Devrimci Mücadele Dergisi Sayı: 17 / Ocak Şubat 1996