Devrimci Derleniş Dergisi Sayı: 2 / 6 Ağustos 1977