Site rengi

Tasarım

Liseliler susmuyor, haykırmaya devam ediyor: Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam!

17.06.2016
516
A+
A-

 İTÜ TMDK Lise Öğrencileri: Aydınlığa, güzelliğe; sanata, müziğe, şiire olan düşmanlığınıza karşı biz de isyandayız

 

Gericiliğe karşı liselilerin ayaklanması devam ediyor. Bu ayaklanmaya İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) Lisesi öğrencileri de bir bildiri yayımlayarak katıldı.

Bildirinin tam metni:

Aydınlığa, güzelliğe; sanata, müziğe, şiire olan düşmanlığınıza karşı biz de isyandayız!

Son zamanlarda herkesin yakından takip ettiği, İstanbul Erkek Lisesi’ndeki kıvılcımla yüzlerce okula yayılan, büyük ve dirençli ateşlere dönüşen Liseli Direnişinin-İsyanının yanında olduğumuzu bildirir; laikliğe, aydınlığa karşı yapılan tüm gerici saldırılara karşı İTÜ-TMDK Çalgı Bölümü-Lise Devresi olarak mücadele edeceğimizi duyururuz.

Bu davet bizim!

Bu direniş, bu onur bizim!
AKP iktidarının laikliğe karşı saldırıları, karma eğitimi kaldırma çalışmaları, İmam-hatipler aracılığıyla gerçek İslam ile alakası olmayan Amerikancı İslam’a hizmet edecek, bu ideolojiyle beslenmiş gençler yetiştirmesi bizler gibi emekçi halk çocuklarının kabullenebileceği bir durum değildir. Aynı zamanda, ‘’kadın’a’’ karşı yapılan aşağılayıcı hakaretler, kadını değersizleştiren açıklamalar ve kadına bir meta gözüyle bakılması için yapılan çalışmalar ‘’gericileşen Türkiye’nin’’ içler acısı bir durumudur.

Müzik dinlemenin bile yasaklandığı İran, Afganistan ortadadır! İŞİD ortadadır. Sessiz kalmayız!
AB-D emperyalistlerinin Ortadoğu’yu bölüp-parçalamak, kan gölüne çevirmek ve daha kolay sömürmek adına geliştirdiği BOP’un yerli temsilcilerinin bu kanlı projeye hizmet için ülkemizi her gün biraz daha gericileştirmesine müzisyen liseliler olarak sessiz kalamayız, kalmamalıyız. Anti-emperyalist 1. Kurtuluş Savaşımıza ve Mustafa Kemal’e yapılan saldırılara sessiz kalamayız! Dindar ve kindar bir nesil yetiştirilmesine; düşünemeyen, üretemeyen, sistemin pisliğine bulaşmış bir nesil yetiştirilmesine izin vermeyiz!

Bizler, bu görevi Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi Mustafa Kemal’den aldık. Mazlum ulusların emperyalizme karşı ilk zaferi olan Çanakkale’de 15 yaşında bu vatan için canlarını feda eden gençlerden, öğrencilerden aldık. Bu topraklarda yetişmiş, bu toprakların kültürünü beslemiş Pir Sultan’lardan, Şeyh Bedrettin’lerden, Börtlüce Mustafa’lardan aldık.

Ey aksırıncaya tıksırıncaya kadar yiyip doymayan beyler! Bu memleket kolay kazanılmadı. O tüm okullarda aydın öğretmenleri, yöneticileri bir bir tasfiye edip; yerine gerici, öğrenci ve halk düşmanı yöneticileri getirmenize karşı bu halkın çocukları isyan etti!

Ne olursa olsun laiklikten, aydınlıktan, bilimden bir adım uzaklaşmayacağız. Ne olursa olsun laikliği koruyacağız.  Müzik üzerine eğitim alan bizlerin sanatı halkın sanatı olacak; müziği vatan aşkıyla çalacak ve mazlum halklara umut olacak; diktatörlere, zalim efendilere ise korku salacak! Ruhi Su gibi…

Sevgili yiğit sıra arkadaşlarımız, isyan arkadaşlarımız,

Hepinizi bu direnişte en içten temiz duygularımızla selamlıyoruz!

 

 

 

 

 

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden: Ülkenin diğer liselerinde başkaldıran kardeşlerimize selam olsun

 

Eğitim sisteminde gericiliğe ve gerici okul idarelerine karşı başkaldırışlar devam ederken, bizlerde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu başkaldırışı büyütüyoruz ve bizde mücadeleyi omuzluyoruz.

İstanbul Erkek Lisesi’nde başlayan isyan gün geçtikçe bir kıvılcım gibi ülkenin dört bir yanına sıçramaya devam etmektedir. Eğitim sistemi AKP iktidarı tarafından baskı altına alınarak gericileştirilmiştir. AKP iktidarı liselerdeki aydın, ilerici gençliğe karşıdır. Onun için bizlerin sesini bastırmaya çalıştırmaktadırlar. Ama asla bizlerin sesini bastıramayacaklar.Nasıl ki Şanlı Gezi Direnişinde sıralarımızdan, sokaklarda inerek mücadele ederek kazandık. Liselerimizin AKP iktidarı tarafından gericileştirilmesine karşıda tekrar mücadele etmeye hazırız.

Okullarımız eğitim yuvası olmaktan çıkıp, yandaş hocaların okul yönetimine girme sevdası güdüp, rant peşinden koşmaktan başka hiçbir amaçları olmayan yerlere dönmüştür. Buda yetmez gibi birde laikliği yok sayıp, gerileştirme sürecine girilmiştir. Lakin unutmasınlar bu ülkenin onurlu gençleri her zaman gericiliğin karşısındadır.

Ülkenin başındaki malum kişi“Yaşanan bunca hadiseden ders almayan birtakım güçlerin, üniversiteleri, liseleri tahrik ettiğini görüyoruz” demiş.Buradan malum kişiye bir kez daha sesleniyor. Asıl hangi bir takım güçlerin emirlerini uygulayarak ülkemizi ortaçağ karanlığına götürüyorsun? Biz söyleyelim istersen AB-D Emperyalistlerinin emirlerini uygulayarak ülkemizi ortaçağın karanlığına götürüyorsunuz.

Bizler ülkemizi ortaçağın karanlığına götürmenize geçit vermeceğiz. Mücadelemizi her yerde dile getirmekten hiçbir zaman çekinmeyeceğiz. Fabrikada patrona, okulda müdüre, ülkede diktatöre geçit vermeyeceğiz!

 

İzmir-Narlıdere

Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi:

 

Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam!

Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi olarak İstanbul Erkek Lisesi’ndeki arkadaşlarımızın başkaldırmasıyla başlayan sonrasında ülkenin diğer kentlerindeki liselere yayılan liseli arkadaşlarımızın onurlu mücadelelerini selamlıyor, Ortaçağcı Gericiliğe karşı omuz omuza mücadele ederek kazanacağımızı ilan ediyoruz.

Liselerde geçtiğimiz günlerde eğitimde gerici gidişe karşı bir isyan başladı. Bu isyan AKP hükümetinin başa geldiği günden beri içini boşaltmaya, bilimden uzaklaştırmaya ve gericileştirmeye çalıştığı eğitim sistemine karşı liselilerin isyanıdır. Okullara açılan mescitler, sözde seçmeli ders adı altında dayatılan zorunlu din dersleriyle eğitimin gericileştirilmesi, 14. Milli Eğitim Şurasıyla beraber laik, demokrat müdür ve müdür yardımcılarının idareden tasfiye edilip yerlerine yandaş idarecilerin getirilmesi, son olarak okullarda kutlu doğum haftaları adı altında bilime, laikliğe ve Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşımızın önderi Mustafa Kemal’e azgınca saldırılmaya başlanması, kadını ikinci sınıf insan olarak gören, kadın bedenini metalaştıran zihniyetin eğitim kurumlarına hakim olması… Daha onlarca neden sayılabilir haklı isyanımız için. Laikliği, bilimi, adaleti, eşitliği ağzına alan öğrencilere soruşturmalar açıldı. Uzaklaştırma ve daha başka cezalar vererek sindirmek istediler. Ama isyanımızın İstanbul’da başlayıp İzmir’e, Ankara’ya ve birçok ilde yüzlerce okula yayıldığını görünce elleri ayakları birbirine dolandı. Medyayı engelleyemediler. Kimi liselerde arkadaşlarımıza baskı uygulamaya çalıştılar.

Eğer biz bu ülkenin gerici gidişatına başkaldırmazsak okullarımızı gericileştirirler. Biz bu gidişata başkaldırmazsak istedikleri gibi at koşturur hale gelirler okullarımızda, mahallelerimizde, ülkemizde… Biz bu gerici gidişe sessiz kalmayacağız. Ülkemizin Ortaçağ bataklığına götürülmesine izin vermeyeceğiz. Direniş başladı ve büyüyor, daha da büyüyecek. Önüne geçemeyecekler. Bütün arkadaşlarımızı bu isyanı büyütmeye ve mücadelemize omuz vermeye çağırıyoruz.