Site rengi

Tasarım

Seferihisar Turgut köyü arazileri Ali Ağaoğlu’na peşkeş çekilemez!

08.09.2014
1.223
A+
A-

Tayyipgiller yeni bir yöntem buldu: Gözüne kestirdiği yerleri önce “acil kamulaştırma” adı altında kamulaştırıp ucuz yolla kapatıyorlar. Sonra bu arazi ve arsaları, binaları amaçlarına uygun şekilde pazarlıyorlar. Biz bu filmi daha önce de seyretmiştik. Yenilik, “acil” oluşunda. Vurgunun “acil”en yapılmasında.

 

 

“Gâvur İzmir”e gâvurluk yapmak isteyen Tayyipgiller şimdi de Seferihisar Turgut köyüne gözünü dikti. Urla evlerinin yanındaki arazileri Ensar Vakfı’na peşkeş çekenler, turizm cenneti Alaçatı’daki dükkânları Diyanete veren Tayyipgiller, 17 Aralık operasyonundan sıyrılan yüklenici Ali Ağaoğlu’na da Seferihisar’ın deniz manzaralı tepelerinde kurulu Turgut köyüne Rüzgâr Elektrik Santralı (RES) kurma izni (lisansı) verdi.

Son Zeytincilik Yasası ile zeytinliklere, meralara maden ocaklarının, taş ocaklarının ve rüzgâr enerji santrallarının kurulmasına ve halkın arazilerinin şirketlerin yağmalamasına açıldığını biliyoruz. Tayyipgiller’e peşkeş çekilmeyen bir doğa parçası kaldı mı?

İzmir halkı bu oldubittilere karşı sessiz kalmamalı ve mücadele yürütmelidir. Duyarlı bir çevreci olan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bütünşehir Belediye Başkanı olduğu için Aziz Kocaoğlu görevini yapmalı ve bu yağma ve talan politikasına karşı teknik olarak kamu yararı açısından davranışa geçmelidir.

Tayyipgiller yeni bir yöntem buldu: Gözüne kestirdiği yerleri önce “acil kamulaştırma” adı altında kamulaştırıp ucuz yolla kapatıyorlar. Sonra bu arazi ve arsaları, binaları amaçlarına uygun şekilde pazarlıyorlar. Biz bu filmi daha önce de seyretmiştik. Yenilik, “acil” oluşunda. Vurgunun “acil”en yapılmasında.

Turgut Köyü için de 2013 Temmuz ayında acil kamulaştırma kararı çıkmıştı. 1. Derecede Doğal Sit Alanı olan bu bölge, SİT olmaktan çıkarıldı.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar planı değişikliği yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sığacık-Korkmazdağı-Kılıçpınar-Çiftlik Dağı mevkii Rüzgâr Enerji Santrali 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarını onayladı. Onaylanan bu planlar 14 Ağustos 2014 tarihine kadar 30 gün boyunca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilan edilecek. Bu imar planı değişikliğine karşı yapılan itirazlar reddedildi ve bakanlık onayladı. Ve RES lisansı bu araziler için Ali Ağaoğlu’na verildi.

Şimdi bunun adı yağma değil de nedir?

Turgut köyüne kurulacak RES için lisans verilen Üçgen Seferihisar Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Ali Ağaoğlu Şirketler Grubunun enerji dalındaki on iki şirketinden biridir ve bu bölge için özel olarak kurulmuştur.

14 Megawatt gücünde 7 adet rüzgâr türbininden oluşan enerji santralının önünü açan imar değişikliği, Ali Ağaoğlu Şirketler grubunun hedeflediği 2015 yılında 1000 MW’a ulaşmanın aracı olsa gerek.

“Ağaooğlu Enerji Grubu ilk rüzgâr enerji santrali olan 33 MW kapasitesindeki Mersin RES’i ve yine 93 MW kapasitesindeki Şah RES’i kısa sürede devreye aldı. 2011 yılında Gökçeada RES ve Tatlıpınar RES ihalelerini Türkiye’de bugüne kadar rüzgâr yatırımı için verilen en yüksek bedel ile kazandı. 2015 yılı sonuna kadar 1000 MW’lik Kurulu güce ulaşmayı hedefleyen Ağaoğlu bugünkü Türkiye rüzgâr enerjisi kurulu gücü olan 1600 MW’lik kapasitenin artışında önemli bir rol üstlenerek 492 MW’a erişti.” (Emlak Ansiklopedisi)

Rüzgâr enerjisine karşı değiliz ama doğal sit alanlarının imar planı değişikliği yapılarak şirketlere peşkeş çekilmesine ve zeytinliklerimizin talan edilmesine elbette karşıyız. Doğal çevremizi korumak için tabiî ki mücadele edeceğiz. Gezi İsyanı’mız bu yağmalara başkaldırıyı toplumumuza öğretti ve bu gelenek yaşatılacaktır.

Şu gerçeği halkımız iyi bilmelidir. Tayyipgiller iktidarında tüm doğal kaynaklarımız yağmalanmıştır. Taşocaklarının, madenlerin ve enerji santrallarının tarım alanlarımız yok edilerek kurulmasının önü açılmıştır. Çevre, doğa, tarih ve insan düşmanı olan bu politika, yerli yabancı şirketlerin yağmasına izin vermiştir.

Çankaya’da oturan Abdullah Gül her türlü değişikliği onaylayan noterdir. Bakanlar Kurulu, Seferihisar Rüzgâr Enerji Santrali’nin yapımı amacıyla Urla ve Seferihisar’da Germiyan Rüzgâr Enerji Santrali ve Çeşme Havza Trafo Merkezi arasındaki enerji nakil hattının yapımı amacıyla Çeşme ve Bergama Rüzgâr Enerji Santrali’nin yapımı için acil kamulaştırma kararı aldı. Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırması yapılan alanlar Abdullah Gül tarafından imzalanarak resmi gazetede yayımlandı. Çeşme Germiyan Köyü, Bergama’nın Çakırlar ve Alacalar köyleri, Seferihisar Turgut ve Düzce köyü, Urla’nın Naipler mahallesindeki üç farklı alan ve parseller için karar çıkartıldı. İşte acil kamulaştırma ile kamulaştırılan bu arazilerden olan Seferihisar Turgut köyü hazineye tescil edildikten sonra Ali Ağaoğlu’na verildi.

Tayyipgiller ve Ali Ağaoğlu bu ranttan nasiplenecektir. Zeytincilik Yasası da bu rantın parçasıdır. Genelde kurulacak RES’ler de, nükleer santrallar de zeytinlik arazilerde kurulacaktır. Bu nedenle zeytincilikle enerji rantçılığının arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak önemlidir.

“Acil kamulaştırma” için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu bölge yerleşim yerlerine uzak olduğu için bir problem görünmüyor. Kamulaştırma yapılan haritaları kendi haritalarımızla karşılaştıracağız. Maalesef bu işler gizli yürütüldüğü için sonradan ciddi problemler yaşıyoruz. Konuyu yakından takip ediyoruz” demişti.

Biz bu görüşe katılmıyoruz. Yerleşim yerlerinden uzak ama zeytinliğin ortasıysa santrallerin kurulacağı alan, bu ranta göz yumacak mısınız Sayın Soyer? Temiz çevre anlayışınız, organik tarıma verdiğiniz önem nerede kalıyor o zaman?

Şimdi ses çıkarma zamanıdır. Sizleri göreve davet ediyoruz.

Ağaoğlu’nun santralleri “Sakin Şehir” Seferihisar’a yarar getirecek mi? Turgut Köyü sakinlerinin zeytincilikten elde edeceği gelirin kaybı sizce problem değil midir?

Rüzgâr Enerjisi değerlendirmemiz gereken bir enerji türüdür. Kamu yararı gözetilerek uygun arazilerde kurulmalıdır. İmalatı kamu kuruluşları yapmalıdır. RES kurulacak bölgelerde ÇED Raporu şartı mutlaka konmalıdır ve halkın onayı alınmalıdır.

Temiz Çevre, Yaşanabilir Doğa ve Temiz Toplum mücadelemizin bir parçası olarak bu yağmacılığa karşı çıkacağız ve toplumun duyarlı olması için mücadele edeceğiz. 26.07.2014

İzmir’den Kurtuluş Partililer

ETİKETLER: