Devrimci Derleniş Dergisi Sayı: 17 / 27 Şubat 1979