Site rengi

Tasarım

Nakliyat İş, 15-16 Haziran Direnişinin 46. Yıldönümünde Konya’da da alanlardaydı

26.06.2016
458
A+
A-

 Türkiye İşçe Sınıfının yegane temsilcisi, onurlu savunucusu Nakliyat İş 15-16 Haziran şanlı İşçi Sınıfı Direnişini anmak için üç ilde eylem düzenledi. Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, işçileri haklarını korumak için örgütlü mücadeleye çağırdı.

 

 

Şanlı 15-16 Haziran Direnişinin 46. yıldönümünde Sendikamız alanlarda olmaya devam ediyor. 15 Haziran’da sabah Topkapı Ambarlarda sendikamız üyesi 1000 işçiyle eylem yapıldı. Eskişehir’de Sendikamız kitlesel bir katılım sağlayarak 74 gündür direnen Birleşik Metal üyesi NSK Armatür işçileriyle Sınıf dayanışmasında bulundu.

16 Haziran’da ise Konya’da 15-16 Haziran Direnişinin 46. yıldönümünde yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

Nakliyat-İş Konya Bölge Temsilciliği önünde sendikamız üyesi işçiler saat 13.00’da toplanarak Konya Merkez Kayalıpark’a kadar coşkulu sloganlarla yürüyüşe geçtiler.

Saat 13.30’da burada Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu konuşmasında 15-16 Haziran Direnişi’nin tarihsel sürecini aktararak, 15-16 Haziran Direnişinin İşçi Sınıfımız için önemine vurgu yaptı.

DİSK’in kurulması ile birlikte işçilerin hak alma mücadelesinin hız kazandığını belirtti. Küçükosmanoğlu, “DİSK’in örgütlenme ve mücadelesinden korkan sermaye ve siyasi iktidarı DİSK’i kapatmak istedi.  Ama o dönemin siyasi iktidarının gücü işçilerin sendikalarına sahip çıkmasıyla amaçlarına ulaşamadılar” diye konuştu.

Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu konuşmasında, Şanlı 15-16 Haziran Direnişi’nin 46. yılında, Sermaye Sınıfının ve Siyasi iktidarın İşçi Sınıfının kazanılmış haklarına saldırdığına söyledi. Küçükosmanoğlu, “Kıdem tazminatını gasp ederek, işçilerin iş güvencesini ve sendikal örgütlenme hakkını ortadan kaldırmak istiyorlar” dedi.

Kiralık işçiliği Avrupa Birliği’nin istediğine değinen Küçükosmanoğlu kiralık işçilik ile işçileri köleleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Kiralık İşçilik, Özel İstihdam Büroları adı altında kölece çalışmanın yeni yasal düzenlemelerle meşrulaştırıldığını ifade etti.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) katılımı zorunlu hale getirme hazırlığı içinde olan İktidar yasa geçerse tüm çalışanların her ay 100 TL işçilerin cebinde çıkacağını belirtti.

 

Hak gasplarına karşı birlikte mücadele etmeliyiz

Ali Rıza Küçükosmanoğlu, işverenlerin, TOBB’nin istemleri doğrultusunda, işçilerin dava açma hakkını engellemek için mevcut iş mahkemeleri kanununun yerine yenisini hazırladıklarını belirtti. İşverenler, açıkça mevcut sisteme göre işçilerin açtıkları davaların yüzde 90’ı işçilerin lehine sonuçlanıyor diyerek bu sistemin değişmesi gerektiğini ifade etmektedirler, dedi. Bu taslağa göre işçi alacaklar ile işe iade talepleri dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğunun getirileceğini Çıkacak yasada zaman aşımı süresinin 10 yıldan 2 yıla düşürüldüğü için, işçinin kıdem tazminatı davası açma hakkının engellenmiş alacağını vurguladı.

Küçükosmanoğlu, İşçi sınıfımız yönelik saldırılara dur diyecek olan yeni 15-16 Haziran direnişleri olacaktır. Yeni-15-16 Haziranlar yaratmak zorundayız, diyerek. Yeni 15-16 Haziranlar yaratabilmenin koşulu da daha fazla mücadele etmek, daha fazla işyerinde örgütlenmektir, dedi. Konya halkını ve işçi sınıfını, hak gasplarına karşı birlikte mücadele etmeye çağırdı.

Küçükosmanoğlu, DİSK’in tarihine, adına, mücadele geleneğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15-16 Haziran Şanlı İşçi direnişini İşgal, grev, direnişlerle mücadelemizde yaşatıyoruz, yaşatacağız, diyerek konuşmasını bitirdi.

Coşkulu ve kitlesel katılımın sağlandığı eylemde “15-16 Haziran Şanlı İşçi Direnişini İşgal, Grev, Direniş Mücadelemizde Yaşatıyoruz Yaşatacağız”, pankartlarımız açıldı. Ayrıca “Yaşasın 15-16 Haziran Direnişimiz”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, “Kıdem Tazminat Hakkımız Gasp Edilemez”, Kölelik Yasalarına Hayır, “Yaşasın Fransa İşçilerinin Onurlu Mücadelesi” dövizleri taşındı ve sloganları atıldı.

Eyleme HKP ve Birleşik Kamu-İş’e bağlı Eğitim-İş Şube Başkanı da destek verdi.