Site rengi

Tasarım

PAME, Türkiye işçilerinin yanında

01.08.2016
540
A+
A-

 

 

Türkiye’deki gelişmeler üzerine

Yunanistan’ın sınıf sendikacılığı hareketi PAME, Türkiye’deki gelişmeleri dikkatle ve kaygıyla izlemektedir. 15 Temmuz Cuma gecesi gerçekleşen darbe girişimi ve devamında meydana gelen şeyler işçilerin tetikte ve uyanık olmalarını gerektirmektedir.

Bu gelişmeler bölgedeki emperyalist güçler arası rekabetin sonucu ve kendini Türkiye’de ifade ediş biçimidir. Darbe girişimi sonrası “demokrasinin koruyucusu” olarak ortaya çıkan Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), önceki dönemlerde gittikçe artan topyekün baskı süreci, otoriter rejim, halkın ve işçilerin hak ve özgürlüklerine saldırılar… Militan işçilerin ve sendikacıların cezaevlerine kapatılması… Şu nokta kesindir ki Türkiye burjuvazisi ve ona hizmet eden partiler bu gelişmeleri halka ve işçilere saldırmak için istismar edecek, kullanacaklardır.

Yunanistan işçileri için Türkiye’deki gelişmeler, NATO ve Avrupa Birliği gibi emperyalist ittifaklara girmenin sonuçlarını gösteren bir diğer örnektir. Gelişmeler NATO ve AB’nin sözde “güvenlik” sağladığı argümanın da gerçeklikten uzak olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. SYRIZA hükümeti bir taraftan işçilerin omuzlarına yeni vergiler yüklerken diğer taraftan askeri harcamaları arttırmakta, NATO-ABD ve AB’nin bölgedeki planlarına dahil olmakta ve bu planları desteklemektedir. SYRIZA hükümeti katil devlet İsrail’le işbirliğini derinleştirmektedir.

Aynı zamanda ITUC gibi sendikal örgütlerin, gelişmelere emperyalist merkezlerin amaçlarına hizmet edecek şekilde aracılık etme çabaları işçiler ve sendikal hareket açısından son derece tehlikelidir. ITUC bir kez daha bölgedeki ABD-NATO ve AB çıkarlarını perdelemekte ve bu şekilde kendi gündemini hayata geçirmektedir.

Herbir ülkenin işçileri şimdi kendi deneyimlerinden sonuçlar çıkarabilirler. Emperyalist rekabete, emperyalist müdahalelere ve emperyalist savaşlara dahil olmak; herbir ülkedekiücretlere, sosyal güvenliğe, sendikal hak ve özgürlüklere yönelik saldırıların artmasını da beraberinde getirmektedir.

Bunlarla yüz yüze gelen işçiler ve sendikalar, bu gelişmeler içerisinde öncü bir rol edinmelidir. Sendikalar direnişlerini örgütlemeli, işçilerin yaşamlarını ve haklarını korumalıdırlar. Emperyalist örgütlere ve onların planlarına karşı mücadelelerini güçlendirmelidirler.

Türkiye işçilerinin ve sendikalarının yüz yüze geldiği bu zor koşullarda; Yunanistan’ın sınıf temelli sendikal hareketi PAME, onların yanında olacaktır. Emperyalistlerin planlarına, enternasyonalizmi ve dayanışmayı güçlendirerek cevap vereceğiz.

 

Atina, 21 Temmuz 2016