Site rengi

Tasarım

Selam Haksızlıklar karşısında boyun eğmeyene, selam onurunu kaybetmemek için direnene selam Fransa İşçi Sınıfına!

02.06.2016
655
A+
A-

 

Kahraman Gerilla Che, bir Devrimcinin en önemli özelliğini; Dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetme kabiliyetinizi koruyabilmek, olarak tanımlıyor.

Fransız Finans-Kapitalistleri Fransa İşçi Sınıfına karşı saldırıya geçmiş durumda. Bu saldırılar bizim hiç de yabancısı olmadığımız saldırılar. Parababalarının milliyetleri, dilleri farklı da olsa ezilen, sömürülen emeçlilere karşı tutumları hiç değişmiyor. İşçi Sınıfının canı kanı pahasına, bileğinin hakkına elde ettiği bütün hakları geri alabilmek için dünyanın neresi olursa olsun Parababaları farklı davranmıyor. İşçi Sınıfının kazanımlarını ortadan kaldıran yasaları gündeme getiriyorlar ilk elden. İşçi Sınıfının bu geriye gidişe karşı isyanını da, Devlet çarkını elinde bulundurmanın gücü ile bastırmaya çalışıyorlar.

Fransa’da son günlerde yaşananlar, Parababalarının Fransa emekçilerine karşı pervasız saldırılarına karşı, emekçilerin direnişidir. Parababalarının hizmetindeki iktidar, haftalık çalışma saatlerini arttıracak, ücretlerini düşürecek, izinlerini kullanma konusunda inisiyatifi işverenin insafına bırakan ve en önemlisi de, şirketlere gereklilik hissetmeleri durumunda işçi haklarını koruyan ulusal yasalardan muaf kalma hakkı tanıyan, yani rahatlıkla işten çıkartma hakkı tanıyan yasaları üstelik reform paketi olarak gündeme getiriyor.

Bizler devrimciyiz. Kahraman Gerilla’nın tarif ettiği devrimcilerdeniz. Dünyanın neresinde olursa olsun bir insana veya bir hayvana yapılmış haksızlığı kendimize yapılmış gibi hissederiz. Fransa emekçilerine yapılan bu haksızlığı da kendimize yapılmış gibi derimizde, etimizde hissediyoruz. Bu saldırıların yabancısı olmasak da, kat be kat fazlası bizlere yerli Parababaları ve Ortaçağcı AKP’giller tarafında reva görülüyor olsa da, Fransa emekçilerine yapılan saldırıya öfkeleniyor, Parababalarına karşı öfkemiz, hıncımız, kinimiz daha daha bileniyor.

Dünyanın neresinde olursa olsun yapılan her haksızlığı kendimize karşı yapılmış gibi hissediyorsak, dünyanın neresinde olursa olsun yapılan haksızlığa karşı direniş, başkaldırı, isyan, mücadele de biz devrimcileri o derece umutlandırıyor, heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Fransa İşçi Sınıfının, Fransız Parababalarının bu saldırılarına haftalardır kararlılıkla devam eden başkaldırışını, mücadelesini, direnişini bu duygularla selamlıyoruz. Fransa emekçileri tüm dünyaya, insanların sürgit hayvan yerine konulamayacağını, sürü hayvanı gibi güdülemeyeceğini gösteriyorlar.

Ve İsyan ateşi sadece Fransa’da kalmıyor, Belçika başta olmak üzere Avrupa’ya yayılıyor. Yüz binler sokaklara çıkıyorlar, emekçiler Parababalarının saldırılarına grevlerle yanıt veriyorlar, çatışıyorlar, direniyorlar. Tabandan gelen tazyikle İşçi Sendikaları da direnmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Ayrıca kendi varlıkları için de direnmek zorundalar. Çünkü Parababalarının istediği yasalar yürürlüğe girmiş olsa sendikaların varlık nedeni ortadan kalkıyor. Sendikalar da ortaklaşıyor ve emekçilere eylemleri yoğunlaştıralım çağrısında bulunuyorlar.

Sonucu ne olursa olsun bu direniş şimdiden kazanılmıştır. Bu isyan başarıya ulaşmıştır. Çünkü haksızlıklar karşısında direnileceğini, haksızlığa boyun eğilmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir Fransa İşçi Sınıfı.

Fransa İşçi Sınıfı Halklara da örnek ve umut olmakta, birlik olunursa, birlikte mücadele edilirse,  Parababaları ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar; baskı, zor zulüm aracı olan Devlet gücünü ne kadar pervasızca kullanırlarsa kullansınlar, her kahrı, her acıyı göze almış emekçiler karşısında nasıl yönetemez duruma düştüklerini göstermektedirler. Tıpkı bugünlerde yıldönümünü kutladığımız Şanlı Gezi İsyanı’mız’da olduğu gibi, Fransa Emekçilerinin ayağa kalkışı Parababalarını tir tir titretmektedir.

 

Halkın Kurtuluş Partisi Olarak Fransız İşçi Sınıfının Bu Direnişini Selamlıyoruz!

Şan Olsun Direnen İşçi Sınıfına!

Şan Olsun Onurunu Kaybetmemek İçin Direnen Fransa Emekçilerine!

İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!

30.05.2016

 

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi