Site rengi

Tasarım

Elektriğe, doğalgaza, iğneden ipliğe hep zam hep zam, ucuzluk ne zaman?

04.01.2021
346
A+
A-

AKP’giller yeni yılın ilk günlerinde halkımızı zam yağmuruna tuttu. Halk düşmanlığına devam ediyor hâlâ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Resmi Gazetede yayımlanan tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 zam yapıldı.

Elektrik fiyatları zamlanırken, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, Ocak ayına ilişkin tarife tablosu da yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, Aralık ayında geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1264 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için 1414 lira olarak belirlendi.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Zamlar sadece elektrik ve doğalgazla da sınırlı kalmadı. Bina, arazi ve arsalar için yıllık ödenen emlak vergisine yüzde 4,55 zam yapıldı. Pasaport harçları ve ehliyet harçlarına da zam geldi. Köprü ve otoyol geçişlerine de zam geldi. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde geçiş ücreti yüzde 26’lık zamla 13,25 liraya yükseldi. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 117,9 liradan 147,5 liraya, İstanbul-İzmir Otoyolu geçiş ücreti ise 292 liradan 367 liraya çıktı. Motorlu taşıtlar vergisi de yüzde 9,11 zamlandı. Ayrıca trafik cezaları dahil her türlü para cezaları da yüzde 9,11 oranında zamlandı.

Bunun yanında, gıdadan akaryakıta ve toplu ulaşım araçlarına varana kadar her alanda zam yapılıyor. Üstelik içinde yaşadığımız Koronavirüs pandemisi günlerinde halkımızın alım gücü düştü. İşçi Sınıfımız ve Emekçi Halkımız daha da yoksullaştı. Ücretsiz İzin adı altında bin 168 TL’lik öldürmeyip süründüren bir ücrete mahkûm edildi. Milyonlarca işçi işinden oldu. Buna rağmen yapılan zamlar halka ihanettir. Halka zulümdür.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) rakamlarına göre, enerji sektörü enflasyon oranında Türkiye açık farkla ilk sırada yer alıyor.

Çeşitli kurumlar tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, Aralık ayı verileriyle Açlık Sınırı 2 bin 590 lira, Yoksulluk Sınırı ise 8 bin 436 lira oldu. Bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti 3 bin 146 lira 98 kuruş olarak açıklandı.

Geçen hafta 2021 yılı için geçerli olacak Asgari Ücret açıklandı. Bekâr bir işçi için AGİ dahil 2 bin 825 TL’lik Sefalet Ücret olarak belirlenen Asgari Ücret, Açlık Sınırının bile altında kaldı. Asgari Ücretle yaşam savaşı veren binlerce aile yani yüzbinlerce insanımız gelen zamlar karşısında ölümlerden ölüm beğenecek.

AKP’giller halk düşmanı yüzlerini sürekli olarak gösteriyor. Bir yandan ülkemizin doğal zenginliklerini yerli yabancı Parababalarına peşkeş çekiyorlar. Diğer yandan da bu ülkenin gerçek sahibi olan Emekçi Halkımıza, zam üstüne zam yaparak memleketi dar ediyorlar.

Ortaçağcı gerici, Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcisi, kamu malı aşırıcısı AKP’giller iktidarda olduğu sürece, Parababaları düzeni devam ettiği sürece halkımıza zamlardan kurtuluş yok.

Peki ucuzluk ne zaman?

Halkın Kurtuluş Partisi saflarında işsizliğe, pahalılığa karşı mücadele ederek kuracağımız Halkın İktidarında.

Halkın Kurtuluş Partisi Programı’nını “Pahalılık” bölümünde şöyle denir:

“GEREKÇE: Hayatın pahalanması, fiyat rakamının şu ya da bu olması değil, insanımızın geliri ile alım gücünün düşük, yerli-yabancı Parababalarının sömürü ve vurgunlarıyla iratçılık ve devlet masraflarının yüksek olmasıdır. Onun için:

“(…) 2- FİYAT POLİTİKASI: İnsanlarımızın ihtiyaçlarından hangi kısmının, en az gelirinden ne kadarı ile karşılanacağı, barometrenin ibresi gibi, göz önünde tutulacak. Meselâ: Kira, ısıtma, aydınlatma, su ve iletişim masraflarını içine alan BARINMA giderleri, kişi gelirinin en çok 10’da birini; yiyecek, içecek masrafları en çok 5’te birini; devlet masrafları ve vergiler en çok 10’da birini geçmeyecek.”

Halkın Kurtuluş Partisi’nin öncülüğünde kurulacak Demokratik Halk İktidarında, doğalgaz, elektrik gibi ısıtma, aydınlatma vb. giderler, gelirimizin en fazla onda biriyle karşılanabilecek.

İşte gerçek halkseverlik ve vatanseverlik budur.

04 Ocak 2021

HKP Genel Merkezi