Site rengi

Tasarım

Hamza Yerlikaya’nın Sahte Üniversite Diploması Düzenlettirmek Eylemini Sabit Gören Mahkeme Kararını Bulduk ve Savcılığa Sunduk

18.12.2020
498
A+
A-

Hamza Yerlikaya, çeşitli basın yayın organlarında yer alan haberlere göre Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan yayımlanan bilgi doğrultusunda 12 Haziran 2020 tarihinde Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmıştı.

Hamza Yerlikaya aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevlerini yürütmektedir. Bu atamayla birlikte bakan yardımcısı maaşı, Cumhurbaşkanı başdanışmanı maaşı ve sporcu şeref aylığının yanında böylelikle 4’üncü maaşını Vakıfbank’tan almaktadır.

Oysa Hamza Yerlikaya’nın “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlaması ile Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı ortaya çıkmıştı.

Partimiz Avukatları anılan kararı inceleyerek; Hamza Yerlikaya’nın Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun dördüncü faslında düzenlenen TCK 355 atfıyla 356. Maddeden yani yürürlükteki TCK’de Resmi Belgede Sahtecilik diye adlandırılan suçtan diplomasının sahte olduğu tespit edilmekle hüküm giydiğini, verilen sübut ve hüküm kararının ertelendiğini Görmüşler ve Bu Sahte Diplomaya Dayanarak İktisap Ettiği Tüm Statü, Unvan, Makam ve Olanaklar Sebebiyle 2 Temmuz 2020 tarihinde Suç Duyurusu’nda bulunmuşlardı.

Ne yazık ki bugüne kadar savcılıktan bu Suç Duyurumuza ilişkin herhangi bir işlem yapılmadı ya da yapıldıysa da tarafımıza bilgi verilmedi.

Ayrıca Avukatlarımız suç duyurusunun ardından;

Yerlikaya’nın sahte diploması nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi için, YSK’ye ve TBMM’ye,

Diplomalarının iptal edilmesi için; İmrahor Endüstri Meslek Lisesine,

Sahte Lise Diplomasıyla girdiği Sakarya Üniversitesine, Gazi üniversitesine, Süleyman Demirel Üniversitesine,

Sahte diplomalarıyla ballı maaş aldığı Yönetim Kurulu üyeliğinin iptali için Vakıfbank Genel Müdürlüğüne,

Yine sahte diplomaları sayesinde ve AKP’giller yandaşlığı sayesinde kendisine bahşedilen Güreş Federasyonu Başkanlığının iptali Güreş Federasyonu Başkanlığına başvurdu.

Güreş Federasyonu Başkanlığının yanıtı evlere şenlikti. Tüzüklerindeki açık hükme rağmen verdikleri yanıt; “Özel Hayatın Gizliliği nedeniyle bilgi verilememektedir”, şeklinde oldu.

Evrakta sahtecilik, sahte diplomalarla ballı maaşlar özel hayatın gizliliği oldu…

Sahte diplomalar nedeniyle Devletin en tepesine yerleşeni görmeyen YSK, doğal olarak Hamza Pehlivanın sahte diplomasını da görmedi, görmezlikten geldi. “Milletvekili olarak seçilmiş olduğu dönem sona erdiğinden Seçim hukuku açısında yapılacak bir işlem bulunmuyormuş…”

Yanıtı böyle YSK’niın. Yağma Hasan’ın böreği ya bu halkın parası, vergileri, alınteri, ye babam ye.

Avukatlarımız bırakmadılar işin peşini. Doğruluklar, dürüstlükler, yiğitlikler hareketi olmanın, Halkın Partisi olmanın gereklerini bir kez daha yerine getirdiler. İlgili MAHKEME KARARINI temin ettiler ve bu kez kararı da sunarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir kez daha suç duyurusunda bulundular.

Bakalım, bu açık hukuksal süreç, açık suç karşısında, açık mahkeme kararı karşısında savcılar görevlerini yapabilecekler mi?..

Tüyü bitmemiş yetim hakkını yiyen, bunu da sahte diplomayla yapanlardan er-geç hesap sorulacaktır. Kimsenin şüphesi olmamalıdır. 16.12.2020

 

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

***

Suç duyurusu metnini aynen yayınlıyoruz:

 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN                           :HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

 

VEKİLLERİ                                    :Av. Metin BAYYAR – Av. Ayhan ERKAN – Av. Ali Serdar ÇINGI

                                               Av. Tacettin ÇOLAK – Av. Sait KIRAN – Av. Azime Ayça OKUR

                                               Av. Halil AĞIRGÖL – Av. Pınar AKBİNA

Sezenler Cad. 4/15 Sıhhiye/Çankaya/Ankara

 

ŞÜPHELİLER                     :1. HAMZA YERLİKAYA

  1. SUÇA KARIŞAN VE İSMİ TESPİT EDİLECEK DİĞER

 KİŞİLER

 

SUÇ                                       :RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (TCK M. 204)

 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNA MUHALEFET

 (M. 8,22,23, 25)

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK M. 257)

                                                NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK (TCK M.158)

 

AÇIKLAMALAR               :

 

A-OLAY:

 

1.Şüpheli Hamza Yerlikaya yukarıda linkleri verilen haberlere göre KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU’ndan yayımlanan bilgi doğrultusunda 12 Haziran 2020 tarihinde Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı.

 

2.Hamza Yerlikaya aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevlerini yürütmektedir. Bu atamayla birlikte bakan yardımcısı maaşı, Cumhurbaşkanı başdanışmanı maaşı ve sporcu şeref aylığının yanında böylelikle 4’üncü maaşını Vakıfbank’tan alacaktır.

 

3.Bu haberin hemen ardından basında çıkan pek çok haberde Hamza Yerlikaya’nın lise diplomasının sahte olduğu, gerçekte ortaokul mezunu olduğu, sahte lise diploması ile yüksekokula kayıt yaptırdığı ve bu nedenle Resmi Belgede Sahtecilik suçlaması ile Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı ortaya çıkmıştı. Müşteki vekilleri olarak anılan kararı inceleyerek Şüpheli Hamza Yerlikaya’nın Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun dördüncü faslında düzenlenen TCK 355 atfıyla 356. Maddeden yani mer’i TCK’da Resmi Belgede Sahtecilik diye adlandırılan suçtan diplomasının sahte olduğu tespit edilmekle hüküm giydiğini, verilen sübut ve hüküm kararının ertelendiği görmüştük.

 

Gelinen noktada, gerek suç duyurumuz gerekse diğer başvurularımızda bir ilerleme olmayınca, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22.02.2001 tarih ve 1999/162 Esas-2001/32 Karar sayılı kararını temin ederek sunmak gereği hasıl olmuştur (EK-1: HAMZA YERLİKAYA’NIN LİSE DİPLOMASININ SAHTE OLMASI SEBEBİYLE HÜKÜM KURAN CEZA MAHKEMESİ KARARI).

 

Önceki suç duyurularımız ve başvurularımızın, bu MAHKEME KARARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK devam ettirilmesi için yeniden suç duyurusunda bulunmak gereği oluşmuştur.

 

  1. İmrahor Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun olduğuna dair düzenlenen lise diploması sahte olduğuna ve Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Rektörlüğü ve Müdürlüğü’ne gelen dosyası olamayacağına göre her şeyden önce bu yüksekokula kaydı nasıl yapılmıştır? Şüpheli hakkında kaydı silinmek, sahte resmi evrak vermek suçundan ötürü disiplin soruşturması, okuldan kaydının silinmesi vb. herhangi bir işlem yapılmamış mıdır? Tüm bunlar soruşturma kapsamında açıklığa kavuşturulmalıdır.

 

Dahası, sahte olduğu ortaya çıkan lise diplomasına dayanarak kayıt yaptırdığı diğer okullardan mezuniyetleri ve buralardan elde ettiği diploma/sertifika ve mesleki unvanların da iptali gereklidir.

 

Şüpheli, ekte sunulan mahkeme kararından görüleceği üzere YARGILAMA AŞAMASINDA yaptığı savunmasında “ortaokul mezunu olduğunu, lise mezunu olmadığını, yüksek tahsil yapmadığını, kendisine gelen kişilerin biz bunu hallederiz diyerek kendisine İmrahor Endüstri Meslek Lisesi mezunu olduğunu gösterir sahte diplomayı getirdiğini,  Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu’na, bu sahte lise diploması ile kayıt yaptırdığını” savunmuştur. Ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden lisans ve Sakarya Üniversitesi’nden Yüksek Lisansını tamamladığı görülmüştür. Bakınız:

https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/06/13/hamza-yerlikaya-kimdir-hamza-yerlikaya-nereli-kac-yasinda-hayati/5

“Aslen Sivaslı olan Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976’da İstanbul’un Kadıköy ilçesinde doğdu. “Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden “mezun olan Yerlikaya, Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.”

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=23&p_sicil=6411

“Özgeçmiş

“Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976’da İstanbul Kadıköy’de doğdu. Babasının adı Mustafa, “annesinin adı Emine’dir.

“Sporcu; Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor “Bölümünü bitirdi.”

 

https://www.akparti.org.tr/ak-kadro/milletvekilleri/23-donem/sivas/hamza-yerlikaya/

AKP’nin kendi internet sitesinde milletvekillerinin tanıtıldığı bölümde ise eğitimi şu şekilde belirtilmiştir;

“Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976’da İstanbul Kadıköy’de doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Emine’dir. Sporcu; Lise mezunu.”

 

            DOLAYISIYLA ŞÜPHELİNİN SAHTE DİPLOMAYA DAYALI SONRAKİ TÜM KAYIT-MEZUNİYET-MESLEK RUHSATI VB AKADEMİK İŞLEM VE UNVANLARININ DA SİLSİLE HALİNDE İPTALİ GEREKLİDİR.

 

            Bu haliyle şüphelinin kamu hissesi olan bir bankanın genel yönetim kurulu üyesi olamayacağı da açıktır.

Keza milletvekili de olamayacağından, milletvekilliğine bağlı tüm edinimleri ve almakta olduğu maaşı da iptal edilmelidir.

Savcılık soruşturması tüm bu yönlerden derinleştirilmelidir.

 

B-SUÇ NİTELEMELERİ:

 

1.HAMZA YERLİKAYA BAKIMINDAN:

Resmi Belgede Sahtecilik (TCK m. 204)

Yukarıda sözü edilen 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.02.2001 tarih ve 1999/162 Esas-2001/32 Karar Sayılı dosyasındaki Gerekçeli Karardan anlaşılacağı üzere Şüpheli ortaokul mezunu olduğunu, lise diplomasının sahte olarak düzenlendiğini itiraf etmiş ve hüküm giymiştir. Bu sahte diplomayı kullanarak yüksekokul, lisans ve yüksek lisans diplomaları almıştır. Bu diplomaları da milletvekilliği seçimlerinde kullanmış, Yüksek Seçim Kurulu’na sunmuş, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olmuş ve en son da Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.

TCK m. 204, seçimlik hareketli bir suç düzenlemesi olup, bu seçimlik hareketlerden biri de Resmi Belgenin kullanılmasıdır. (TCK m. 204/1)

TCK m. 204/2 uyarınca bu resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi ise suçun ağırlaştırılmış hali ile 3 yıl ile 8 yıl arasında değişen hapis cezası ile cezalandırılır. Milletvekilliği, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı bir kamu görevi olmakla şüpheli hakkında bu maddeden soruşturma açılarak kamu davası açılması gerekir.

Hem mülga 765 sayılı TCK’da hem de mer’i 5237 sayılı TCK’da bu suç Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar kapsamında yer almaktadır. Amaç toplumun korunmasıdır. Suçun hukuki konusu Zarar ve Aldatma olup, kamuyu aldatarak fiilin işlenmesinden kamunun ve kişilerin zararına bir sonuç doğması gerekir. Burada şüpheli bakımından her iki unsur da gerçekleşmiş bulunmaktadır. Yüz kızartıcı suçlardandır. Ancak kasten işlenebilir.

 

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNA MUHALEFET M. 8,22,23,25

Bankacılık Kanunu’na göre Yönetim Kurulu Üyesi olabilmek için aranan şartlar 8, 22, 23 ve 25. Maddelerde düzenlenmiştir. Bu maddelere şöyledir:

 

“Kurumsal Yönetim

 “Yönetim Kurumsal yönetim ilkeleri

“Madde 22 —Kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçler ve bunlara ilişkin ilkeler Sermaye Piyasası Kurulu ile kuruluş birliklerinin de görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir.

 

“Yönetim kurulu Madde 23 — Bankaların yönetim kurulları genel müdür dahil beş kişiden az olamaz. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Bu Kanunda genel müdür için öngörülen şartlar, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası için de aranır. MURAHHAS ÜYELERİN GENEL MÜDÜRDE ARANAN ŞARTLARI TAŞIMALARI ZORUNLUDUR.YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER VE HERHANGİ BİR NEDENLE BOŞALMA HÂLİNDE GÖREVLENDİRİLENLER, BU MADDEDE ARANAN ŞARTLARI TAŞIDIKLARINI GÖSTEREN BELGELERLE BİRLİKTE YEDİ İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KURUMA BİLDİRİLİR. Genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez. Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıması gerekir.

 

“Kurucularda aranan şartlar

“Madde 8 —Bankaların kurucu ortaklarının;

….

“d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU, 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU VEYA DİĞER KANUNLAR UYARINCA basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, SAHTECİLİK, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı SUÇLARINDAN VEYA BU SUÇLARA İŞTİRAKTEN HÜKÜMLÜ BULUNMAMASI,

“…

“ f) İŞİN GEREKTİRDİĞİ DÜRÜSTLÜK VE YETERLİLİĞE SAHİP OLMASI, …ŞARTTIR.

 

 

“Genel müdür ve yardımcıları

Madde 25 —BANKA GENEL MÜDÜRLERİNİN HUKUK, İKTİSAT, MALİYE, BANKACILIK, İŞLETME, KAMU YÖNETİMİ VE DENGİ DALLARDA EN AZ LİSANS DÜZEYİNDE, MÜHENDİSLİK ALANINDA LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖRMÜŞ OLANLARIN İSE BELİRTİLEN ALANLARDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMÜŞ OLMALARI VE BANKACILIK VEYA İŞLETMECİLİK ALANINDA EN AZ ON YILLIK MESLEKÎ DENEYİME SAHİP OLMALARI ŞARTTIR. GENEL MÜDÜR YARDIMCILARININ EN AZ YEDİ YILLIK MESLEKÎ DENEYİME SAHİP VE ASGARÎ ÜÇTE İKİSİNİN BİRİNCİ FIKRADA BELİRTİLEN ALANLARDA EN AZ LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖRMÜŞ OLMASI ŞARTTIR. BAŞKA UNVANLARLA İSTİHDAM EDİLSELER DAHİ, YETKİ VE GÖREVLERİ İTİBARIYLA GENEL MÜDÜR YARDIMCISINA DENK VEYA DAHA ÜST KONUMLARDA İCRAÎ NİTELİKTE GÖREV YAPAN DİĞER YÖNETİCİLER DE BU KANUNUN GENEL MÜDÜR YARDIMCILARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNE TÂBİDİR. GENEL MÜDÜRLÜĞE VE YARDIMCILIKLARINA ATANACAKLARIN, BU MADDEDE ARANAN ŞARTLARI TAŞIDIKLARINI GÖSTEREN BELGELERLE BİRLİKTE KURUMA BİLDİRİLMESİ ŞARTTIR. BİLDİRİMDEN İTİBAREN YEDİ İŞ GÜNÜ İÇİNDE KURUMCA OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRİLMEMESİ DURUMUNDA İLGİLİ KİŞİLERİN ATAMALARI YAPILABİLİR.

 

Maddelerden açıkça anlaşılacağı üzere bankada yönetim kurulu üyesi olabilmek için aranan şartlar 23. Maddenin atfı ile genel müdürde aranan şartlar ile aynıdır. Dolayısıyla hem yönetim kurulu üyesi olabilmek hem de genel müdür olabilmek için öncelikli olarak hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır. Şüphelinin bu eğitim düzeyine sahip olmadığı açık olduğuna göre ve hatta 8. Madde f bendinde aranan düzenlemenin gerektirdiği dürüstlüğe sahip olmadığı, d bendinde düzenlenen lise diplomasının sahte olması sebebiyle Sahtecilik suçundan hüküm giydiği açık olduğuna göre Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması da mümkün değildir.

 

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK (TCK.158/e)

Dolandırıcılık suçu TCK m. 157’de düzenlenmiş olup, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilir demektedir. 158. Maddede düzenlene Nitelikli Dolandırıcılık suçu ise dolandırıcılık suçunun e bendinde düzenlendiği üzere Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak işlenmesi halinde 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olmamak kaydıyla adli para cezasına hükmolunmasını gerektirir. Yukarıda Bankacılık Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırı olarak atanmakla ve oraya hileli hareketleriyle atanmakla bu suçu işlemiştir. Görevinin derhal düşürülmesi gerekir. Kamu Bankası olan bu bankadan almış olduğu her türlü ücretin iadesi kamu zararına sebep olması nedeniyle talep edilmeli, hakkında kamuyu zarara uğratmaktan ceza davası açılmalıdır.

Yine bu nedenlerle  milletvekilliği dahil tüm görevlerindeki işlemleri, imzaları geçersizdir yok hükmündedir. Bu nedenle geriye doğru hepsi araştırılmalıdır. Ayrıca kendisine yapılan tüm ödemeler ve varsa başka olanaklar örneğin araç, lojman vb giderler, yasal faiziyle geri alınmalıdır.

 

2.DİĞER ŞÜPHELİLER BAKIMINDAN

Sahte diplomayı kabul ederek hukuka aykırı şekilde kayıt yapan, diplomalar veren ve bu diplomaları kabul eden yahut Hamza Yerlikaya’yı atayan kişiler bakımından Resmi Evrakta Sahtecilik suçunun oluştuğu aşikârdır.

 

Bu kişiler bakımından TCK m. 257’de düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma suçu tüm unsurlarıyla oluşmuş bulunmaktadır. Zira TCK 257/1 şöyledir:

“Görevi kötüye kullanma (1) Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, GÖREVİNİN GEREKLERİNE AYKIRI HAREKET ETMEK SURETİYLE, kişilerin mağduriyetine veya KAMUNUN ZARARINA NEDEN OLAN YA DA KİŞİLERE HAKSIZ BİR MENFAAT SAĞLAYAN KAMU GÖREVLİSİ, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”

 

DELİLLER                          :Yukarıda belirttiğimiz hususların aydınlatılması için;

  1. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 1999/162 Esas sayılı dosyası
  2. Hamza Yerlikaya’ ya ait tüm öğrenci kayıtları, sahte lise diploması sonrası bu diplomaya dayalı tüm sonraki yüksekokul/üniversite vb. kayıtlarının araştırılması
  3. TBMM 23. Dönem milletvekilliği şahsi dosyası,
  4. 4. 2007 Yılı Genel Seçimlerine ait Yüksek Seçim Kurulu Kayıtları,

5.Vakıfbank’ta bulunan kayıt ve belgelerin incelenmesi, Vakıfbank Genel Yönetim Kuruluna

atanma dosyası

 

SONUÇ ve İSTEM              : Yukarıda açıklanan ve Cumhuriyet Savcılığınca re’sen araştırılacak sebeplerle; Şüphelilerin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve ilgili kanunlarda belirtilen suçlarından yargılanıp cezalandırılmaları amacıyla haklarında gerekli soruşturmanın yürütülerek iddianame düzenlenmek suretiyle Kamu Davası açılmasını müvekkil Parti adına talep ederiz. 10.11.2020

 

Suç Duyurusunda Bulunan

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Vekilleri

Av. Metin BAYYAR                                   Av. Sait KIRAN                                      Av. Azime Ayça OKUR