Devrimci Derleniş Dergisi Sayı: 15 / 2 Aralık 1978