Site rengi

Tasarım

Emeklerimizin, Geleceğimizin, Yarına Olan Umudumuzun Yok Olup Gitmesine İzin Vermeyecek, YÖK’ü Tarihe Gömeceğiz!

08.11.2020
427
A+
A-

12 Eylül faşist-askeri darbesinin sonucu olarak, ABD’nin bizzat kendi emriyle ülkemizdeki devrimci, demokrat ve yurtsever öğrenci-akademisyen insanlarımızı üniversitelerden ve kürsülerden tasfiye etmek için görevlendirilen YÖK, 39 yıldır bu görevine hiç aksatmadan; laik ve demokratik eğitime, parasız eğitim taleplerine ve bilime olan düşmanlığına tüm kararlığıyla devam etmektedir.

 

YÖK parasız eğitimi sağlamak yerine gençleri borca sürüklemektedir;

Kurulduğu günden bu yana öğrencilerin hiçbir şekilde yanlarında olmayan YÖK, yalnızca kendi yandaşlarına verdiği çeşitli burslar ile öğrencilerin KYK borçlarına mahkum olmasına göz yummaktadır. Bugün ülkemizde Kredi Yurtlar Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre 5 milyon öğrenci kredi borcunu ödeyememektedir. Bu vahim tablo karşısında yüreklerinde en ufak bir sızı hissetmeyen YÖK yöneticileri, hiçbir şekilde öğrencileri bu sıkıntılara sokan problemlere çözüm üretmemektedir. Bizler, Kurtuluş Partisi Gençliği olarak biliyoruz ki YÖK hiçbir zaman öğrencilerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyecek, üretemeyecektir!

Bizler; halk için, halkın yararına olan parti programımızda gençliğin ekonomik sorunlarının çözümünü akılcı bir biçimde ele alıyor ve çözümümüzü programımızda şu şekilde ortaya koyuyoruz: Eğitim bütünüyle bir kamu görevi olacak. Eğitimden para kazanma yasaklanacak. Herkese eşit, parasız eğitim imkânı sunulacak.

 

YÖK her geçen gün bilimsellikten ve laiklikten uzaklaşmakta, gericileşmektedir;

Üniversitelerde eğitim her geçen gün gericileşmektedir. Çeşitli tarikatların ve Ortaçağcı derneklerin, bilim yuvası olması gereken üniversitelerimizde etkinlikler yapmasına, toplantılar düzenlemesine ve hatta bilime olan karşıtlıklarının dile getirilmesine izin verilmektedir. Kirli zihinlerinden geçen bu Ortaçağcı düşünceleri yaymak adına düzenlenen toplantılara ek, yemekhanesi ve kütüphanesi olmayan üniversite yerleşkelerine cami yapılmaktadır.

 Kurtuluş Partisi Gençliği; her geçen gün gericileşen bu eğitime karşı parti programında yer alan “Öğretim ve Eğitim, biçimi ve içeriğiyle LAİKLEŞTİRİLECEK.” Maddesini uygulamak, “Demokratik, Laik Halk Üniversiteleri” idealini gerçekleştirmek için mücadelesine kazanana dek devam edecektir.

 

YÖK’ü tarihe gömecek, halkımızı hak ettiği eğitime kavuşturacağız!

Yaşadığımız bu zorlu günlerde öğrenciler YÖK tarafından verimsiz bir uzaktan eğitime mahkum edilmektedir. Gençliğimiz ekonomik sıkıntılar ve derslere katılabilmek için gereken araç ve gereçleri temin etmek konusunda her geçen gün daha fazla stres altında ezilmekte, odaklanma ihtiyacı duyduğu derslerine odaklanamamaktadır. Halkımızı korona belası ile baş başa bırakan AKP’giller hükümetinin kuklası olan YÖK, hiçbir şekilde öğrenciler ile dayanışma göstermemekte ve görevini yerine getirmemektedir!

İşte tüm bu alçaklıklara, düzenbazlıklara, şeriatçı ve halk düşmanı uygulamalara karşı devrimcilerin tavrı nettir. Üniversiteler; her zaman aydın ve toplumsal sorunlara duyarlı gençlerin yetiştiği, aynı zamanda Ortaçağcılığa, faşizme ve emperyalizme karşı mücadele verilen en önemli cephelerden biri olmuştur. Bunlara karşı en kuvvetli direnci üniversiteler göstermiştir. Kurtuluş Partisi Gençliği, bilimin, demokrasinin kalesi üniversitelerin, Parababalarının holdinglerine dönüştürülmesine izin vermeyecek ve bu ülkenin gelecekteki aydınları olan öğrencileri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır. “Demokratik Halk Devrimini” başaracak ve “Tam Bağımsız Türkiye” idealini gerçekleştirerek halkımızı “Demokratik Halk Üniversiteleri” aracılığıyla bilime sınırsızca ve parasız olarak kavuşturacaktır.

 

Yaşasın Demokratik Halk Üniversiteleri Mücadelemiz!

Yaşasın Eşit, Parasız, Bilimsel, Laik Eğitim Mücadelemiz!

Gün Gelecek Devran Dönecek AKP’giller Halka Hesap Verecek!

YÖK’ü Tarihe Gömeceğiz!

Kurtuluş Partisi Gençliği