Site rengi

Tasarım

  Dünya Sendikalar Federasyonu Türk Halkıyla dayanışma içinde

01.08.2016
499
A+
A-

 

 

Dünya Sendikalar Federasyonu Türkiye Halkıyla dayanışmasını ilan etmekte ve Türkiye’deki üye ve dost örgütlerin üyelerini desteklemektedir.

Türkiye’deki DSF üyeleri ve dostları, ülkedeki tüm militan sendikalar zor koşullar altında mücadele etmektedir. Onlar AKP hükümetinin halk düşmanı, emekçi düşmanı politikalarına, burjuvazinin gerici ve antidemokratik uygulamalarına göğüs germek zorundadırlar.

Türkiye İşçi Sınıfının büyük bir kesimi yoksulluk, işsizlik ve gerek bugünleri gerekse gelecekleri için güvencesizlik koşulları altında yaşamaktadırlar.

Durum, darbe girişimi ve Erdoğan hükümetinin bunu fırsata dönüştürmesi sonrasında daha da kötü bir hal almaktadır.

Türkiye, Suriye’deki emperyalist savaşa aktif bir şekilde katılan bir ülkedir. Türk kapitalistler geniş bölgede elde edilen karlardan daha fazla pay elde etmenin derdindedirler. Türkiye’nin kapitalist sınıfı etkili bir bölgesel güç olarak daha fazla rol alabilmeyi hedeflemektedir.

Emperyalist çelişkilerin karmaşık ağı içerisinde, Türkiye’nin egemen sınıfları kendi karlarını arttırmak için mücadele etmektedir.

Bu rekabetler iç ve dış cepheleşmeleri beraberinde getirmektedir. Etkili ordu güçlerinin örgütlü hareketliliği, sayısız can kaybı, binlerce tutuklama ve mahkûmiyet, sokak savaşları ve gelişen bütün olaylar, emperyalistler arası çelişkinin devasa boyutta olduğunu göstermektedir. Bu darbe girişiminde ABD’nin, CIA’nın, NATO’nun rolü, hangi ölçüde işin içinde olduğu, önümüzde ki günlerde netleşecektir..

Recep Tayyip Erdoğan bu gelişmeleri tutuklamalar, kamu çalışanlarının işlerine son verilmesi, hapis cezaları, her yere yayılmış zulüm uygulamaları için bir bahane olarak kullanmaktadır.

DSF Türkiye’deki emekçileri emperyalistler arası stratejilerin ve çelişkilerin tuzağına düşmemeye, sınıf birliğini güçlendirmeye, devlet ve işveren şiddetine karşı direnmeye, güncel çıkarları, iş ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için mücadele etmeye çağırmaktadır.

DSF, sendikal ve demokratik haklara saygı gösterilmesini, bölgedeki emperyalist savaşın ve sürtüşmenin son bulmasını ve NATO’nun dağıtılmasını talep etmektedir. Atina, Yunanistan – 21 Temmuz 2016

 

Sekretarya