Devrimci Derleniş Dergisi Sayı: 10 / 12 Nisan 1978