Site rengi

Tasarım

Kıdem Tazminatı Hakkımızdır, İş Güvencemiz ve Geleceğimizdir, Gasp ettirmeyeceğiz!

09.08.2020
437
A+
A-

AKP iktidarının ve Parababalarının işçilerin kazanılmış hakkı olan 84 yıllık kıdem tazminatının gaspına yönelik saldırılarına karşı, bugün örgütlü olduğumuz işyerlerinde, Grev ve Direniş alanlarında eylemler yaptık. Bildirilerimizi okuduk.

 

Kocaeli

Kocaeli’nde örgütlü olduğumuz Hicret Nakliyat ve İkbal Kocaeli Nakliyat ambarlarında üyelerimiz sabah iş başı yapmadan önce “Kıdem Tazminatı Hakkımızın; Fon, Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası, Süresi Belirli Çalışma Adı Altında Gasp Edilmesine İzin Vermeyeceğiz” diyerek eylem yaptılar.

Eylemde kıdem tazminatı ile ilgili dövizler açıldı ve sloganlar atıldı. Eylemden sonra üyelerimiz işbaşı yaptılar.

 

Gebze

Gebze’de örgütlü olduğumuz Demtrans Taşımacılık’ta da üyelerimiz işbaşı yapmadan işyerinin önünde toplanarak “Kıdem Tazminatı Hakkıızın; Fon, Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası, Süresi Belirli Çalışma Adı Altında Gasp Edilmesine İzin Vermeyeceğiz” dediler.

Burada da yapılan açıklamanın ardından atılan sloganlarla eylem sona erdi.

Her iki eyleme de Sendikamız Genel Sekreteri ve Gebze Şube Başkanı Erdal Kopal da katılarak konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kopal yaptığı açıklamada, Kıdem Tazminatının Fona devredilmesi, Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası, Süresi Belirli Çalışma gibi adlarla gasp edilmek istendiğini, ancak kıdem tazminatının kazalınmış bir hak olduğunu ve hangi ad altında olursa olsun kıdem tazminatının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini ve bunun için tüm işyerlerinde direneceklerini ve mücadele edeceklerini belirtti.

İşyerlerinin önünde yapılan eylemden sonra üyelerimiz işbaşı yaptılar.

 

İstanbul

Samsun Çorum Nak. Ambarı’ndaki (Soner Aydar) Grevimizin 160. gününde grev yerinde kıdem tazminatının gaspına yönelik saldırılara karşı eylem yaptık.

İstanbul Şube yöneticilerimizin ve üyelerimizin de katıldığı eylemde “Kıdem Tazminat Hakkımız Gasp Edilemez” pankartı açıldı, çeşitli dövizler taşındı.

Yapılan basın açıklamasında sendikamızın kıdem tazminatı ile ilgili hazırlamış olduğu bildiri okundu.

Daha sonra atılan sloganların ardından eylem sona erdi.

 

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Tüvtürk/Polçak’da 589 gündür sendika ve toplu iş sözleşme hakları için direnen Tüvtürk Direnişçileri de “Tazminat Hakkımızı Gasp Ettirmeyeceğiz” dediler. Eylemde kıdem tazminatının gaspına yönelik dövizler taşındı ve sendikamızın bildirisi okundu.

Bütün bir haftaya yaydığımız eylemlerimiz örgütlü olduğumuz diğer işyerlerinde ve illerde devam edecek.

 

* Kıdem Tazminatı, İş Güvencemiz ve Geleceğimizdir. Gasp Ettirmeyeceğiz!

* Esnek Çalışmaya, Tamamlayıcı Emeklilik Sigortasına Hayır!

* Kıdem Tazminatı İş Güvencemizdir!

* Kıdem Tazminatıma, İş Güvenceme, Geleceğime DOKUNMA!

29.06.2020

 

Basın açıklamalarında okunan bildirinin tam metni aşağıdadır.

 

Kıdem Tazminatı Hakkımızdır, İş Güvencemiz ve Geleceğimizdir, Gasp Ettirmeyeceğiz!

Kıdem tazminatı İşçi Sınıfının Cumhuriyet Devrimi dönemindeki kazanımıdır. İlk defa 1936 yılında çıkarılan 3008 sayılı İş Kanunu ile “Bilumum işçiler hakkındaki fesihlerde (işten ayrılmalarda) beş seneden fazla olan bir tam iş senesi için ayrıca on beş günlük ücret tutarında tazminat dahi verilir” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Kıdem Tazminatı hakkı İşçi Sınıfımızın 84 yıllık bir kazanımıdır, hakkıdır.

1950, 1967 ve 1975 yıllarında yapılan yasal düzenlemelerle işçilerin kıdem tazminatı hakkı işçilerin lehinde daha da genişletilmiştir.

İşçilerin bir yıl çalışmış olmaları durumunda askere gittiğinde, kadın işçilerin evlilik dolayısı ile ayrılmasında, işverenin haksız olarak işçiyi işten çıkartması, işçinin haklı bir nedenle iş akdini fesh etmesi, yine işçinin sağlık nedeni ile işten ayrılması, emeklilik ve 3600 gün pirim ödeme gibi nedenlerle işten ayrılmalarda kıdem tazminatı alınmaktadır.

1475 sayılı yasanın 14. Maddesine göre her kıdem yılı için 30 günlük ücret ve diğer sosyal haklarla birlikte hesaplanan yıllık kıdem tazminatı işveren tarafından işçiye ödenmektedir.

İşçi sınıfının 84 yıllık kıdem tazminatı Parababaları ve onların iktidarları tarafından 40 yıldan beri gasp edilmeye çalışılmaktadır.

12 Eylül faşist cuntasına, Kenan Evren’e o zaman Koç Holding’in patronu Vehbi Koç tarafından yapılması gerekenlerle ilgili talimatlar içeren bir mektup yazılmıştır. Mektupta Kıdem tazminatı karşılıkları kurulacak bir fonda toplanmalıdır. İşçilere ödenecek yıllık miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye kalan kısım kamu ve özel sektör yatırımları için düşük faizle kullandırılmalı ve bu fonun yeni işgücü yaratması sağlanmalıdır. Aksi takdirde, bu kaynak da devletin açıklarını kapatmaya kullanılır ve ekonomik fayda sağlanamaz.” denilmektedir.

Ve 40 yıldan bu yana yerli-yabancı Parababaları ve onların siyasi iktidarları işçilerin kıdem tazminatını gasp etmeye yönelik girişimlerde, saldırılarda bulunmaktadırlar. İşçi Sınıfımız örgütlü gücü ile her alanda mücadelesi ile buna izin vermemiştir.

Kıdem tazminatı aynı zamanda da işçinin her yıl için çalışmasının karşılığı olan 13. maaşıdır.

Gelirin ve servetin paylaşımının en adaletsiz olduğu ülkelerden bir olan ülkemizde en zengin % 1’in serveti Türkiye nüfusunun % 50’sinin (yarısının) servetinden daha fazladır. Yine gelirin paylaşımında da adaletsizlik giderek derinleşmektedir. TUİK verilerine göre dahi en zengin % 20’nin milli gelirden aldığı pay, milli gelirin % 50’sine ulaşmıştır. En düşük gelir gurubunun (işçilerin) % 20’nin milli gelirden aldığı pay ise % 6’dır.

İçerisinde yaşadığımız bu pandemi sürecinde işçilerin işlerini kaybettiği, işten atıldığı, toplu iş sözleşmesi, grev hakkının askıya alındığı, yüz binlerce işçinin ücretsiz izne çıkartıldığı, pandeminin faturasının İşçi Sınıfımıza çıkartılmaya çalışıldığı bu dönemde AKP iktidarı, Parababaları işçilerin 84 yıllık kıdem tazminatına saldırıyor. Böyle bir süreçte bu düzenlemelerin yapılmak istenmesi vicdansızlıktır.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi, kıdem tazminatı fonu, 25 yaş altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara süresi belirli hizmet akdi, esnek çalışma ve bazı yapılacak düzenlemelerle, ihbar ve kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya, gasp etmeye çalışıyorlar. Kıdem tazminatını alma koşulu olarak ise 60 yaşına gelindiğinde, onun da ancak bir kısmını ya da ölümü halinde yakınlarına ödenecek.

Yapılmaya çalışılan hangi ad altında olursa olsun 84 yıllık kıdem tazminat hakkımızı ortadan kaldırmaya, gasp etmeye yönelik her girişime karşı, bulunduğumuz tüm işyerlerinde direneceğiz ve mücadele edeceğiz.

Kıdem tazminatı ekonomik-demokratik hakkımızdır, iş güvencemiz ve geleceğimizdir. Gasp ettirmeyeceğiz.

29.06.2020

 

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi