Site rengi

Tasarım

Terörizm, Ekonomik Ambargo ve Emperyalist Müdahale Politikalarına Karşı Suriye İşçileri ve Halkıyla Dayanışma” konulu Uluslararası Sendikal Forum

04.10.2017
650
A+
A-

ARAP SENDİKALARI ULUSLARARASI KONFEDERASYONU, SURİYE SENDİKALARI GENEL FEDERASYONU, DÜNYA SENDİKALAR FEDERASYONU          

“Terörizm, Ekonomik Ambargo ve Emperyalist Müdahale Politikalarına Karşı Suriye İşçileri ve Halkıyla Dayanışma” konulu Uluslararası Sendikal Forum, 11-12 Eylül Tarihlerinde Suriye’nin Başkenti Şam’da yapıldı.

Asya, Avrupa, Amerika, Afrika, kıtalarından 40 ülkeden 200’e yakın katılımcı Foruma katıldı. Dünya Sendikalar Federasyonu, Arap Sendikaları, Uluslararası Konfederasyonu ile Suriye Sendikaları Genel Federasyonuna bağlı sendika temsilcileri katıldı.

Foruma Sendikamız adına, aynı zamanda Dünya Sendikalar Federasyonu Taşımacılık Enternasyonali Başkanı, Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu katıldı. Ve bir konuşma yaptı.

13 Eylül günü konferansa katılanları temsilen Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun da bulunduğu bir heyet, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’la bir görüşme yaptı.

Konferans sonunda sonuç bildirgesi açıklandı.

  

Sonuç Bildirgesi

Şam/11-12 Eylül 2017

 “Terörizm, Ekonomik Ambargo ve Emperyalist Müdahale Politikalarına Karşı Suriye İşçileri ve Halkıyla Dayanışma” konulu Uluslararası Sendikal Forum, Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın ev sahipliğinde, Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki Arap Sendikaları Genel Birliği’yle birlikte Uluslararası Arap Sendikaları Konfederasyonu ve Dünya Sendikalar Federasyonu’nun girişimleri sonucu gerçekleştirildi.

Foruma Arap Emek Örgütü, Afrika Sendikaları Birliği (OATUU), bir dizi ulusal sendikal örgüt temsilcileri, Arap ve uluslararası medya temsilcileriyle birlikte tüm kıtalardan 40’tan fazla ülkeyi temsil eden delegeler katıldı.

Açılış törenine Forumun ev sahibi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ı temsilen Arap Baas Sosyalist Partisi’nden Sekreter Hilal Al-Hilal Yoldaş, Başbakan ve bir dizi yoldaş; ulusal liderlik üyeleri, bir dizi Bakan, Suriye’deki partilerin genel sekreterleri, Halk Meclisi üyeleriyle birlikte politik arenada ve sosyal medyada tanınan kişiler katıldı.

Açılış töreninde aşağıdaki yoldaşlar ve saygıdeğer kişiler birer konuşma gerçekleştirdiler:

Arap Baas Sosyalist Partisi Sekreteri Hilal Al-Hilal Yoldaş.

Dünya Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri George Mavrikos Yoldaş.

Afrika Sendikaları Birliği (OATUU) Genel Sekreteri Arzouki Mazhoud Yoldaş.

Arap Sendikaları Uluslararası Konfederasyonu (ICATU) Genel Sekreteri Ghassan Ghosn.

Suriye Sendikaları Genel Federasyonu Başkanı Jamal Al-Kadri Yoldaş.

Konuşmacılar; terörizmle, ambargoyla, ekonomik yaptırımlarla ve emperyalist müdahale politikalarıyla karşı karşıya bulunan Dünya ve Arap İşçi Sınıfının ve  Suriye’deki sendikal hareketin mücadelesini güçlendirmesi açısından, yapılan bu forumun önemini vurguladılar.

Konuşmacılar; Suriye’nin yaklaşık 7 yıldır yüz yüze kaldığı, ulusal politikalarını ve Araplar arasında bölgesel ve ulusal düzeyde sergilediği ilkeli duruşu hedef alan şiddetli küresel savaşın etkilerini ve sonuçlarını göğüslemek için, Suriye işçilerinin ve halkının azim ve fedakarlıklarına, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin kahramanlığına, Başkan Beşşar Esad’ın cesaret ve dirayetine, Suriye’nin sosyal dokusundaki uyuma, resmi kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin gösterdikleri çabalara yönelik içten takdir duygularını ifade ettiler.

Konuşmacılar, Suriye Arap Ordusunun ve müttefik güçlerin tüm Suriye coğrafyasında terörizme karşı savaşta elde ettikleri etkileyici başarılarından övgüyle söz ettiler.

Forum, çalışmalarına aşağıdaki konularla başladı:

Terörizmle yüz yüze olan Suriye’nin gösterdiği azim, Suriye işçileri ve Suriye Halkıyla dayanışma.

Ekonomik yaptırımlardan kaynaklanan Ekonomik terörizm ve bunun halklar, işçiler ve gelişim oranları üzerindeki etkileri.

Fanatik (Takfir) düşüncelere ve onların sivil toplum üzerindeki etkilerine karşı mücadelede halk güçlerinin, halk örgütlerinin ve medyanın rolü.

Savaşın Suriye üzerindeki ekonomik ve sosyal etkileri, şiddete maruz kalan ülkelerin yeniden yapılanmayı mali olarak desteklemekteki, sosyal-ekonomik etkilerini ortadan kaldırmadaki ahlaki sorumlulukları ve bu amaca ulaşmak için uluslararası dayanışmanın önemi.

Katılımcı delegeler tarafından yapılan sunumlarda, emek mücadelesinin mevcut zorluklara karşı; özellikle yaygın teröre ve bağımsız devletlerin iç işlerine yönelik emperyalist müdahalelere karşı desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Entellektüel ve fiziksel teröre karşı mücadele ederken, terörle mücadelenin ve terörün yarattığı yıkımın ortadan kaldırılmasının, dünyanın onurlu ve özgür insanlarının güçlü birlikteliğine bağlı olduğu vurgulandı.

Konuşmacılar sunumlarında, ambargonun ve ekonomik yaptırımların da bir terörizm biçimi olduğunu dile getirerek bunların insanların istekleriyle bağdaşmadığını, buna kanıt olarak da Suriye’deki, Küba’daki, Demokratik Kore Cumhuriyeti’ndeki ve İran İslam Cumhuriyeti’ndeki realitenin gösterilebileceğini vurguladılar. Bu adaletsiz silahın uluslararası ilişkilerde kullanılmasına bir son verme çağrısında bulundular.

Forumun sonuç bölümünde katılımcılar aşağıdaki sonuçları çıkararak şu önerilerde bulundular:

Bir: Katılımcıların kendi ülke halkları ve İşçi Sınıfıyla, Suriye Halkı, İşçi Sınıfı ve ulusal devleti arasındaki dayanışma güçlendirilmelidir. Emperyalistlerin, Siyonistlerin ve gerici güçlerin politikalarına ve saldırılarına karşı, Suriye Halkının iç işlerine karışmalarına karşı Suriyelilerin yürüttükleri ulusal mücadele desteklenmeye devam edilmelidir.

İki: Forum, terörizmin ekonomik, entellektüel ve kültürel tüm biçimleriyle ciddi biçimde savaşabilmek, bunun mali, maddi ve ideolojik tüm kaynaklarını kurutmak için istisnasız olarak tüm ülkelerin işbirliği yapması ve aralarındaki koordinasyonu sağlamaları gerektiğini vurgulamaktadır.

Üç: Forum katılımcıları mülteci ve yerinden edilmiş Suriyelilerle ilgili problemin diğer ülkeler tarafından sözel olarak sömürülmesini kınamakta, bu mültecilerin haklarını ihlal eden tüm kişiler hakkında soruşturma yapılmasını talep etmektedir. Ayrıca, konuyla ilgili uluslararası örgütleri, mültecilere yönelik gerekli bakım ve özeni göstermekteki duyarsızlıklarından dolayı kınamaktadır.

Dört: Forum, aşırılığın tüm biçimlerini, dini ve etnik fanatizmi lanetlemekte, aşırılığın tüm biçimlerine karşı mücadeleye çağırmakta ve aşırılığı desteklemek için medyanın kullanılmasını kınamaktadır.

Beş: Forum, terörizm ve ekonomik ambargoyla yüz yüze olan ülkelerin işçileriyle ve halklarıyla dayanışmasını ilan etmektedir. Uluslararası topluluk örgütlerini, özellikle de Arap ve uluslararası emek örgütlerini ambargonun ve ekonomik yaptırımların sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik katkılarını büyütmeye davet etmektedir.

Altı: Forum, Uluslararası İşçi Sınıfının, işçilerin haklarını ve çıkarlarını ihlal eden acımasız kapitalist küreselleşme politikalarına karşı yürüttüğü mücadelelerini takdirle karşılamaktadır. Forum, borçlanmaya karşı uyarmakta ve bağımsız ülkelerin tüm halklarını, IMF ve Dünya Bankası başta gelmek üzere kapitalizmin fon örgütlerini kullanmaktan vazgeçmeye çağırmaktadır.

Yedi: Forum, DSF’nin emperyalizm ve sömürünün tüm biçimlerine karşı halkların ve işçilerin mücadelelerine yönelik desteğini, Arap Halkının özgürlüğüne, özellikle de Filistin meselesine, Filistinlilerin evlerine dönme ve kendi kaderlerini tayin hakkına yönelik desteğini selamlamaktadır.

Sekiz: Forum, Uluslararası Arap Sendikaları Konfederasyonunun, Arap İşçi Sınıfını ve sendikal hareketini birleştirmede sergilediği olumlu çabaları selamlamakta, bu örgütün kendi ülkelerindeki tüm Arap işçileri desteklemesini, Arap Ulusunun özgürlüğüyle, ilerlemesiyle ve gelişimiyle ilgili tüm konularda onların haklarını ve çıkarlarını savunmasını takdir etmektedir.

Dokuz: Forum, Amerika Birleşik Devletleri’nin, Türkiye’nin ve NATO ülkelerinin Suriye’nin iç işlerine müdahale etmelerini, bu ülkelerin terörist çeteleri desteklemelerini ve Suriye toprakları içerisinde yasadışı üsler kurmalarını kınamaktadır. Bu üslerin kapatılmasını ve Amerikan, İngiliz ve Türk askeri güçlerinin Suriye topraklarından koşulsuz biçimde çekilmesini talep etmektedir.

On: Forum, Suriye, Irak ve Lübnan ordularının zaferlerini, direnişi ve müttefik güçleri selamlamakta, terörizm tarafından kirletilen bu toprakları savunmak için ödedikleri bedelleri yad etmekte ve bu terörist grupları defetmek için gösterdikleri çabaları takdirle karşılamaktadır.

On Bir: Forum, İsrail işgal güçlerinin ve Siyonist yerleşimcilerin El Aksa Camii’ne yaptıkları saldırıları lanetlemekte ve Kudüs’teki Filistinlilerin, bu caminin Araplar ve Müslümanlar için bir yol gösterici olarak kalmasını sağlamak adına verdikleri mücadele sırasında sergiledikleri azmi ve kararlılığı selamlamaktadır.

On İki: Forum, kamuoyunu, sayıları 7 bini aşan, İsrail cezaevlerinde esir bulunan mahkumların serbest bırakılması için harekete geçmeye çağırmaktadır.

On Üç: Forum, Suriye’nin terörizme karşı mücadelesini destekleyen tüm hükümetleri, halkları ve güçleri, özellikle de Rusya Federasyonu hükümetini ve halkını, İran İslam Cumhuriyeti’ni, Lübnan Ulusal Direniş Hareketini ve BRIC ülkelerini selamlamaktadır.

On Dört: Forum, Suriye Sendikaları Genel Federasyonuna, Jamal Kadri’nin önderlik ettiği Yönetim Bürosuna, Suriye Sendikaları Genel Federasyonu’nun Genel Başkanına konukseverlikleri için içtenlikle teşekkür etmektedir. Ayrıca delegelerin ve katılımcıların giriş vizesi almalarını sağlayan tüm yetkililere teşekkür etmektedir.

On Beş: Forum, sayın Beşşar Esad’ı, sunduğu katkılardan dolayı en yüce takdir ve saygı ifadeleriyle selamlamaktadır. Katılımcılar, Beşşar Esad’ın, küresel şiddet komplosu ve terörizm tezgahına karşı Suriye’yi kararlı bir zafere ulaştırmada sergilediği kahramanca ve akıllıca tutumdan övgüyle söz etmişlerdir. Forum, İşçi Sınıfının ve onun sendikal hareketi olan GFTU Suriye’nin tüm ekonomik ve sosyal alanlarda elde ettiği başarılar ve büyük kazanımları, Suriye Halkının tüm bileşenleriyle terörizme göğüs germede gösterdiği birliği ve azmi takdirle anmaktadır.

On Altı: Forum katılımcıları Suriye’deki İşçi Sınıfını ve Suriye Sendikaları Genel Birliği tarafından temsil edilen liderliğini selamlamakta, azimlerini, terörizme meydan okumalarını, Suriye Halkının ekonomik ambargo ve yaptırımlardan etkilenmemesi için fabrikaları çalıştırmada, kamu hizmetlerini sunmada gösterdikleri ısrarlı çabaları takdir etmektedir.

On Yedi: Forum, burada dile getirilen önerilerin hayata geçirilmesini takip etmekle görevli bir komite kurulması çağrısı yapmaktadır.

Yaşasın İşçi Sınıfı ve Uluslararası Sendikal Hareket!

Şam: 12.09.2017