Site rengi

Tasarım

Nakliyat İş: Yaşasın Şanlı 15-16 Haziran Direnişimiz!

26.06.2016
472
A+
A-

 

Şanlı 15-16 Haziran Direnişi’nin 46. yıldönümünde sendikamız alanlardaydı. Topkapı Ambarlar’da sendikamız üyesi 1000 işçi işbaşı yapmayarak saat 10.00’da İstanbul Şubesi önünde toplandı. Burada sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu bir basın açıklaması yaptı.

Genel Başkan’ımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu basın açıklamasına;  15-16 Haziran Direnişi’nin tarihsel önemine vurgu yaparak başladı. 15-16 Haziran Direnişi’nde hayatını kaybeden işçileri anarak devam ettiği konuşmasında, Şanlı 15-16 Haziran Direnişi’nin  46. yılında, Sermaye Sınıfının ve siyasi iktidarın İşçi Sınıfının kazanılmış haklarının, kıdem tazminatının, örgütlenme hakkının gaspına yönelik saldırılar olduğunu; Esnek Çalışma, Güvenceli Esneklik, Taşeronlaştırma, Özel İstihdam Büroları, Kiralık İşçilik adı altında kölece çalışmanın yeni yasal düzenlemelerle meşrulaştırıldığını ifade etti.

Ayrıca siyasi iktidar önümüzdeki günlerde tüm çalışanları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’e katılımı zorunlu hale getirme hazırlığı içinde olduğunu,  yasa geçerse  her ay 100 TL işçilerin cebinden çıkacağını belirtti.

Ayrıca Küçükosmanoğu,  işverenlerin, TOBB’un istemleri doğrultusunda işçinin dava açma hakkını engellemek için mevcut iş mahkemeleri kanununun yerine yenisini hazırladıklarını, bu taslağa göre işçi alacakları ile işe iade talepleri için dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğunun getirileceğini, çıkacak yasada zaman aşımı süresinin 10 yıldan 2 yıla düşürüldüğü için, işçinin kıdem tazminatı davası açma hakkının engellenmiş olacağını vurguladı.

Küçükosmanoğlu açıklamasında; Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) raporuna göre, Türkiye’nin ILO Sözleşmelerine uyum karnesi zayıf. Türkiye, özellikle sendikal haklara ilişkin ILO sözleşmelerini yoğun biçimde ihlal ediyor. Türkiye 2005-2015 arasında ILO sözleşmelerini ihlal ettiği için Aplikasyon Komitesi gündemine en çok alınan ilk 5 ülke arasında.  Türkiye sendikal hak ihlallerinde Belarus, Guatemala, İran ve Myanmar ile aynı kategoride, dedi.

AKP’nin  14 yıllık iktidarı döneminde   17 bin 57 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirten Küçükosmanoğlu,  bugün güvencesiz çalıştırılan, işçi güvenliğinin sağlanmadığı özellikle taşeron işletmelerde, sermayenin daha fazla kâr, daha fazla sömürü yapabilmesi uğruna işçi katliamlarının daha çok yaşandığını belirtti.

Ayrıca Küçükosmanoğlu, Fransa’da siyasi iktidarın işçilere kölece çalışma koşullarını dayatmasına karşı direnen, mücadele eden Fransa İşçi Sınıfı ile Nakliyat- İş Sendikası’nın dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Genel Başkan’ımız İşçi Sınıfının, Şanlı 15-16 Haziran Direnişi ile Türkiye’de İşçi Sınıfının varlığının-yokluğunun tartışıldığı bir dönemde varlığını kabul ettirdiğini vurguladı. İşçi Sınıfımıza ve halkımıza yönelik saldırıların arttığı bu dönemde ise  yeni-15- 16 Haziran’lar yaratmak zorundayız, dedi. Saldırılara dur diyecek olan  yeni 15-16 Haziran Direnişleri olacaktır. Yeni 15-16 Haziran’lar yaratabilmek için daha fazla mücadele edecek, daha fazla işyerinde örgütleneceğiz, dedi.

Küçükosmanoğlu, Özel İstihdam Büroları yasası ile kölece çalışma koşullarının meşrulaştırılmasına, kıdem tazminatının gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz, DİSK’in Tarihine, adına, mücadele geleneğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15-16 Haziran Şanlı İşçi direnişini İşgal, grev, direnişlerle  mücadelemizde yaşatıyoruz, yaşatacağız, dedi.

Coşkulu ve kitlesel katılımın sağlandığı eylemde “15-16 Haziran Şanlı İşçi Direnişini İşgal, Grev, Direniş Mücadelemizde Yaşatıyoruz Yaşatacağız”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek” pankartlarımız açıldı.

Ayrıca “Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz”, “Yeni 15-16 Haziranlar Yaratacağız”,“İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Kıdem Tazminat Hakkımız Gasp Edilemez”, Kölelik Yasalarına Hayır, “Yaşasın Fransa İşçilerinin Onurlu Mücadelesi” dövizleri taşındı ve sloganları atıldı.

 

Nakliyat-İş

Genel Merkezi