Site rengi

Tasarım

Nakliyat İş’ten: DİSK’in Kuruluşunun 50. Yıldönümünde KEMAL TÜRKLER’in Mezarı Başındayız

13.02.2017
551
A+
A-

DİSK’i kuruluşunun 50. yılında, Nakliyat-İş, Birleşik Metal-İş, Sosyal-İş  sendika üyesi işçiler ve yöneticileri coşkulu ve  kitlesel bir şekilde 13 Şubat Pazartesi günü DİSK’in kurucularından ve  ilk Genel Başkanı, gerçek bir işçi önderi olan Kemal Türkler’in mezarı başındaydı.

Saat 10:30’da Topkapı Mezarlığı önünde işçiler toplanmaya başladı. Önde, Kemal Türkler’in resmi arkasında Nakliyat-İş, Birleşik Metal-İş ve Sosyal-İş adlarının yazılı olduğu  “50. Yılında Sınıf ve Onurla Taşıyoruz” ortak pankartı taşınarak sloganlarla ve yürüyüşe geçildi. Yürüyüş sırasında “İnadına Sendika, İnadına DİSK”, “Yaşasın Onurlu Mücadelemiz”, ”Kemal Türkler Ölümsüzdür”, sloganları atıldı.

Mezar başında Nakliyat-İş, Birleşik Metal-İş ve Sosyal-İş Genel Başkanları ile Kemal Türkler’in kızı Nilgün Soydan bir konuşma yaptılar.

İlk konuşmayı Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu yaptı. Adnan Serdaroğlu konuşmasında; 50 yıl onurlu bir biçimde DİSK bugüne gelmişse DİSK’i bugüne taşıyanları unutmamak gerekir, dedi.  Sınıf ve kitle sendikacılığı, demokratik sınıf sendikacılığı yaptıklarını söyleyen Serdaroğlu buna karşın bugün bu tabiri kullanmayanların olduğunu hatta bunlardan rahatsız olanlar var olduğunu söyledi. Bir takım devşirme anlayışlarla hareket edenler olduğunu belirtti. Ne olursa olsun Demokratik Sınıf Sendikacılığı yapmaya devam edeceklerinin vurguladı. DİSK 50 yıllık mücadele tarihinde hep işçiler tarafından saygıyla sevgiyle anılmıştır. DİSK dayanışmayla, inatla, direnişle teslim olmamak üzere Amerikancı teslimiyetçi işverenler kucağındaki sendikacılığa karşı doğmuştur. Bugünden sonrada bu ilkler doğrultusunda mücadelemizi  sürdüreceğiz diyerek konuşmasını bitirdi.

Adnan Serdaroğlu’ndan sonra Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir konuşma yaptı. Küçükosmanoğlu; Türkiye İşçi Sınıfının direnişçi sendikal örgütü Sarı- Amerikancı sendikacılığa karşı isyanı adı olan DİSK’in 50. yılı için Kemal Türkler’in mezarı başında olduklarını belirterek konuşmasına başladı.

Küçükosmanoğlu konuşmasına şöyle sürdürdü. Kemal Türkler’in sermayenin uşakları, faşistler tarafından katledilmiştir. Kemal Türkler’in katledilmesi DİSK mücadelesinin cezalandırmasıdır. Bu anlamda Kemal Türkler’in mezarı başında olmak tarihsel bir anlam ifade etmektedir

TÜRK-İŞ 1952 yılında Amerikan Casus örgütü CIA tarafından kurdurulmuştur. Böylelikle İşçi Sınıfı sermaye adına yerli ve yabancı adına kontrol altına alınmak istenmiştir.  DİSK, İşçi Sınıfının devrimci iradesiyle tabandan gelen sarı sendikacılığa, işbirlikçilere, Amerikancılığa karşı doğmuştur.

DİSK’in kuruluş bildirgesinde “Bizi mahvetmek isteyen Emperyalizme, bizi yok etmek isteyen Kapitalizme karşı ant içmiş sendikacılarız” ifadesi vardır. Biz de bugün DİSK’in ilkelerine aynı şekilde katılıyor ve onun mücadelesini veriyoruz. DİSK mücadelesi ile işçi sınıfımız birçok kazanımlar elde etmiştir. Mili gelirde işçilerin payı artmıştır. 1980 öncesi nüfusumuz 40 milyon iken DİSK’in mücadelesi ile sendikalaşma oranı % 25’lere çıkmış. Bundan dolayıdır ki DİSK 12 Eylül Faşist darbesiyle kapatıldı. DİSK’in kapatılmasıyla birlikte işçilerin kazanılmış haklarına yönelik saldırılar sürekli arttı.

DİSK’in 1992 yılında yeniden açılması ile birlikte direnişleri ve mücadelesiyle yeniden var olmuştur. DİSK bir mücadele örgütüdür. DİSK uzlaşmacı bir örgüt değildir. DİSK direnişin ve mücadelenin adıdır, dedi.

DİSK’in mücadelesine sahip çıkmak, DİSK’in tarihine ve geleneklerine sahip çıkmak onu daha ileri taşımak, aynı zamanda Türkiye İşçi Sınıfının geleceğine sahip çıkmak anlamındadır. İşçi Sınıfının mücadelesi Türkiye toplumunun da geleceğidir.  İşçi Sınıfı Mücadelesi toplumsal mücadelenin öncüsüdür. İşçi Sınıfı mücadelesi halkları kardeşleştirir, halkları birleştirir. Sermaye Sınıfı, Emperyalistler toplumları ayrıştırır. Orta doğuyu kan gölüne çeviren, halkaları birbirine düşman eden ABD Emperyalizmi ve diğer emperyalistlerdir vurgusu yaptı.  Bugün DİSK’in içerisinde bulunan Demokratik ve kitle sendikacılığını daha da ileri götürmek bizlerin omuzlarındadır, dedi.

Küçükosmanoğlu; DİSK’in şu anki yönetimini de eleştirerek şuan ki yöneticiler  DİSK’in ilklerinden, mücadele geleneğinden uzaklaşmış bulunmaktadır. DİSK’in yönetiminde bulunarak bir takım hesaplarla DİSK’in adına tarihine mücadele geleneğine sahip çıkılamaz. DİSK’i ileri taşıyacak olan Türkiye İşçi Sınıfının öncüleridir, dedi.

Sosyal-İş sendikası Genel Başkanı Metin Ebetürk’de konuşmasında, DİSK 50 yıl önce hangi ihtiyaçlarla, hangi gerekçelerle kurulduysa bu gün daha çok  o günkü amaç ve ilkelere ihtiyaç olduğunu belirtti. DİSK’in mücadelesini daha çok sahiplenmek daha büyütmek gerektiğinin altını çizdi. İşçi sınıfı mücadelesinin sınıfsız ve savaşsız bir toplum yaratılana kadar devam edeceğini vurguladı. DİSK tarihi ve geleneklerine sahip çıkmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kemal Türklerin kızı Nilgün Soydan’da konuşmasında, DİSK’in kuruluşunu o dönemde yaşının küçük olmasına rağmen çok iyi hatırladığını belirtti. DİSK’in kuruluş ilkelerine sahip çıkılması gerektiğini ifade ederken, DİSK benim babamın yeri ve babamın yerine sahip çıkıyorum sizlerin lideri olarak sizin babanızın yeri sayılır, ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kemal Türkler’in mezarı başındaki DİSK’in kuruluşunun  50. yılında  Birleşik Metal-İş ve Sosyal-İş sendikaları ile birlikte gerçekleştirdiğimiz eylem  sloganlarla  son buldu.