Site rengi

Tasarım

Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın Kıvılcımı İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın Meşalesi 19 MAYIS Emperyalizme Karşı Mücadele Günüdür

18.05.2016
545
A+
A-

Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın Kıvılcımı İkinci Kurtuluş Savaşı’mızın Meşalesi 19 MAYIS Emperyalizme Karşı Mücadele Günüdür

Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın önderi Mustafa Kemal ve Jöntürk gelenekli 1. Kuvayimilliyeciler, 1919’da Anadolu’ya savaşmak için yola çıktığında, karşılarında bir değil iki düşman vardı. Yedidüvel Emperyalizm ve Saltanat.

Birinci Düşman: Emperyalizm (Batı Gericiliği)

20’nci yüzyıl, kapitalizmce gelişmiş batılı ülkeler için hammadde kaynaklarına ulaşma, bu kaynakların tekeline sahip çıkmak için amansız savaşımların başladığı bir çağdır; “yaşam alanı” arayan devletlerin, zorla aldıkları yerlere, kene gibi yapışan eski devletlere karşı kıyasıya yürüttükleri, paylaşılmış dünyanın yeniden paylaşılması uğruna savaşımlar çağıdır. 20’nci yüzyıl emperyalist savaşlar çağıdır. Bu çağın ilk kurbanı ve emperyalist canavarın en büyük lokması da derebeyleşmiş, Tefeci –Bezirganlık elinde çürümüş, yozlaşmış Osmanlı’dır.

1’inci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda Osmanlı bir taraf değil, daha en başından topraklarının emperyalist ülkeler tarafından nasıl paylaşılacağı üzerine kurulmuş bir kaybet/kaybet savaşının kurbanıdır. Osmanlı tüm geri kalmışlığıyla oltada balık sayılarak savaşın içine çekilmiştir. Görünürde farklı ittifaklar kurarak birbirleriyle savaşan batı ülkeleri, gizli antlaşmalarla savaşın sonunda Osmanlı topraklarının paylaşımını planlamışlardır. Savaşın sonunda da her durumda hayata geçirilecek paylaşım planı Sevr antlaşması ile yürürlüğe sokulmak istenmiştir.

İşte bu nedenle 1. Kuvayimilliyeciler için düşman askeriyle, topuyla tüfeğiyle belli, cephe netti. Vatan kurtulacaksa, Kuvayimilliyecilik giriştiği savaşta Emperyalizm’i hedefine koymak zorundaydı. İşte bu nedenle 1. Ulusal Kurtuluş Savaşımız’ın en önemli niteliği antiemperyalist olmasıdır.

İkinci Düşman: Saltanat (Doğu Gericiliği)

Vatan topraklarını, batılı emperyalistlere servis tabağında sunacak çökkünlüğe neden olan, mal küpleme derdi ile meşgul tefeci bezirgan temelli doğu gericiliği ve onun kavuğu olan Saltanat değil miydi? O zaman doğu gericiliğine de vurulmalıydı.

Önderimiz Hikmet Kıvılcımlı’nın 1968’de “Cumhuriyet Bayramı Nedir?” başlıklı makalesinde ifade ettiği gibi;

“Cumhuriyetinin başlıca “hikmeti vücudu”: Birincisi, saltanatı (Türkçesi: DOĞU GERİCİLİĞİNİ), İkincisi Emperyalizmi (Türkçesi: BATI GERİCİLİĞİNİ) yok etmekti.

1919–29 arası Türkiye’de, Kadim doğu gericiliğinin kavuğu olan saltanat devrildi. O kavuğun örttüğü asıl doğu gericiliğinin başı: Tefeci-Bezirgânlık dımdızlak parladı kaldı. O yüzden eski “irtica”, yeni “gericilik”: budanmış ağaç gibi, her zamankinden daha zor kötekli ve daha gürbüz olarak, dört bucağımıza dal budak saldı.

1919–29 arası, Türkiye’de modern Batı gericiliğinin şapkası olan emperyalizm, silâhlı kuvvet biçimiyle önce kapıdan kovuldu. O şapkayı taşıyan eskimiş ve iler tutar yeri kalmamış komprador burjuvazi saf dışı edildi. Emperyalizm şapkasını yerli millî şirketler başlarına geçirdiler. Kapıdan kovulan yabancı sermaye: “Batıcı Demokrasi” ve “dış yardım” adı verilen Truva’nın Atıyla yurdumuza bacadan girdi. Bir de baktık, 1923 yılı Finans-Kapital şeytanının alıp götürdüğü yabancı silâhlı güçleri, aynı şeytan satamayıp geri getirdi. Ve yüzlerce üs’te yuvalandırdı.

O nedenlerle, kırk yıllık ara geçmeden: Birinci Kuvayimilliyecilikten sonra bir İkinci Kuvayimilliyecilik gerekti.”

Ülkemiz ve halklarımız bugün, 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı’ndan 100 yıl sonra batı ve doğu gericiliğinin ittifakı ile parçalanıyor. Bu nedenle HKP diyor ki: ABD ve AB emperyalizminin, batı gericiliğinin amansız düşmanları olacağız; Antiemperyalist olacağız! Doğu gericiliğinin, Tefeci- Bezirgân sermayenin ve onun siyasal temsilcisi AKP’nin amansız düşmanları olacağız, Antifeodal olacağız! Ve bu gerici ittifakın, binlerce yıldır birlikte yaşamış, kardeşleşmiş, kader ortaklığı yapmış halkları düşmanlaştırmasına izin vermeyeceğiz, Antişovenist olacağız! 19 Mayıs 2016 

Vatan bizden bu görevleri bekliyor.

19 Mayıs Gençlik bayramıdır.

19 Mayıs Jöntürk gelenekli Kuvayimilliyecilerin Bayramıdır.

19 Mayıs Devrimcilik Bayramıdır.

Halkın Kurtuluş Partisi