Devrimci Derleniş Dergisi Sayı: 23 / 25 Nisan 1980