Site rengi

Tasarım

Ernesto Gomez Abascal Yoldaş Ölümsüzdür!

21.11.2015
669
A+
A-

Ernesto Gomez Abascal Yoldaş Ölümsüzdür!

Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut; Küba Devrimi’nin 50’nci yıldönümünde, “Küba Devrimi 50 Yıldır AB-D Emperyalistlerine Meydan Okuyor” adıyla Ankara’da düzenlenen ve Küba Büyükelçisi Ernesto Gomez Abascal Yoldaş ile Venezüela Büyükelçisi Raul Betancourt Seeland Yoldaş’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta şöyle seslenmişti:

“İnsanlar, şöyle ya da böyle, sıkıntılar içinde ya da varlık içinde hayatlarını sürdürebilirler. Bu süre uzun olur, kısa olur, eziyetli olur, mutlulukla geçer, ama geçer… Ama eğer onurumuzu koruyamazsak, saygınlığımız olmazsa, o zaman yaşanılan hayatın bu hayatın beş paralık bir değeri olmaz, yoldaşlar. Çünkü insanı hayvandan ayıran en önemli özellik; insanın bilincinde yüklü olan sosyal, insancıl değerler sistemidir. Öyleyse biz de insan olarak, insanlığımızın hakkını verebilmek için, öncelikle onları korumak mecburiyetindeyiz.”

Bedence aramızdan ayrılan Ernesto Gomez Abascal Yoldaş insan olarak geldiği bu dünyadaki ömrünü, insan olarak tamamlayanlardandı.

Abascal Yoldaş onurunu, saygınlığını hep korudu, insancıl değerler sistemini hiç yitirmedi. O yüzdendir ki sadece bedence aramızdan ayrıldı ve ölümüzler kervanına katıldı.

Çünkü o Che’nin, Fidel’in, Camilio’nun, Raul’un Yoldaşıydı.

Çünkü O, Sosyalist Kamp’ın çöküşünden sonra, Sosyalizmin ve Proletarya Enternasyonalizminin bayrağını, hiç taviz vermeden, hiç geri adım atmadan, kararlıca, yüreklice, yiğitçe, Che gibi savunan, Küba Halkının Türkiye’deki saygıdeğer temsilcilerindendi.

Çünkü O, Küba Devrimi’ne, Sosyalizme inancını yaşamı boyunca kaybetmemiş bir devrimciydi.

Çünkü O, tıpkı önderleri Che gibi, Fidel gibi AB-D Emperyalistlerini insan soyunun en büyük düşmanı bildi ve onların Halk Düşmanı politikalarını hep teşhir etti.

Abascal Yoldaş Partimizin “Kahraman Gerilla Che Guevara Dünya Halklarının Devrimci Mücadelesinde Yaşıyor” adıyla düzenlediği konferansta AB-D Emperyalistlerini şöyle teşhir ediyordu:

“Amaçlarına ulaşmak için sadece abluka ve ekonomik baskılar gibi önlemler değil, aynı zamanda da önleyici savaşlar yapmak, ülkeleri işgal etmek, sivil halkı bombalamak, Guantanamo’da yasadışı olarak işgal ettikleri üsler gibi toplama kampları tesis etmek, masumları kaçırmak ve gizli hapishanelerine kapatmak, işkence yapmak ve her türlü zararı vermekten kaçınmamaktadırlar. Irak’taki birliklerinin her gün yaptıkları, Filistin Halkına soykırım gerçekleştirmesi için İsrail’e verdikleri destek ve İran’a saldırma tehditleri, bunlara en yakın örneklerdir. Güçlü basın kuruluşları her ne kadar durumu idare etse de terörizme sebep olan ve bunu uygulayanların da kendileri olduğu aşikârdır. Dünya Halkları bu gerçeğin farkındadırlar.”

Yıllardır AB-D Emperyalistlerinin Ortadoğu’daki Bekçi Köpeği İsrail’in zulmü altında inleyen Filistin Halkı başta olmak üzere, tüm Ortadoğu Halklarının dostuydu Abascal Yoldaş. AB-D Emperyalistlerinin Irak İşgaline karşı çıkan bir Devrimci Büyükelçi olarak Irak’ı en son terk edenlerdendi.

Alçakgönüllüydü, çalışkandı, üretkendi, devrimciydi ve gerçek insandı Abascal Yoldaş.

Bizim hem yoldaşımız, hem dostumuzdu. Sofralarımızı karşılıklı paylaştığımız ailemizden bir birey gibiydi Abascal Yoldaş.

Ve Abascal Yoldaş İnsanlığın Kurtuluşuna dair umutlarını, Sosyalizme olan inancını son nefesine kadar kaybetmemiş bir devrimciydi. Şöyle diyordu “Küba Devrimi 50 Yıldır AB-D Emperyalistlerine Meydan Okuyor” adıyla düzenlenen konferanslarda:

Fidel’le ve onun örneğiyle, Che’nin fedakâr ruhu ve özverisiyle, Jose Marti’nin fikirleri ve Antonio Maceo’nun savaşma isteğiyle, asla bağımsızlığından vazgeçmeyecek bir halkın vatanseverliği ve mücadelesiyle geçen 100 yıllık mirasıyla ilerleyeceğiz.

Küba örneği ile diğer Latin Amerika ülkelerinde de yeni umut yolları açılmaktadır.

Gelecek Halkların olmaya devam edecektir!

Bizler burada dimdik ayaktayız ve her zaman olduğu gibi: “Ya Vatan Ya Ölüm! Yeneceğiz!” sloganlarıyla ilerleyeceğiz!”

Abascal Yoldaş’ın nezdinde, bedence aramızda olmayan bütün yoldaşlarımıza, Türkiye’den Yoldaşları olarak sözümüzdür: Mutlaka ama mutlaka insan soyunun en büyük düşmanları AB-D Emperyalistlerini yenip; İnsanlığın tek bir Sosyalist aile olacağı o düzeni eninde sonunda kuracağız. İnsan soyunun en büyük düşmanı AB-D Emperyalistlerini insanlığın başına bela olmaktan kurtaracağız. İnsanlığın Kurtuluş Mücadelesine kendi bedenlerini vakfeden bütün yoldaşların ideallerini gerçekleştireceğiz.

Kübalı yoldaşımız, dostumuz Ernesto Gomez Abascal’ın anısı, mücadelesi, mücadelemizde yaşamaya devam edecektir.

Küba Halkının, Ortadoğu Halklarının başı sağ olsun. 21 Kasım 2015

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi