Site rengi

Tasarım

İzmir Barosu İlerici Avukatlar Grubu: Murat Aydın; Türk Yargısının Yüzakıdır. Susturamazsınız!

07.06.2016
564
A+
A-

BASINA ve KAMUOYUNA

Murat Aydın; Türk Yargısının Yüzakıdır. Susturamazsınız!

Siyasi iktidarın, kendi hukuk bürolarına dönüştürdüğü yargı mekanizması içinde, siyasi erkin baskısına boyun eğmeyen, meslek yaşamında hukukun üstünlüğü ilkesinden hiç ayrılmayan, bilgi ve birikimiyle başta meslektaşları olmak üzere tüm hukuk camiasına örnek olan Karşıyaka Yargıcı Sayın Murat Aydın; HSYK’nun Haziran 2016 kararnamesiyle Trabzon’a sürgün edildi.

Yargıcımızı sürgün etmekle kalmadılar, kendisi gibi başarılı bir yargıç olan eşini de sürgün ettiler. Sürgüncüler, Sayın Yargıcımıza o kadar kinlenmişler ki, kendisi ile birlikte ailesine de ceza vermek istemektedirler.

Oysa eş durumu tayini; talep üzerine yapılan bir işlemdir. Yargıçlarımızın tayin istemleri olmadığı ve bulundukları bölgede emekli olana kadar kalma hakları olduğu halde bu sürgünler yapılmıştır.

Murat Aydın; Karşıyaka’da görev yaptığı süre içerisinde mesleğinin saygınlığını zirvede tutmuş, kararlarıyla konuşmuş, biz avukatlarla sürekli saygın ilişkiler içinde bulunmuş bir yargıcımızdır. Zalimin zulmüne boyun eğmemiş, rüzgâra göre yön değiştirmemiştir.

Öyle ki, eylem ve söylemleriyle Anayasa’yı ihlal eden, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymadığını ve saygı göstermediğini söyleyen bir diktatör tarafından toplumu sindirme ve korkutma aracı haline getirilen; “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçunun Anayasaya aykırı olduğunu tespit ederek bu suçu tanımlayan TCK 299. maddesinin iptali için Anayasaya Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Bu, Murat Aydın’ın son cesur girişimidir. Ancak, kendisi, iktidarın hukuku-yargıyı siyasal hedefleri için kullanmak isteyen eylem ve işlemlerine baştan beri karşı çıkmıştır. Düzenlenen panel, konferans, söyleşi gibi etkinliklerde cesurca görüşlerini açıklamıştır.

Yöneticisi olduğu YARSAV’ın ve yine kendisi gibi yürekli ve cesur diğer yöneticilerinin de ilan ettikleri gibi; “Her dönem şıracılar, şıracının şahidi bozacılar, müfteriler, biatçılar, teslim bayrağı çekmişler, güce secde etmişler, muhbirler oldu ve olacak… Biz olduğumuz yerde duruyoruz, onlar geldi geçti… Devirler devranlar döndü… Biz değişmedik… Değişmeyeceğiz de… Bu da böyle bilinsin…” diyenlerden olmuştur.

Yargının kurucu unsurlarından birisi olan avukatlar olarak, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerinin ayaklar altına alındığı, ülkemizin hızla ortaçağın karanlığına sürüklendiği ve kardeşin kardeşe kırdırıldığı bu zor günlerde, boyun eğmeyen yargıçlarımızın varlığını görmek umut kaynağımız olmaktadır.

Çünkü biliyoruz ki, boyun eğmedikten sonra yenilmiş sayılmazsınız.

Sayın Yargıcımız Murat Aydın’ı da yenemezsiniz, susturamazsınız. Kendisini Trabzon’da da izlemeye ve yanında olmaya devam edeceğiz. 08/06/2016

İZMİR BAROSU

İLERİCİ AVUKATLAR GRUBU