Devrimci Derleniş Dergisi Sayı: 20 / 15 Eylül 1979