Site rengi

Tasarım

Nakliyat-İş’ten: Asgari ücret sefalet ücreti olmasın Gelirin, servetin paylaşımında adalet istiyoruz

29.12.2016
486
A+
A-

ASGARİ ÜCRET SEFALET ÜCRETİ OLMASIN

GELİRİN, SERVETİN PAYLAŞIMINDA ADALET İSTİYORUZ

Sendikamız, yarın son toplantıda belirlenecek  olan ve 6,5 milyona yakın asgari ücretliyi ilgilendiren Asgari Ücret ile ilgili Konya ve Eskişehir’den sonra bu günde İstanbul’da Nakliyeciler  Sitesinde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından yapıldı.

Nakliyeciler Sitesinde bulunan İstanbul Şubemizin önünde yapılan eyleme ambarlarda çalışan üyelerimiz katıldı. Basın açıklamasında “Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olmasın 2.000.00 TL Net Asgari Ücret Olsun” pankartı ve  “Vergide Adalet İstiyoruz” “Az Kazanan Az, Çok Kazanan Çok  Vergi Ödesin” “Asgari Ücretten Vergi Kesilmesin” “Gelirin, Servetin Paylaşımında Adalet İstiyoruz” dövizleri ve “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” pankartı açıldı.

Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu konuşmasına  “Suriye’de El Bab’da şehit olan askerleri ve aynı zamanda insanlık dışı terör saldırıları sonucunda  yitirdiğimiz Beşiktaş’da Kayseri’de ki şehitleri, vatan evlatlarını da rahmet ve saygıyla anarak sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü Türkiye’de başta ABD Emperyalistleri olmak üzere diğer emperyalistler ülkemizde bir takım oyunlar peşindeler. Buna karşıda hep beraber tüm insanlar olarak emekçiler, işçiler olarak ülkemiz üzerinde oynanmak istenen bu oyunlara da karşı çıkmak durumundayız.” diyerek başladı.  Devamında da basın açıklamasına geçildi.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun Asgari Ücretle ilgili İstanbul’da yaptığı açıklama ;  

 ASGARİ ÜCRET SEFALET ÜCRETİ OLMASIN

GELİRİN, SERVETİN PAYLAŞIMINDA ADALET İSTİYORUZ

 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2017 yılı için uygulanacak asgari ücreti belirlemek için toplantılarına devam ediyor. 29 Aralık’ta yapılacak toplantıda Asgari Ücretin ne kadar olacağı açıklanacak gibi. Bilindiği gibi asgari ücret tespit komisyonu 15 kişiden oluşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 5 üye, TİSK/İşveren Sendikaları Konfederasyonundan 5 üye, 5 üyede işçi (Türk-İş’ten) temsilcilerinde oluşuyor. Komisyonun oluşumu demokratik değil. Çünkü komisyon işveren+hükümetin ağırlığında işçileri yalnız en çok üyesi olduğu için TÜRK-İş temsil ediyor.  Bu da doğru değil. 2017 yılı için Türk-İş 1,600,00 TL (net) önermekte, TÜİK’in bir işçini aylık  asgari yaşam maliyeti olarak komisyona bildirdiği  ücret ise 1,669,00 TL’dir. TÜRK-İŞ’in işçi temsiliyetinin ne durumda olduğu ortadadır.

Değerli basın Emekçileri

Ülkemizdeki servetin ve gelirin dağılımı nasıl? Hangi ortamda asgari ücret belirleniyor?

Yapılan en son araştırmalara göre Türkiye nüfusunun en zengin %1’nin  servetinin toplamı Türkiye’de ki servetin %54,3’üne sahip. Nüfusun geri kalan %99’nun yani 78 milyonun toplam servet içindeki payı ise % 45,7. Kısacası en zengin yüzde birin serveti %99’un servetinden daha fazla servete sahip.

TUİK’in gelir dağlımı rakamları da pek farklı değil. En yüksek gelire sahip %20’lik grupta toplam gelirden aldığı pay %46,5, en düşük (yoksul) %20’lik grubun payı ise %6,1’dir.

Bu servet ve gelir dağılımının sosyal devletle, adaletle, hak-hukukla her hangi bir ilgisi yoktur. Sosyal devlet, sosyal adalet ilkesi toplumda servetin ve gelirin adaletli paylaşımını esas alan bir toplumsal düzendir. Ülkemiz dünyada ki servet ve gelir dağılımının en adaletsiz olduğu ülkelerden biridir. Bu durumun gerçek İslamiyet’le herhangi bir ilgisi yoktur.

Değerli Basın Emekçileri

Ülkemizde vergi düzeni de adaletsizdir. KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki oranı %73. Dolaylı vergi sistemi adaletsiz bir sistemdir.  Asgari ücretli de parababası da aynı ürüne aynı vergiyi ödemektedir.

Türkiye bugün OECD ve AB ülkeleri içerisinde ücretlerin vergi yükü oranında ilk sıralardadır. Bir başka adaletsizlik de ücretlerdeki vergi dilimleri uygulamasıdır.

2017 yılında 13,000,00 TL’ye kadar %15, 13,000,00 TL den sonra 31,000,00’e kadar %20, 31,000,00’den 71,000,00’e kadar %27, 71,000,00’den sonrası için %35 oranında gelir vergisi kesilecektir.

Bu uygulamayla asgari ücretli dahi 9.-10. Aydan sonra %20’lik dilime girmektedir. Bildiğimiz gibi işçiler ve diğer çalışanlar harcama yapmadan vergilerini peşin olarak ödemektedirler. İşçilerin ve emekçilerin gelirden servetten aldıkları pay ortadayken vergi almaya gelince de devlete en çok vergiyi ödeyendir. Bu adaletsizlik kabul edilemez.

İşçilerin ücretlerinden alının

 • Gelir Vergisi %10’da sabitlensin
 • Asgari ücretten vergi alınmasın
 • Az kazanan az çok kazanan çok vergi ödesin
 • Temel ihtiyaç ürünlerinden dolayı vergi alınmasın. İşçilerin üzerindeki dolaylı vergi yükü kaldırılsın
 • Sermayenin parababalarının gelirleri, servetleri vergilendirilsin.

Değerli Basın Emekçileri

Servetin ve gelir dağılımının bu kadar adaletsiz olduğu hayat pahalılığının enflasyonunun artma sürecine girdiği dönemde asgari ücretliye toplu taşıma ücretsiz olmalıdır.

 • Asgari ücret tespit komisyonu tüm işçi konfederasyonları katılmalı.
 • Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı, işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
 • Asgari ücret tespitine ilişkin 131 sayılı İLO sözleşmesi onaylanmalı. Avrupa Sosyal Şartına konan çekince kaldırılmalıdır.
 • Asgari ücret bütün çalışanlar için ortak saptanmalıdır.
 • Asgari ücret sefalet ücreti olmasın
 • 2,000,00 TL net asgari ücret olsun
 • Vergide adalet istiyoruz
 • Yaşasın işçilerin birliği
 • İşçiyiz haklıyız kazanacağız
 • Yaşasın DİSK Yaşasın Nakliyat-İş