Devrimci Derleniş Dergisi Sayı: 24 / 1 Temmuz 1980