Devrimci Derleniş Dergisi Sayı: 13 / 30 Ağustos 1978