Devrimci Derleniş Dergisi Sayı: 12 / 17 Temmuz 1978