Devrimci Mücadele Dergisi Sayı: 10 / Temmuz Ağustos 1992