Site rengi

Tasarım

HKP İzmir İl Örgütü olarak 2021 yılında yapılan zamları ve Asgari Ücreti protesto ettik

04.01.2021
570
A+
A-

HKP İzmir İl Örgütü olarak “Asgari Ücret” adı altındaki Sefalet Ücreti görüşmelerini ilk olarak Komisyon toplantılarının başladığı 4 Aralık’ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde protesto etmiş, 16 Aralık tarihinde ise Karşıyaka Çarşı’da bir eylem daha yapmıştık.

Sefalet Ücretinin açıklanmasının ardından bugün bir eylem daha gerçekleştirdik. Saat 17:00’de Karşıyaka Çarşı’da başlatıığımız eylemimizi yoğun polis ablukasında yaptık. Eylemimize “İşsizliğe, Pahalılığa Zamma Zulme Son”, “Zam Zam Zam, Ucuzluk Ne Zaman”, “Sefalet Ücreti İstemiyoruz” sloganlarını atarak başladık. Eylem sırasında parti adına açıklamamızı Partimizin İşçi Komitesi üyesi, Taşeron İşçileri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Yaşar Avcu yaptı. “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Örgütsüz Halk Köle Halktır”, “Halkız, Haklıyız Yeneceğiz” sloganları ile sonlandırdığımız eylemimizde Yaşar Avcu tarafından okunan açıklamamızı aynen yayınlıyoruz:

 

2020 yılında olduğu gibi 2021 Yılında da Halkımızı yine İşsizlik, Pahalılık,

Zam, Zulüm bekliyor

2020 yılını geride bıraktığımız şu günlerde, gün geçmiyor ki yeni bir zam haberi almayalım…

Daha yeni yılın ilk saatlerinde doğalgaza %1 zam yapıldı. Köprü ve Otoyol geçiş ücretlerine %26 zam yapıldı. Elektriğe %6.2 zam yapıldı. Ayrıca her yıl vergilere yapılan otomatik zamları artık rutin hale geldi.

Elektrik, su, kira, beslenme, iletişim, yakıt, eğitim ve sağlık, Halkımızın temel gereksinimleridir. Bunlara gelen zamlar resmi enflasyonun iki katıdır. Bu zamlar, bazı kalemlerde üç katına kadar çıkabiliyor. Sadece söz konusu temel gereksinimleri karşılayabilmek için dört kişilik bir ailenin 8197 TL’ye ihtiyacı vardır. Buna Asgari Geçim Endeksi diyoruz. Sosyal ve sanatsal faaliyetleri bu giderlerin içinde saymıyoruz bile.

Peki bunun karşılığında belirlenen Asgari Ücret ne oldu?

AGİ dahil 2825 lira 90 kuruş.

Denecek ki bu ücret bir kişi için belirlendi. Öyleyse anne, baba ve çocuklardan oluşan dört kişilik bir aile düşünelim. Anne ve baba da çalışıyor olsun. İkisinin gelirinin toplamı 5651 lira 80 kuruş yapar ve bu toplam yine Asgari Geçim Endeksini karşılamamaktadır.

Ayrıca kaç ailede eşlerin ikisi de çalışmaktadır, orası ayrı bir konu ama o da yetmiyor! Çocuklardan birisinin de çalışması gerekiyor ki yukarıda belirlenen Asgari Geçim Endeksi yakalansın. Yani dört kişilik bir ailede en az üç kişi çalışmalıdır ki Asgari Geçim Düzeyinde yaşansın.

Peki AKP’giller’in bekçiliğini yaptığı Parababalarının sömürü ve soygun düzeninde, işsizlik her geçen gün katlanarak artarken bu mümkün mü? Elbette hayır! Nereden bakarsanız bakın işçi-emekçi halkımızın düşürüldüğü bu durum AKP’giller’in insafsızlığının ve vicdansızlığının dışa vurumundan başka bir şey değildir.

2020 yılı için belirlenen Asgari Ücret ile 390 dolar alınabiliyordu. Oysa 2021 yılı için belirlenen Asgari Ücret bugünkü kurla 379 dolar yapmaktadır. Yani 2021 yılı Asgari Ücreti bir önceki Asgari Ücretten 11 dolar eksiktir. 2020 yılı için Asgari Ücretli bir işçi her ay ortalama 54 dolar düşük almıştır, maaşının yıllık kaybı ise 651 dolar olmuştur. Görünen o ki artan hayat pahalılığı nedeniyle 2021 yılı için belirlenen Asgari Ücreti de aynı hezimet bekliyor.

Şimdi de AKP’giller’in Bakanı çıkmış diyor ki “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik.” Bu gibi durumları halkımız ne güzel anlatmış “Tok, açın halinden anlamaz” diye. Bunlar ve Reisleri su içer gibi, ekmek yer gibi yalan söylüyorlar. AKP’giller için varsa yoksa Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgân Sermayenin çıkarlarına hizmet etmek, bu arada da küplerini doldurmak; halk İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde yanıyormuş, işini kaybetmiş, işsizlikten intihar etmiş bunların zerre kadar umurunda değildir ki. Bunu şöyle bir örnekle açıklayalım: Kaçak Saray’ın günlük masrafı Sayıştay Raporuna göre 10 milyon TL. Yıllık üç milyar altı yüz elli milyon TL’dir. Biz okurken zorlandık, gerisini varın siz düşünün.

Halkımızın bunca acılar yaşamasının tek sebebi halk düşmanı iktidarlar ve onların arkasındaki AB-D Emperyalist Haydutlarıdır. Bu iktidarların bugüne kadarki en tehlikelisi ise AKP’giller’dir. Emekçi halkımızın alınterinden elde edilen vergi gelirlerini ya iç ve dış borçlara ödemektedirler ya da halkımıza küfreden yandaş müteahitlere rant olarak vermektedirler. Halkımızdan aldıkları vergiler yetmezmiş gibi iğneden ipliğe her şeye zam yapmakta, işçilerimizin, emekçilerimizin elinde vergiden arta kalan üç kuruşuna da el koymaktadırlar.

Partimizin önderliğinde kurulacak olan Halk İktidarının programının, “Pahalılık”  başlığı altında;

“GEREKÇE: Hayatın pahalanması, fiyat rakamının şu ya da bu olması değil, insanımızın geliri ile alım gücünün düşük, yerli-yabancı Parababalarının sömürü ve vurgunlarıyla iratçılık ve devlet masraflarının yüksek olmasıdır. Onun için:

1- GELİR POLİTİKASI: Memleketin her bölgesi için özel GEÇİM ENDEKSLERİ çizilecek. Endeksleri, yalnız bakanlık ya da ticaret odaları değil, işçi, memur, esnaf, aydın ve köylü örgütleri de hazırlayacak. Herkesin EN AZ GELİRİ o geçim endekslerine göre uygulanacak.

2- FİYAT POLİTİKASI: İnsanlarımızın ihtiyaçlarından hangi kısmının, en az gelirinden ne kadarı ile karşılanacağı, barometrenin ibresi gibi, göz önünde tutulacak. Meselâ: Kira, ısıtma, aydınlatma, su ve iletişim masraflarını içine alan BARINMA giderleri, kişi gelirinin en çok 10’da birini; yiyecek, içecek masrafları en çok 5’te birini; devlet masrafları ve vergiler en çok 10’da birini geçmeyecek.” şeklinde olacaktır.

 “Ucuz Devlet “ başlığı altında;

“5- UCUZ YÖNETİM: Devlet, belediye, özel idare ve her türlü mahalli bütçelerle, her türlü Devlet ve yarı-resmi Ekonomi kurumlarında fuzuli, kırtasiyeci lükse, mirasyedice israflara son verilecek.

Bütçe, bugün olduğu gibi borç faizine, devletluların lüksüne ve Parababalarının vurgununa harcanmayacak. Yatırıma ve Halkımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına gidecek. Böylece üretimimizle birlikte halkımızın mutluluğu da şahlanacak…”  denmektedir.

Halkın Kurtuluş Partisi bu idealleri gerçekleştirmek için Parababalarının sömürü ve soygun düzenine karşı mücadele ediyor. Yeni yılda da bu mücadelesini yükselterek sürdürecektir. Hür, güçlü, mutlu Türkiye için; başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere, tüm emekçi halkımızı, yoksul köylümüzü, aydın gençliğimizi Partimiz saflarında örgütlenmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz.

 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

İşsizliğe Pahalılığa Zama Zulme Son!

4 Ocak 2021

HKP İzmir İl Örgütü