Site rengi

Tasarım

ATO’nun yargılandığı dava BMJ’de…

13.10.2014
638
A+
A-

Ankara Tabip Odası’nın Gezi Direnişi’nde “hukuka aykırı sağlık hizmeti verdiği” gerekçesi ve Yönetim ve Onur Kurulları’nın görevlerinden alınması talepleri ile yargılandığı dava British Medical Journal’de (BMJ) yayınlandı. BMJ’deki yazının tam metni şu şekilde:

Türk doktorlar protestocuları tedavi ettikleri için yargılanıyor

Sophie Arie/Londra

Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri, 2013 yılı Mayıs ayında İstanbul’da başlayan hükümet karşıtı Gezi Parkı protestoları sırasında yaralananlara tıbbi yardımda bulundukları ve böylelikle yasaları ihlal ettikleri iddiasıyla yargılanıyor.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, TTB’ye bağlı Ankara Tabip Odası yöneticilerinin, “yasa dışı ve denetimsiz, ‘revir’ adı verilen sağlık birimleri oluşturdukları” gerekçesiyle görevlerinden alınmalarını istiyor. Bir sonraki duruşma 23 Aralık günü yapılacak.

TTB ise Ankara Tabip Odası’nın, yalnızca resmi sağlık hizmetlerinin verilmemesi üzerine polis saldırısı sonucunda yaralanan halktan kişilere civardaki camilerde, otellerde ve alışveriş merkezlerinde ilk yardımda bulunan doktorların bu çalışmalarını koordine etmiş olduğunu belirtti.

ABD merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan İnsan Hakları için Hekimler Genel Direktörü Donna McKay durumu “Doktorlar, geçen yılkı protestolar sırasında yaralananlara yardımcı olarak etik görevlerini yerine getirdikleri için yargılanıyorlar” şeklinde değerlendirdi.

İnsan Hakları için Hekimler, Dünya Tabipler Birliği ve BMA (İngiliz Tabipler Birliği) dahil olmak üzere diğer sekiz uluslararası kuruluşla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nezdinde davanın düşürülmesi için girişimlerde bulunmuştu. Bu kuruluşlar, böyle bir davanın uluslararası hukuka, tıp etiğine ve Türk Ceza Yasasına aykırı olduğunu, çünkü bu belgelerin hepsinin tıp personelinden ihtiyacı olan herkese acil durum yardımlarında bulunmasını talep ettiğini belirtmiştir. Ne var ki, Ankara’daki mahkeme 30 Eylül günü davanın sürmesine karar vermiştir.

İnsan Hakları için Hekimler ayrıca şu yorumda bulunmuştur: “Bu akıl dışı davanın sürmesine izin verilmesi, hükümetin tıp mesleğine yönelik sürmekte olan saldırılarının en son örneğidir. Yaralı göstericileri tedavi ettikleri için doktorların cezalandırılması açıkça bir sindirme taktiğidir ve halk sağlığı açısından yıkıcı sonuçlara yol açacaktır.”

Tıp ve insan hakları çevreleri, Gezi Parkı gösterilerinden sonra getirilen yeni yasal düzenlemeler hakkındaki derin kaygılarını belirtmişlerdir. Bu yasal düzenlemelere göre devlet tarafından düzenlenmediği sürece anlık durumlarda ilk yardım sağlayan kişinin bu fiili yasa dışı sayılacaktır[1].  Ocak ayında onaylanan sağlık yasası ayrıca hastalarla ilgili tüm özel bilgilerin rutin biçimde devlet yetkililerine iletilmesini öngörmektedir.

[1] Arie S. Türkiye’de çıkarılan yeni yasa yaralanan göstericilerin devlet izni olmadan tedavisini yasaklıyor. BMJ 2014; 348:g82.