Site rengi

Tasarım

Halkın Kurtuluş Partisi, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığının Düşürülmesi için YSK’ye başvurdu

03.07.2019
525
A+
A-

Halkın Kurtuluş Partisi, 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın; YSK’ye verdiği öğrenim belgelerinin sahte olduğu ortaya çıkan belgelerle kanıtlanmış olduğundan, adı geçenin Anayasa’nın 101 ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 6. maddelerinde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip bulunmadığından Cumhurbaşkanlığı mazbatasının İPTALİNE ve Cumhurbaşkanlığının DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmesi ve hakkında 5237 Sayılı TCK’nin 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ndan Suç Duyurusunda bulunulması için YSK’ye başvurdu.

11 Haziran 2019 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde şöyle bir haber yayınlandı:

“Erdoğan’ın sunduğu fotokopiyi aslını görmeden onaylayan kâtibi soruşturmayan notere uyarı

“Türkiye Noterler Birliği, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmak için sunduğu diplomasının fotokopisini, aslını görmeden aslı gibidir şeklinde onaylayan noter katibine soruşturma açmayan notere uyarma cezası verdi. …”

Bu olay, Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının sahte olduğunun yeni bir kanıtıdır. HKP derhal harekete geçerek YSK’yi göreve çağırdı. YSK başvurumuzda da belirttiğimiz gibi:

“… Anayasa’nın “Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Tarafsızlığı”nı düzenleyen 101. maddesinde; “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.” denilmektedir. Yine 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun “Seçilme Yeterliği”ni öngören 6. maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

“Bu açık-net Anayasal ve Yasal düzenlemeler karşısında Cumhurbaşkanının dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olması şarttır. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan anılan maddelerde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip değildir.

“ Yine Seçilme Yeterliğine sahip olduğunu kanıtlamak için adı geçen kişi tarafından Sayın Başkanlığınıza verilen öğrenim belgelerinin de sahte olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Ortada TAM BİR KANUNSUZLUK HALİ MEVCUTTUR.

“Bu nedenle, Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Yasanın 6. maddelerinde öngörülen Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliği’ne sahip olmayan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığımazbatasının derhal İPTAL edilerek Cumhurbaşkanlığı’nın DÜŞÜRÜLMESİNE,

TCK’nun204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik suçundan hakkında Suç Duyurusunda bulunulması için Sayın Başkanlığınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.”

Halkın Kurtuluş Partisi, halkımıza karşı görevini yapmaya devam edecektir. AKP iktidarının başının yasaları hiçe sayan, halkımızı aptal yerine koyan sahte diploma skandalını sürekli gündemde tutacaktır. AKP’nin başı er geç diğer suçlarının tümünden ve resmi evrakta sahtecilik suçundan bağımsız mahkemelerde yargılanmaktan kurtulamayacak. O günleri hep beraber göreceğiz.  13.06.2019

 

Halkın Kurtuluş Partisi Hukukçuları