Devrimci Mücadele Dergisi Sayı: 13 / Eylül Ekim 1994