Devrimci Derleniş Dergisi Sayı: 11 / 15 Mayıs 1978