Devrimci Mücadele Dergisi Sayı: 9 / Kasım Aralık 1991