Site rengi

Tasarım

Beyazıt ve Halepçe Katliamı’nı unutturmayacağız!

03.04.2017
560
A+
A-

Yaşadığımız topraklar üzerinde devrimci dinamiğin en önemli kaynağı olan devrimci gençlik, maruz kaldığı her türlü zulme karşın, daima direnmiştir, sessiz kalmamıştır.

Bundan 39 yıl önce İstanbul Üniversitesinin devrimci yiğitleri, sosyalizm mücadelesini sürdürürken faşist güçler, aynı bugünlerde olduğu gibi devlet desteğiyle ilerici gençleri baskı altına alıp üniversiteleri birer savaş alanına çevirdiler.

Bizler bu ilerici geleneğin devamcıları olarak yine aynı noktada, üniversitemizde mücadelemize devam ediyor ve bize yolumuzda ışık tutan devrim şehitlerini anıyoruz.

Abdullah Şimşek, Baki Ediz, Cemil Sönmez, Hamit Akıl, Hatice Özen, Murat Kurt ve Turan Ören ölümsüzdür.

16 Mart 1978 günü gerçekleşti hain Beyazıt Katliamı. Devlet Kontrgerilla işbirliği ile 7 devrimci genç İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde haince katledildi. Geçmişte halkı katletmek için kontrgerillayı kullanırken emperyalist güçler, bugün de taze yetiştirilmiş, obur ve kana susamış terör örgütlerini kullanıyor: IŞİD, TAK, PKK gibi…

Bazen de adına savaş diyor tıpkı Halepçe'de olduğu gibi. Tarih yüzümüze vuruyor aynı tarihte gerçekleşen iki katliamı ve gösteriyor emperyalistlerin kanlı parmağını. İşaret ediyor asıl düşmana elma kokuları. Ve bu birikimden, süzüntüden kalıyor sosyalizm. Bu yüzden ölüyor devrimciler, bu yüzden korkuyor emperyalizm devrimcilerden. Çünkü devrimciler dünyayı çevirecek bir gül bahçesine, çünkü devrimciler boğacak emperyalizmi.

Kimdir bu emperyalistlerin korktuğu devrimciler?

Bu devrimciler: 17 yaşında Yörük Ali Efe Çetesine katılmış, düşman kovalayan Hikmet Kıvılcımlı’lar, Ortadoğu’yu kana bulayacak 6. Filo’ya aman vermemiş Deniz Gezmişler, şanlı Gezi İsyanı’mızın şehitleri ve daha niceleri…

Peki, neye karşıdır bu devrimciler? Aynı dönemde yaşamadan, elma kokusuyla ölen bebekle, nasıl yoldaş olabilmişlerdir?

Cevap gayet net: Emperyalizme karşı durarak!

1920’de gavur, 1980’de bizim çocuklar ve en nihayet günümüzde Büyük Ortadoğu Projesi ismiyle, halkımızın canını yakmakta, kanını akıtmaktadırlar. Bizler de yukarıda isimlerini saydığımız devrim şehitleri ile aynı yolda yürüyor, onlarla yoldaş olmakla gurur duyuyoruz. Devrim şehitleri ölümsüzdür! 16 Mart 2017

 

Beyazıt ve Halepçe Katliamını Unutmayacağız!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

Kurtuluş Partisi Gençliği