Site rengi

Tasarım

Partimiz, Anayasaya, Kanunlara ve Yüksek Seçim Kurulunun açık kararına karşı çıkan AKP’nin Seçime Girmesinin Engellenmesi için YSK’ye başvurdu

07.10.2015
537
A+
A-

Sayı : 2015/17

Tarih: 06.10.2015

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

1- Anayasamızın 24. maddesine göre; “Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.”

2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu 87’nci maddesinde; “Siyasi partiler, Devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi veya hukuki temel düzenini, kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla veya siyasi amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis eylemek maksadıyla dini veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapamaz, istismar edemez veya kötüye kullanamazlar.”

Yine 298 Sayılı Seçim Kanunu 58’inci maddenin 1’inci fıkrası; “Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk bayrağı ve dini ibareler bulundurulması yasaktır.”

Kurulunuz tarafından iş bu konu ile ilgili yayımlanan genelgeler ve 19.04.2015 tarih ve 705 sayılı kararı başta olmak üzere diğer emsal kararlar çerçevesinde dini hissiyatların ve dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun reklam ve ilan yapılamayacağı usul ve esasları benimsenmiştir.

Bu çerçevede 1 Kasım’da yapılacak genel seçim öncesi AKP tarafından kullanılacak “Haydi Bismillah” isimli seçim şarkısının usul ve esaslara aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurulmuştur. Bunun üzerine kurulunuzca bu seçim müziğinin kullanılamayacağına karar verilmiştir.

2- Ancak AKP iktidarı her zamanki davranışını sergilemiş ve işine gelmeyen kararınızı tanımamakta ısrar etmektedir. Basına da yansıdığı üzere Twitter’daki hesabından açıklama yapan Ak Partili Bekir Bozdağ “CHP’li vekilin itirazı üzerine YSK, “besmelenin seçimde kullanılamayacağına” karar vermiş. Sonuçta, CHP sayesinde seçimde besmele yasak. CHP, besmelesiz kampanya yapabilir. Ama biz seçim kampanyamıza ve her işimize “Haydi Bismillah” diyerek başlamaya devam edeceğiz. Haydi Bismillah” demek, her işe “Bismillah” ile başlamak, seçim döneminde de bunu devam ettirmek, dini siyasete alet etmek değildir. Her işine besmele ile başlamayı ibadet bilenin “Haydi Bismillah” demesi dini siyasete alet etmek değil ihlasın ve normalin ifadesidir. Ama besmeleden rahatsız birinin,sırf seçimde vatandaşa şirin gözükmek ve oy almak için “Bismillah” demesi, dini siyasete alet etmektir.” demiştir. (EK-1)

3- Yine 6 Ekim 2015 tarihinde AKP seçim bildirgesini açıklamak için toplantı düzenlemiş ve AKP Yüksek Seçim Kurulu’nun yasak kararına rağmen, “Haydi Bismillah””tan vazgeçmemiştir. Davutoğlu, konuşmasını yapmak üzere kürsüye “Haydi Bismillah” şarkısıyla çıkmıştır. Bu bütün basın yayın organlarında yer almıştır.

Anayasaya, Kanunlara ve Yüksek Seçim Kurulunun açık kararına karşı çıkan AKP, yasa ve hukuk tanımazlığını bir kez daha kanıtlamıştır. Bu açık yasa ve hukuk tanımazlık karşısında söz konusu partinin seçimlere katılmaktan men edilmesine karar verilmesini istemek durumunda kaldık.

Gereği için bilginize sunarız.

Av. Metin BAYYAR     Av. Sait KIRAN

       Genel Başkan Yrd.     Genel Sekreter Yrd.