Site rengi

Tasarım

Nakliyat-İş işçi düşmanı düzenlemelere karşı alanlarda

17.02.2016
693
A+
A-

Nakliyat-İş’ten:

 

Nakliyat Ambarlarında Çalışan Sendikamız Üyesi İşçiler Kıdem Tazminatımızın Gasp Edilmesine,

Özel İstihdam Bürolarına, Kölelik Yasalarına Karşı İş Bırakarak Direniyoruz Mücadele Ediyor

Sendikamız bugün (18 Şubat) Topkapı Nakliyeciler Sitesi’nde Kıdem Tazminatımızın Gasp Edilmesine, Özel İstihdam Bürolarına, Kölelik Yasalarına Karşı 1000 işçi ile  öğleye kadar iş bırakarak kitlesel ve coşkulu sloganlarla   bir yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.

Konya Nakliyat Ambarlarındaki sendikamız üyesi 150 işçi, sabahtan 2 saat işbaşı yapmayarak, işyerlerinde bildiriler okudu.

İzmit-Gebze Ambarlarında sendikamız üyesi işçiler, sabahtan 2 saat  işbaşı yapmayarak işyerlerinde bildiriler okudu

Adapazarı Ambarında sendikamız üyesi işçiler sabah sabahtan 2 saat   işbaşı yapmayarak işyerlerinde bildiriler okudu.

 

***

İstanbul

Topkapı Nakliyeciler sitesindeki basın açıklamasını Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı.

Basın açıklaması dün Ankara’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlandı. Ankara’daki terör saldırısını lanetlenerek protesto edildi. Saat 09.30’da İstanbul Şubesi önünde toplanan üyemiz işçiler site çıkışına kadar sloganlarla yürüyüşe geçti. Site çıkışında saat 10.00’da yapılan açıklamanın ardından yeniden  sendika şubesi önüne sloganlar ve yürüyüş kortejiyle dönüldü.

Eylemde; “Kıdem Tazminatımızın Gasp Edilmesine, Taşeron Cehennemine, Özel İstihdam Bürolarına, Kölece Çalışmaya Karşı, Direnelim, Örgütlenelim, Mücadele Edelim. İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız.”, “Kıdem Tazminat Hakkımız Gasp Edilemez”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Taşeronlaştırmaya, Esnek Çalışmaya, Güvencesizliğe Karşı, Direnelim,  Örgütlü Mücadele Edelim”  pankartlarımız açıldı.

“Özel İstihdam Bürolarına Hayır”, “Kiralık İşçi Olmayacağız”, “Kıdem Tazminatımız Gasp Edilemez”, “Kıdem Tazminatımız İş Güvencemizdir” dövizleri taşındı.

Eyleme, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu katılarak bir konuşma yaptı.

Ayrıca eyleme, Cam Keramik Genel Başkanı Birol Sarıkaş ve  Gıda-İş İstanbul Böle Temsilcisi İbrahim Kızılyer, Sosyal-İş Sendikası İstanbul Şubesi  yöneticileri katıldı.

 

***

Konya

AKP’nin gündeminde olan Kıdem Tazminatının fona devredilerek çalışanları işverenler karşısında güvencesiz bırakan ve çalışma bakanının söylemiyle “işverenleri kıdem tazminatı kâbusundan” kurtarmayı amaçlayan yasaya karşı Konfederasyonumuz DİSK in tüm bölgelerde eylem kararı gereğince Konya DİSK İl Temsilciliği bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının ardından Konya sokaklarında bildiriler dağıtıldı.

Nakliyat-İş Sendikası üyelerinin yoğun katılım sağladığı eylem, DİSK binası önünde toplanmayla başlandı. İşçiler buradan Konya Kayalı Park Meydanı’na yürüyüşe geçti. Konya Kayalı Park Meydanı’nda yapılan basın açıklamasını Nakliyat İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Mehmet Ünver yaptı.

Basın açıklamasında, Kıdem Tazminatının kazanılmış bir hak ve işçilerin iş güvencesi olduğunu belirten Mehmet Ünver, Kıdem Tazminatının gasp edilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Eylemde “Ölmek Var Dönmek Yok Tazminatı Vermek Yok”, “Kıdem Tazminat Hakkımız Gasp Edilemez”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganları atıldı.

 

***

Tüvtürk/İstanbul

İstanbul’da örgütlü bulduğumuz 500 işçinin çalıştığı İstanbul Tüvtürk Araç Muayene İstasyonlarında eylem programı çerçevesinde Kıdem Tazminatı, Özel İstihdam Büroları, Kiralık İşçiliğe, Kölelik Yasalarına karşı tüm istasyonlarda 27 Şubat günü eylem yapıldı.

İşbaşı saatinde yarım saat işbaşı yapılmayarak işyerlerinde dövizler açılarak bildiriler okundu. Ve eylemden önce Ankara, Merasim Sokak’taki insanlık dışı terörle katledilen vatandaşlarımız için saygı duruşu yapıldı.

Yapılan eylemde; “Nakliyat-İş Üyesi Tüvtürk İşçileri” imzalı “Kıdem Tazminatıma Dokunma”, “Kölelik İşçiliğe Hayır”, “Ankara Katliamını Lanetliyoruz”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Yaşasın Onurlu Mücadelemiz”, “Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz”, “Direne, Direne Kazanacağız”, “Kölelik Yasası İstemiyoruz”, “Yaşasın İşçilerin Birliği”, “Özel İstihdam Bürolarına Hayır”, İnadına Sendika İnadına DİSK” dövizler açıldı. Ve sloganlar atıldı.

 

İş Bırakarak Yaptığımız Eylemlerde Okunan Ortak Metin:

 

Kıdem Tazminatımızın Gasp Edilmesine, Özel İstihdam Bürolarına, Kölece Çalışmaya Karşı Direnelim, Örgütlenelim, Mücadele Edelim

İşçi Sınıfımızın önemli ekonomik hakkı ve aynı zamanda iş güvencesi olan Kıdem Tazminatı 1936 yılından itibaren İş Kanununda yapılan bir düzenlemeyle başlamıştır. Beş yıldan fazla çalışması olan işçi her yıl için 15 günlük ücret üzerinden kıdem tazminatı alıyordu. 1950 yılında iş kanunda yapılan değişikliklerle kıdem tazminatı almak için gerekli süre 5 yıldan 3 yıla düşürülmüştür. 1975 yılında yapılan değişiklikle de kıdem tazminatı için gerekli süre bir yıla indirilmiş her yıl için 15 günlük olan ücret ise 30 güne çıkartılmıştır.

Kıdem Tazminatı Fonu adı altında işverenlerin, patronların istemi doğrultusunda, yapılacak yasal düzenleme ile mevcut kıdem tazminat hakkı gasp edilmeye çalışılmaktadır.

Kıdem Tazminatı işçiler için önemli bir haktır. İş Kanununda her yıl için 30 günlük ücret ve sosyal haklara ilave edilerek hesaplanan kıdem tazminatı işçiler için 13, bazı işyerlerinde 14’üncü maaş anlamına gelmektedir.

Kıdem Tazminatı, işçilerin iş güvencesidir. İşveren işten çıkardığı (ahlâk ve iyiniyet kuralı ihlali dışında) işçilere kıdem tazminatı ödemek zorundadır. Bundan dolayı şu an kıdem tazminatı bizlerin aynı zamanda iş güvencesidir.

Özel İstihdam Büroları Düzenlemesi, sermaye sınıfının, patronların İşçi Sınıfı emeğine, onuruna, örgütlülüğüne, sendikalarına saldırıdır.

2009 yılında çıkan kanun, üç işçi konfederasyonun karşı çıkması üzerine dönemin Cumhurbaşkanı Gül tarafından “İşçinin emeğinin istismarı, insan onuruna yakışmayan durumlara yol açabilir” gerekçesiyle veto edilmişti. Ancak bu sermaye sınıfının gündeminde çıkmamıştı. Kendileri açısından uygun zaman olduğu düşüncesiyle yeniden gündeme getirildi. Ve Özel İstihdam Bürolarıyla ilgili yasa tasarısı AKP tarafından Meclis gündemine getirildi.

Tasarıya göre kiralık işçilik nasıl işleyecek?

İş arayan işçiler işçi arayan işverenler Özel İstihdam Bürolarına (ÖİB) başvuracak. ÖİB işveren ile işçi sağlama (kiralama), geçici işçi ile de iş sözleşmesi imzalayacak. İşçiyi çalıştıracak olan işveren işçi kiralama karşılığında ÖİB’ye bir bedel ödeyecek. ÖİB bu bedelden işçinin ücretini ödeyecek ve bir bölümünü ise komisyon olarak alacak.

Geçici işçi çalıştıran işveren ise hukuki bağlamda işveren olmayacak. Ancak işçiye talimat verebilecek. İşçinin ücreti ve sosyal hakları ile vergi, sosyal güvenlik ve benzeri diğer ödemeleri ÖİB tarafından ödenecek. ÖİB’nin işveren olarak yükümlülüğü işçinin kiralık çalıştığı süreyle sınırlı olacak. Tasarı ile işçi kiralamanın çerçevesi ve koşulları, sınırları belirlenmektedir.

Askerlik, hamilelik, yıllık izin kullanımı, hastalık gibi durumlarda mevsimlik işlerde iş hacminin artması durumlarında kiralık işçi çalıştırılabilecek. Kiralık işçi sayısı toplam işçi sayısının dörtte birini geçemeyecek. Ancak on veya daha az işçi çalıştırılan işyerleri için on kişiye kadar kiralık işçi çalıştırılabilecek. Bir diğer ifade ile küçük işyerleri kiralık işçi cenneti haline gelecek

ÖİB, kiralık işçilik düzenlemesi, dayıbaşılık, elçilik vb. köle pazarının meşrulaştırılmasıdır. Bu düzenleme işçilerin ekmeklerine kazanılmış haklarına, onurlarına saldırıdır. Kiralık işçilerin sendika, toplu iş sözleşmesi hakları yoktur. ÖİB’nin kapanması iflas etmesi durumunda işçilerin hakları, gelecekleri yok olmaktadır.

Yani tam bir köle pazarı, bu yasa tasarı ile sermaye sınıfı, patronları işçilere kölelik koşulları dayatılmaktadır. Kârlarına kâr, zenginliklerine zenginlik katmanın hesabını yapmaktadır.

İşçi Sınıfı olarak bu düzenlemeye karşı örgütlenmek ve direnmek zorundayız.

FON DEMEK YAĞMA DEMEKTİR.

Kıdem Tazminatı Fona Devredilirse;

İŞTEN ATMAK YA DA ÇIKARTMAK KOLAYLAŞACAK,

KIDEM TAZMİNATI ALMAK HAYAL OLACAK,

KIDEM TAZMİNATININ SADECE ADI KALACAK,

ÇOCUKLARIMIZIN HAKLARI GASP EDİLECEK.

 

Kıdem Tazminat Hakkımız Gasp Edilemez!

Kölelik Yasalarına Hayır!

İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!

İnadına Sendika İnadına DİSK!

İşgal, Grev, Direniş Yaşasın Nakliyat-İş!