Site rengi

Tasarım

Partimizin Halkımızla kucaklaşmasına engel olamayacaksınız

12.05.2018
583
A+
A-

Bilindiği üzere Yüksek Seçim Kurulu, almış olduğu kararlarla Halkın Kurtuluş Partisi’nin Seçimlere girme yeterliliğine sahip olmadığı iddiasındadır. Bu kararının dayanağı da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosundan (SBP) gelen bilgiler doğrultusundadır. Ancak sözü edilen kurum, ne kanunlarda ne yerleşik uygulamalarında yer almayan gerekçeler yaratarak hukuka takla attırmakta, siyasi, keyfi uygulamalar yapmaktadır.

Oysaki Partimiz Kanunda aranan tüm şartları taşımaktadır;

1- Tüm Türkiye’de 58 ilde ve bu illerin ilçelerinin üçte birinde örgütlenmesini Seçimlerden 6 ay önce tamamlamış,

2- Büyük Genel Kurulunu zamanında, birden fazla kez gerçekleştirmiştir.

Ancak aranan sadece bu iki şart olmasına rağmen Yargıtay Siyasi Partiler Bürosu, kanunkoyucu yerine geçerek yeni koşullar ihdas etmekte, il ve ilçe kongrelerinin yapılması gereği şartı uydurmaktadır. Devamında da yeni kurulmakta olan il ve ilçe örgütlerimizin kuruluşunu, yine yasada aranmayan şartlar uydurarak kabul etmemektedir.

İşte Yargıtay Siyasi Partiler Bürosunun bu koşul ve gerçeğe aykırı tespiti doğrultusunda Yüksek seçim Kurulu da bizi Seçimlere katılacak partiler arasında saymamaktadır.

En son 19 Nisan 2018 tarihinde kendisinde olmayan kanun yaratma kanunsuzluğuyla bu tespiti yapmış olup Seçimlere girmemize engel olmuştur.

Kurtuluş Partili Hukukçular bugün, Yargıtayın bu keyfi, siyasi kararına karşı İdari Yargı yoluna başvurarak söz konusu kararın iptali ve ivedilikle incelenerek derhal Yürütmeyi Durdurma kararı verilmesi talebiyle dava açtılar.

Yine Yargıtaya karşı yasada aranan şartlara uygun olarak kurulan il ve ilçe örgütlerimizin tescil işleminin yapılmaması kararına karşı açılan davada, Mahkemece lehimize yürütmeyi durdurma kararı verilmişti, seçim kararı alınmadan önce. Ancak Yargıtay SPB bu karara itiraz etmiş ve yine keyfi bir şekilde uygulamamıştı.

Sözü edilen bu Yürütmeyi Durdurma kararını uygulamayan ve itiraz eden Yargıtay SPB’nun bu itirazı da reddedilerek Yürütmeyi Durdurma kararı kesinleşti.

Dolayısıyla kurulan teşkilatlarımızı kabul etmesi ve YSK’ye bilgi vererek zaten yıllardır taşıdığımız şartların sonucunda daha önce katıldığımız biri Yerel ikisi Genel Seçim kararları olduğu da gözlerine batırılarak YSK’ye doğru bilgi vermesi ve akabinde Seçimlere katılmamıza karar verilmesi talebiyle bir kez daha başvuruldu.

Şu iyice bilinmeli ve bellenmelidir:

Partimizin Halkımızla kucaklaşmasına engel olamayacaksınız! 26 Nisan 2018

 

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi