Site rengi

Tasarım

HKP, İBB’nin Ortaçağcı Gerici Örgütlere yaptığı 800 milyonluk peşkeşin peşinde!

22.09.2017
651
A+
A-

18.09.2017 tarihinde basında çıkan haberlere göre “İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP’ye yakın vakıflara son üç yılda İstanbul’un çeşitli ilçelerinde milyonlarca lira değerinde arsa verdi. Arsa veremeyince bina kiraladı bu binaların tüm masraflarını belediye bütçesinden karşıladı. Toplam 32 taşınmazın bedeli ya da başka bir tabirle kıyağın bedeli yaklaşık 800 milyon TL. Tüm bu arsalar, binalar İBB Meclisi’ne gelen teklif protokollerle verildi. İşte parsel parsel vakıflara verilen arsalar ve ortalama değerleri:

İşte bu haberler üzerine harekete geçen Halkçı Hukukçular İBB Başkanı Kadir Topbaş, sorumlu tüm Belediye Başkanları ve İl Genel Meclis Üyeleri ile 9 tane Ortaçağcı Gerici Vakfın yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yine daha önce HKP’nin Konya’da TÜRGEV ile ilgili yaptığı bir suç duyurusu üzerine Konya Valiliği TÜRGEV’den 5 bin Tl. Ecri Misil alınmasına karar vermişti. Kamu adına, Halk adına küçük de olsa bir kazanım sağlanmıştı.

Halkın Kurtuluş Partisi birgün mutlaka bu kazanımların artacağına ve Kamu mallarının sahibine yani Halka iade edileceğine olan inançla mücadeleye devam ediyor ve edecek!

Kazanan en sonunda mutlaka HALK olacaktır!

Davamız Halkın Kurtuluş Davasıdır!

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

Suç Duyurusu metnini aynen yayımlıyoruz:

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

Şikayetçi…………………..: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı 

      Karanfil Sk. No:24/15 Kızılay/ANKARA

 

V e k i l l e r i……………: Av. Orhan ÖZER, Av. Metin BAYYAR, Av. F.Ayhan ERKAN,

Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Ferit CÖHCE, Av. Azime Ayça OKUR, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Pınar AKBİNA, Av. Doğan ERKAN

Ortak adres: Atatürk Bulvarı Emlak Bankası Blokları B Blok K:4 D:16 Fatih/İstanbul

 

S a n ı k l a r…………..: 

 1. Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı
 2. Suçun işlenmesine oylarıyla katkı veren Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri,
 3. Suç işlenmesine onay veren zamanın İl Genel Meclisi üyeleri.
 4. Ensar Vakfı Yöneticileri
 5. Türgev Yöneticileri
 6. Türkiye Gençlik Vakfı Yöneticileri
 7. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Yöneticileri
 8. Fatih İlim ve Kültür Vakfı Yöneticileri
 9. Daru’l Fünun Eğitim ve Dayanışma Vakfı Yöneticileri
 10. Kemal Efendi Vakfı Yöneticileri
 11. İlim Yayma Vakfı Yöneticileri
 12. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı Yöneticileri

S u ç……………….…….: Görevi kötüye kullanma (TCK.257/1,2), görevinden   kaynaklı kişi ve kurum kayırma (ayırımcılık- TCK.122/1-a), bilerek ve isteyerek kamu zararına sebep olmak (İrtikap- TCK. 250/1), Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılığa neden olmak (TCK. 158/1-d-e), Nüfuz Ticareti (TCK. Md 255)

Suç Tarihi…………….:  12 Mayıs 2017’den itibaren 3 yıl öncesine kadar olan süre.

A ç ı k l a m a l a r…….:

I- O L A Y        :

18 Eylül 2017 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinin internet sitesinde şöyle bir haber yayınlanmıştı                            

“…İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP’ye yakın vakıflara son üç yılda İstanbul’un çeşitli ilçelerinde milyonlarca lira değerinde arsa verdi. Arsa veremeyince bina kiraladı bu binaların tüm masraflarını belediye bütçesinden karşıladı. Toplam 32 taşınmazın bedeli ya da başka bir tabirle kıyağın bedeli yaklaşık 800 milyon TL. Tüm bu arsalar, binalar İBB Meclisi’ne gelen teklif protokollerle verildi. İşte parsel parsel vakıflara verilen arsalar ve ortalama değerleri:

Aynı haber şöyle devam ediyor:

“Vakıflar farklı protokol aynı

Protokole göre İBB’nin yapacağı işler şöyle:

* Binanın kirasını, ortak giderlerini ve aidat ödemelerini gerçekleştirmek…

* Uygun göreceği yurt ve binaların bakım ve onarım işlerini yapmak… Vakfın yapacağı işler ise şöyle:

* Yurt işletmesini yapmak…

* Elektrik, su, doğalgaz, güvenlik, temizlik ve iklimlendirme giderlerini karşılamak…

* İBB’nin yurdun kapasitesinin yüzde 10’u kadar dar gelirli yoksul, muhtaç kimsesiz ve engelli öğrencilerin bedelsiz olarak barındırılması talebini kabul etmek…” (http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/826573/iBB_den_parsel_parsel_kiyak…_Dinci_vakiflara_800_Milyon_lira.html)

Daha önce müvekkil Parti Türgev ile ilgili suç duyuruları yapmıştır. Kamunun TÜRGEV’e yaptığı peşkeşlerin listesini burada çıkarmamız mümkün değildir. Ancak başta İstanbul olmak üzere, Konya, Antalya, Tekirdağ, Tokat, Şanlıurfa, Bursa, Kütahya, Adıyaman, Çanakkale gibi Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde bu Vakıflara kamu zararına bedelsiz tahsisler yapıldığı çok açıktır. Artık bu peşkeşler TÜRGEV’le de sınırlı değildir. Yukarıda görüldüğü gibi birçok vakfa aynı şekilde bedelsiz tahsisler yapılmaktadır. Öyle görünüyor ki devam da edecektir. Yani aslında Halkın olan kamu malları belli bir siyasi görüşe hizmet eden özel vakıflara ki; bunlardan bazıları çocuk tacizleriyle, tecavüzleriyle gündeme gelmiş vakıflardır, peşkeş çekilmektedir. 

Bu tahsisler ile ilgili Konya’da yapılan bir yurt tahsisi ile ilgili olarak yaptığımız Suç duyurusunda İçişleri Bakanlığının hukuksuz olarak verdiği “soruşturma izni vermeme” kararı itirazımız üzerine Danıştay 1. Dairesi’nin 16/09/2015 tarih ve 2015/218 E., 2015/1236 K. Sayılı kararıyla; “Bakanlık tarafından verilecek karara dayanak bir araştırma raporu hazırlanmadan, sadece Valilik görüşü ve ilgili yazışmalardan yola çıkılarak karar verilmesinin izin vermeye yetkili mercilerce verilecek işleme konulmama kararının objektifliğini, sıhhatini ve hukukiliğini tartışmalı hale getireceği ve 4483 sayılı Kanunun prensiplerine aykırı olacağı açıktır.” denilerek kaldırılmıştır. (EK-1)

Ayrıca, şüphelilerin Konya’daki vurgunlarına ilişkin şikâyetimiz üzerine İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından tahsis işleminin yeniden değerlendirilmesi Konya Valiliği ve Belediyesinden istenmiş, bunun üzerine Konya Valiliğinin 18/08/2014 tarih, 97229992/667.02-10737 sayılı yazısı ile Konya Belediye Başkanlığının ekteki 15/08/2014 tarih, 91498529-903.99-1019/21933 sayılı yazısı tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Belediye Başkanlığının yazısında aynen şöyle denilmektedir:

“İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 14/03/2014 tarih ve 5695 sayılı yazısı ile Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin 16/08/2013 tarih, 102776 sayılı görüşü dikkate alınarak TAHSİS İŞLEMİNİN yeniden değerlendirilmesi istenilmiştir.

 “(…),

“Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait iken Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına (TÜRGEV) tahsis edilen, 6360 sayılı yasa ile belediyemize devredilen öğrenci yurdu binası ile ilgili gerekli fiyat araştırması yapılarak, yer teslim tarihi olan 19.09.2013 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediye Encümeninin 05/08/2014 tarih ve 933 nolu kararı ile aylık 5.000 TL (Beşbin) ECR-İ MİSİL BEDELİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞ VE KONUYLA İLGİLİ GEREKLİ YASAL ÇALIŞMALAR BAŞLATILMIŞTIR” (EK-2, 3)

Görüldüğü gibi, Konya Valiliği ve Konya Belediyesi, işbu şikâyetimize konu Samsun Belediyesi ile aynı içerikteki bedelsiz tahsislerin usul ve yasaya uymadığını kabul etmiş ve aylık 5000 TL. Ecrimisil alınmasına karar verildiğini tarafımıza bildirmek zorunda kalmıştır. Yani müvekkil partinin bu şikâyetleri ile (komik rakamlar da olsa) kamunun zararını bir nebze olsun önlemeye çalışmaktayız. 

Bu nedenle, soruşturma makamlarının, şüphelilerin, sadece Samsun’da değil ülkenin birçok yerinde benzer suçları işledikleri ve işlemeye devam ettiklerinden şüphelilerin fiillerinin ZİNCİRLEME SUÇ kapsamında değerlendirilmesini talep ediyoruz.

II- SUÇ NİTELEMESİ     :

Yukarıda açıklanan eylemlerle ilgili olarak:

a-) Sanıkların bilerek ve kasten memuriyet görevlerini kötüye kullandıkları (TCK.257/1,2);

b-) Memuriyet görevlerini kullanarak kişi ve kurum kayırma (Ayrımcılık) suçunu işledikleri ( TCK.122/1-a);

 c-) Bilerek ve isteyerek kamu zararına sebep oldukları ve böylece irtikap suçunu işledikleri (TCK. 250/1);

d-) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak Nitelikli dolandırıcılığa aracılık ettikleri (TCK.158/1-d, e) sabittir.

e-)  Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunulmuş ve özel bir kuruma haksız menfaat sağlanmıştır. Böylece nüfuz ticareti suçunu işledikleri sabittir. (TCK md. 255)

Bu nedenle şüphelilerin hakka, hukuka, hakkaniyete ve yasaya en küçük bir saygı duymadan, paravan vakıfları aracılığıyla kamu mallarına sahip olmalarının önüne geçilmek zorunluluğu vardır.

Türkiye’nin en Yurtsever, Halkçı ve Kamucu Partisi olan müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi, “tüyü bitmemiş yetimin hakkı” olan kamu mallarının göz göre göre, devlet başkanının çocuklarına peşkeş çekilmesine seyirci kalmamaktadır. Halkına olan sorumluluğu nedeniyle işbu şikâyetin yapılması zorunlu olmuştur. Baştan beri anlatıldığı gibi kuvvetli şuç şüphesinin varlığı da gözetilerek soruşturmanın acilen başlatılması gerekmektedir.

Sonuç ve İstem…: Açıkladığımız ve soruşturma sonucu ulaşılacak diğer deliller ışığında, olayla ilgili gerekli soruşturmanın yürütülerek, ve haberde adları geçen Belediye Meclis üyelerinin de tanık olarak ifadelerinin alınması suretiyle sanıklar hakkında gerekli kamu davasının açılmasını vekaleten saygıyla dileriz. 22/09/2017

  MÜŞTEKİ HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ      

Vekilleri

Av. F. Ayhan ERKAN Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Pınar AKBİNA

EKLERİ:

 1. Danıştay 1. Dairesi’nin 16/09/2015 tarih ve 2015/218 E., 2015/1236 K. Sayılı kararı
 2. Konya Valiliğinin 18/08/2014 tarih, 97229992/667.02-10737 sayılı yazısı,
 3.  Konya Belediye Başkanlığının 15/08/2014 tarih, 91498529-903.99-1019/21933 sayılı yazı,
 4. Vekaletname.