Site rengi

Tasarım

Tank Palet Fabrikasının Özelleştirmesinde yeni gelişme

25.03.2019
775
A+
A-

TANK PALET FABRİKASININ ÖZELLEŞTİRMESİNE KARŞI AÇTIĞIMIZ DAVADA

TARAF EHLİYETİMİZ HUKUKEN KABUL EDİLMİŞ

VE DANIŞTAY DAVANIN ESASTAN GÖRÜŞÜLMESİ AŞAMASINA GEÇMİŞTİR

Mülkiyeti Maliye hazinesine ait ve Milli Savunma Bakanlığına tahsisli MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki Fabrika (Tank Palet fabrikası) özelleştirmesine karşı, bu özelleştirme ve işletme hakkının devredilmesine karşı DANIŞTAY nezdinde açmış olduğumuz İPTAL davasında;

Davanın usul incelemesi aşaması geçilerek, esasın görüşülmesine geçilmiş ve davalılar Cumhurbaşkanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına tüm bilgi ve belgeler ile özelleştirme işlem dosyasının mahkemeye sunulması için 15 GÜN süre verilmiştir.

Bu 15 günün sonunda YÜRÜTMENİN DURDURULMASI talebimiz hakkında bir karar verilecektir.

Bu Ara karar ile

– Davada usuli bir engel görülmemiş,

– Partimizin taraf ve husumet ehliyeti kabul edilmiş,

– Özelleştirme kararı iptal edilebilir ya da yürütmesi durdurulabilir hale gelmiştir.

Bir ülkenin Milli Savunma Sanayisini özelleştirmek demek o ülkeye yapılmış en büyük ihanettir.

Ant olsun ki;

Ülkemiz, bağımsızlığımız, çocuklarımız, geleceğimiz, umutlarımız için,

Yerli ve yabancı şirketlere peşkeş çekilen fabrikalarımızı, kurumlarımızı ve 96 yıllık Laik Cumhuriyet’in tüm kazanımlarını geri almak için, gerek siyasi, gerek hukuki mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!

Biz İkinci Kurtuluş Savaşçılarıyız. Elbet kazanacağız!

25.03.2019

Halkın Kurtuluş Partisi
Genel Merkezi