Devrimci Derleniş Dergisi Sayı: 19 / 6 Haziran 1979