşmeler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Çalışma Örgütü İLO ilkeleri ve Asgari Ücret Tespit Yönetmeliği dikkate alınmalıdır.

* Asgari ücret net olarak belirlenmeli,

* Asgari ücretten vergi kesilmemelidir,

* Asgari ücretin belirlenmesinden işçinin ailesi dikkate alınmalıdır,

* Asgari ücret tespit komisyonu demokratik olmalı, tüm konfederasyonlar temsil edilmelidir. İşçi temsiliyeti artırılmalıdır.

* DİSK-AR’ın 2018 verilerine göre 2019 için asgari ücret önerisi 2,800’dür.2019 yılı için mutfak enflasyonu % 30 oranındadır. Objektif değerlendirme yapan ekonomistler de 2019 yılı için gerçek enflasyon oranının % 20’lerden aşağı olmadığını belirtmektedirler. Bu ekonomik toplumsal veriler değerlendirmelere göre 2020yılı için asgari ücretin sefalet ücreti olmaması için 3.600,00 TL net olmasını istiyoruz.

 

Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın, 3,600 TL Net Olsun!

 

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi